Úmysly a čas sv. omší

Oznamy sv. omší  od 15.7. - 4.8.2019

 

18.7. – štvrtok o 17.00 + st. rodičia František a Alžbeta Haberloví a rod. Ján a Júlia Gajdoví

21.7. – nedeľa o 11.00 + František Kapinus – 1. výročie

25.7. – štvrtok o 17.00 + Ján Baláž , + rodičia a vnuk

27.7.    sobota o 7.00   + Libor Radič, brat Vladimír, rod. a st. rod.

Ne : 28.7.   o 8.00        + Ján Kaňka, + z rodiny a o Božie požehnanie pre živú rodinu

                  o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Po: 29.7. sv. omša nebude

 Ut: 30.7.  o 18.00  + manželia Ambroví, Kočišoví a syn

St: 31.7.  o  18.00  +Alojz a Mária Fuksoví a + z rodiny

Št:1.8.    o  18.00    + Ján Weisabel, ob. rod. a + sestry

Pia:2.8.   o 18.00   + Mária Písečná, nedožitých 100 rokov

So: 3.8.  o   7.15 fatimský ruženec

               o 8.00 za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva       

Ne : 4.8.  o 8.00    + Jozef Blažek, syn Štefan, vnuk Tomáš a rodičia

              o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Poznámky:  K prvému piatku budem spovedať denne pred sv. omšami a vo štvrtok 1.8. a v piatok 2.8. od 17.00 do 18.00. Chorých po domoch spovedám v stredu 31.7. od 8.30 a v domove dôchodcov od 11.00.

Myšlienka: ,, Dôsledkom povrchného myslenia, býva i povrchný život.“

 

Oznamy sv. omší  1.7. - 14.7.2019

Po: 1.7. o 17:00  na poďakovanie dožitia 70 rokov a za + rodičov a súrodencov

Ut: 2.7. o 17:00  + manžel Anton Lieskovec, rodičia a súrodenci a rodičia Ján a Mária Štenhauseroví a ob. rod.

St: 3.7. o 18:00  + Ján Rybár – 10.výročie a manželka Otília

Št: 4.7.  o 18:00    + rodičia Štefan a Genovéva Kočišoví

Pia: 5.7.  o 15:00   sobášna :  Glajšek - Rečná

              o 18:00   na  poďakovanie za dar kňazstva a prosba o Božie požehnanie pre pátra Petra

              o 19:00   o zdravie a Božie požehnanie pre jubilujúci pani Smákovú – 80. výročie

So: 6.7. sv. omša nebude

Ne: 7.7.   o 11.00  + Eva Hurbanová a ob. rod.    

V Pondelok, utorok, stredu, štvrtok nebude sv. omša.

Pia: 12.7. o 18.00 + rodičia Jozef a Mária Hofferoví a ob. st. rod.

So: 13.7.   o 7.00   za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne: 14.7.  o  8.00 o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

                 o 10.30 + Erika Chmelová, ob. st. rodičov, a + Miloš  - 1. výročie

 

4. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

  1. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

 

Liturgické spomienky:

Ut: sviatok sv.  Mateja, apoštola

Št: spomienka sv.  Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

 

Poznámky : Dnes je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie.

 

Oznamy sv. omší  13.5. - 19.5.2019

Po: o 7.00        na úmysel

Ut: o 18.00     + z rodín Kotesových a Macejákových

      o 18.45     + Peter Pálka a + rodičia

St:  -------------

Št:  o  18.00    + Michal a Mária Herzáňoví, syn Jozef a ob. st. rodičia

      o 18.45     + rodičia Anton a Františka Polákoví a manžel Ladislav

Pia:  o 18.00   + rodina Sojková

So:   o   7.00    na úmysel  

Ne :   o 8.00      + František Vrablic, a rodičia Matej a Antónia Vrablicoví

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov poľovného združenia

 

Myšlienka na týždeň: ,,Podvodom viac stratíš, než získaš.“

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

 

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“

Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 21.4.2019

Poznámky : Dnes slávime najväčšie víťazstvo Božej lásky nad ľudskou vinou, slávime Veľkú noc. Po obidvoch sv. omšiach je tradičná, veľkonočná ofera, za Vaše dary srdečne ďakujem. Po prvej sv. omši požehnám jedlo. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí asistovali pri slávnostných obradoch. Zvlášť ďakujem kostolníkom, pánu organistovi, miništrantom, hasičom, mládežníckemu spevokolu a ženám, ktoré zdobili kostol – ďakujem všetkým Vám. O týždeň je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Vo štvrtok po sv. omši budú mať prvoprijímajúce deti poučenie – prosím, aby prišli aj s rodičmi, lebo si budú rozdávať šaty na sv. prijímanie. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie, pri ktorom budem skúšať ďalšiu časť učiva, ktoré som im vysvetľoval. Na výveske si všimnime plagát o pomoci Cirkvi v núdzi a pozvánku na národný pochod za život.

 

Oznamy sv. omší  22.4. - 28.4.2019

Po: o 9.00    + syn Ľubomír, rodičia Hofferoví, sestra a švagrovia

Ut:  --------

St:  o  18.00    + otec k nedožitým narodeninám

o 18.45      + Jozef Hudec

Št:  o  18.00    + Mária Slobodová, rodičia Gážioví a + z rodiny

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie a zdravie pre jubil. manželov Jána a Martu Kaňkových a o Božie požehnanie pre celú rodinu.

So:   o   7.00      + Peter Andel – 1. výročie

Ne :   o 8.00        o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30        o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Byť múdrym znamená byť poučiteľným.“