OZNAM !

 

Zastupujúci kňaz farnosti Rohožník je Vdp. Jaroslav Máčovský , telefón 0911 913 005, na ktorého sa v prípade pastoračnej potreby môžete obracať.

 

 

 

2. nedeľa po Narodení Pána – Slávnosť Zjavenia Pána - 6.1.2019

Liturgické spomienky:

O týždeň je nedeľa Krstu Krista Pána.

 

Oznamy sv. omší  7.1. - 13.1.2019

Po: o 7 .00 na úmysel exc. otca arcibiskupa

Ut: --------------

St: --------------

Št:  o  18.00    + Peter Korotký, rodičia a + Rudolf Knápek, rodičia

o 18.45     + Jozef Badáň, 35. výročie a st. rod.

Pia:  o 18.00   + rodičia Aranyosioví

o 18.45    + Štefan a Jana Hercegoví

So:   o   7.00      fundačná sv. omša – za zosnulých dobrodincov chrámu

Ne :   o 8.00        za spásu + a o Božie požehnanie pre minuloročných sedemdesiatnikov

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,O Božej veľkosti hovorí celý vesmír i maličký chrobák.“

3. adventná nedeľa – 16.12.2018

Poznámky : Dnes je zbierka na kúrenie – srdečné Pán Boh zaplať.  Dnes po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi detí 1. a 2. ročníka, ktoré chodia na NBV. V utorok od 8.30 budem spovedať chorých po domoch, ktorí neboli k prvému piatku. Prosím, zahláste ich v zákristii. V stredu od 16.00 hod. spovedám v kostole tých, ktorí pri sv. omši večer chcú prijať pomazanie chorých. ! Podmienka prijatia pomazania chorých je byť po sv. spovedi. ! O týždeň v nedeľu od 14.30 – 17.00 bude vo farnosti predvianočná sv. spoveď. Prosím, pozvite aj svojich príbuzných.

 

 

Oznamy sv. omší  17.12. - 23.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30     na môj úmysel

St:  o  18.00    + manžel Werner, ob. rod. a st. rod.

Št:  o  6.30    na môj úmysel

Pia:  o 18.00   + Ernest Baláž a Albína Balážová

So:   o   7.00   + Anton a Anna Šteffekoví a syn Peter

Ne :   o 8.00        na poďakovanie

!!! o 16.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boha možno vidieť očami svojho srdca.“

4. adventná nedeľa – 23.12.2018

Liturgické spomienky:

Po: Štedrý deň

Ut: slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

St: sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

Št:  sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Pia: sviatok sv. neviniatok, mučeníkov

Ne: sviatok Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

 

Poznámky : Zbierka na kúrenie vyniesla 623 eur. Pán Boh zaplať. V pondelok o 9.00 požehnám v kostole koledníkov. V pondelok pri poobednej sv. omši požehnám betlehemčeky. Polnočná sv. omša bude o 22.00. V utorok slávime slávnosť Narodenie Pána – Vianoce. Po sv. omšiach je tradičná, vianočná farská ofera. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať. Vo štvrtok na sviatok sv. Jána ráno po sv. omši požehnám víno.

 

Oznamy sv. omší  24.12. - 30.12.2018

Po: o 15.30 za duchovné povolania v našej farnosti

o 22.00  na úmysel

Ut: o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30   o zdravie a Božiu pomoc

St:  o  8.00    + Vdp. Štefan Polák, kňaz

o 10.30     na úmysel

Št:  o  7.00    +  Vincent a Anna Kotesoví, ob. rod. a + z rodiny

Pia:  o 18.00   + Milan Chmelík, rodičia a súrodenci

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00        + Jozef a Františka Kaňkoví, ob. st. rod. a + z rodiny

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Poznať Boha je niečo iné, než poznať niečo o Bohu.“

2. adventná nedeľa – 9.12.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka Panny Márie Guadalupskej

Št: spomienka sv.  Lucie, panny a mučenice

Pia: spomienka sv.  Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky : Zbierka na charitu bola 295 eur. Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu je farská zbierka na kúrenie v kostole. Za vaše príspevky Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvákov a druhákov, ktorých deti chodia na náboženstvo. Birmovanci poučenie nemajú. Najbližšie bude až v januári. V piatok po večernej sv. omši zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2019.

 

Oznamy sv. omší  10.12. - 16.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30     + Felix a Anna Ambroví a ob. rod

St:  o  18.00    + Jozef Fuksa

o 18.45     + Miroslav Sušila

Št:  o  6.30    na úmysel

Pia:  o 18.00   + c.s. Mária Fuksová, súrodenci a rodičia

So:   o   7.00     o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

Ne :   o 8.00      + Štefan Hajdúch, súrodenci a ob. rod.

o 10.30      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Najväčší zázrak je, že Boh sa stal človekom.“