OZNAM !

  • Sv. omše sa zatiaľ do 23.3. nebudú vysluhovať verejne v kostole, ale všetky Vaše úmysly odslúžim súkromne bez účasti ľudí na fare.

  • Farský úrad je zatvorený. V prípade potreby zaopatrovania neváhajte volať na faru –

  • 034 6588107.

 

 

 

 

Prosím, v týchto dňoch, chráňte seba aj okolie a dodržujte všetky hyg. predpisy.

OZNAM !

Farský úrad je zatvorený. V prípade potreby zaopatrovania, pohrebu neváhajte volať na faru –

034 6588107.

 

Sv. omše sa nebudú vysluhovať verejne v kostole do odvolania, ale všetky Vaše úmysly odslúžim súkromne bez účasti ľudí na fare.

 

Milí farníci, v období veľkonočných sviatkov je nám odporúčané, aby veriaci vedeli, kedy presne budú v ich farnosti slávené veľkonočné obrady, hoci sa ich ľudia nemôžu zúčastniť, ale aby sme v tom čase boli duchovne spojení a stíšení v modlitbe. Takže, budem súkromne slúžiť obrady :

Na Zelený štvrtok od 18.00

Na Veľký piatok od 17.00

Na Bielu Sobotu od 19.00.

Modlime sa navzájom za seba a zostaňme v duchovnom spojení.

 

Spovedanie pred Veľkou nocou

Vzhľadom k aktuálnej situácii, pred Veľkou nocou nebude tradičná predveľkonočná sv. spoveď, ani spovedanie chorých po domoch.  Veriacim sa odporúča svoje hriechy oľutovať doma a vzbudiť si úmysel, že hneď ako sa núdzový stav v krajine zruší  a bude možné sa v kostole spovedať, pristúpia k riadnej sv. spovedi. Ak však niekto aj napriek tomu, z naliehavých a vážnych dôvodov má záujem prijať spoveď, nech príde na farský dvor v stredu (1.4) alebo vo štvrtok (2.4.) od 15:00 do 17:00 h, s rúškom na tvári a môže prijať sv. spoveď. Sv. prijímanie sa ale rozdávať nebude. Naďalej však platí, že v prípade nebezpečenstva smrti, zhoršenia zdravotného stavu vážne chorých neváhajte volať na farský úrad 034 6588 107 a prídem zaopatrovať.

 

Úmysly sv. omší, ktoré budú odslúžené kňazom bez  účasti ľudí na fare od 1.4. do 30.4.:

 

1.4. + Jozef a Františka Drahošoví, syn  nevesta

2.4. + Florián Herman, ob. rod. a st. rod. a sestra Irma

4.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

5.4. + Florián Záhradník a manželka Mária  a ob. rod.

7.4. + Ján a Lucia Šteruskí a synovia

8.4. k úcte olivových utrpení Pána Ježiša

9.4. Zelený štvrtok -  súkromné obrady

10.4. Veľký piatok - súkromné obrady

11.4. Biela sobota - súkromné obrady

12.4. o zdravie a Božie požehnanie pre jubilujúcu Máriu Knápkovú

13.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

15.4. + Ján Valla, Jarolav Duray a ob. st. rod.

16.4. + rodičia František a Štefánia Hitmanoví

17.4. + manžel Anton Šarkozy a syn Marcel

18.4. Vdp. Jozef Tiso

19.4. + rodičia Anton a Anna Durasoví, dcéra Anna a ob. st. rod.

20.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

21.4. + Pavol a Mária Šidlíkoví, deti a ob. rod.

22.4.  + Mária Drahošová, a + zosnulí manželia Viktor a Gabriel a súrodenci

23.4. + Matej a Mária Škopkoví a + z rodiny

24.4. + syn Ľubomír, rodičia Letavskí, Hofferoví a ostatná rodina

25.4.  + Ján a Antónia Fuksoví a rodičia

26.4. + manžel Jozef Hudec

27.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

28.4. + Mária Slobodová, rodičia Gažioví a + z rodiny

29.4. + rodičia Pirušoví, brat , sestra a švagor

30.4.  + rodičia Alojz a Mária Fuksoví a + z rodiny

 

 

Zostaňme v modlitbe spojení – jeden za druhého – chráňme si svoje zdravie fyzické i duchovné. Modlím sa za Vás a denne Vám žehnám.

                                                                                                    Flajžík, dekan

Úmysly sv. omší, ktoré boli odslúžené kňazom bez  účasti ľudí na fare od 11.3. do 31.3.:

11.3. + rodičia Pavol  a Anastázia Fuksoví, ob. st. rod., súrodenci, nevesta a zať

12.3.  + Michal a Mária Gurinoví

13.3.  + František Radič, rod., brat Ondrej a manželka Anna

14.3.  na úmysel

15.3.  + rod. Jozef a Eva Haboví a dedo Alojz

15.3.  o zdravie a Bož. požehnanie pre Vás, mojich farníkov

16.3. o Božiu pomoc a ochranu pre našu farnosť proti koronavíru

17.3. + Štefan a Helena Šteffekoví a syn Štefan

18.3. + Jozef a Anna Rybárikoví, ob. st. rod. a + z rodiny

19.3. + rodina Prokopová, Buchbauerová a o Bož. požehnanie pre živú rodinu

19.3. + Jaroslav Kiripolský, rod. a st. rod.

20.3. + rod. Karol a Juliána Albertoví

21.3. o Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcu a spásu a + z rodiny

22.3. + Anna Drahošová

22.3. + Anton Karšay a ob. rod.

23.3.  o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov a o ochranu pred koronavírom

24.3.  + Vladimír Turza, 1. výročie

25.3.  na úmysel

26.3.   + František Kapinus, rodičia a súrodenci

27.3. +  Jozef a Mária Hassoví, rodičia, + z rodiny a + Augustín

28.3. o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

29.3.  o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov

29.3. za dožité 75. a 80. narodeniny

31.3. + Roman Havlík, 1. výročie

 

 

 

 

 

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

 

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“

4. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

  1. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

 

Liturgické spomienky:

Ut: sviatok sv.  Mateja, apoštola

Št: spomienka sv.  Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

 

Poznámky : Dnes je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie.

 

Oznamy sv. omší  13.5. - 19.5.2019

Po: o 7.00        na úmysel

Ut: o 18.00     + z rodín Kotesových a Macejákových

      o 18.45     + Peter Pálka a + rodičia

St:  -------------

Št:  o  18.00    + Michal a Mária Herzáňoví, syn Jozef a ob. st. rodičia

      o 18.45     + rodičia Anton a Františka Polákoví a manžel Ladislav

Pia:  o 18.00   + rodina Sojková

So:   o   7.00    na úmysel  

Ne :   o 8.00      + František Vrablic, a rodičia Matej a Antónia Vrablicoví

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov poľovného združenia

 

Myšlienka na týždeň: ,,Podvodom viac stratíš, než získaš.“

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“