OZNAM !

 • Sv. omše sa zatiaľ do 23.3. nebudú vysluhovať verejne v kostole, ale všetky Vaše úmysly odslúžim súkromne bez účasti ľudí na fare.

 • Farský úrad je zatvorený. V prípade potreby zaopatrovania neváhajte volať na faru –

 • 034 6588107.

 

 

 

 

Prosím, v týchto dňoch, chráňte seba aj okolie a dodržujte všetky hyg. predpisy.

OZNAM !

Konferencia biskupov Slovenska opäť dišpenžuje / oslobodzuje od povinnosti zúčastniť a nedeľej sv. omše seniorov a daľších zdravotne oslabených , zdravotne rizikových veriacich. (platné od 16.9.2020)

 

Oznamy sv. omší  21.9. – 27.9.2020

Ako som už spomínal:  v týždni budú sv. omše odslúžené bez účasti ľudí na fare, v sobotu bude jedna sv. omša večer o 18.00 s nedeľnou platnosťou v kostole a v nedeľu bude jedna sv. omša o 10.30 v kostole

 

Ut:  22.9.  na fare – BEZ ĽUDÍ   + manžel Ján, rodičia Alojz a Júlia Bartekoví a rodičia Radičoví

St:  23.9.  na fare – BEZ ĽUDÍ   + Štefan a Mária Kákonioví, syn Ľuboš a ob. rod.

Št:  24.9.  na fare – BEZ ĽUDÍ   + Vdp. Anton Dubay

Pia: 25.9.  na fare – BEZ ĽUDÍ    + Karol a Júlia Albertoví a syn Ján

 • o Božie požehnanie a zdravie k 90. tim narodeninám

 

So: 26.9. v kostole o 18.00  + Jozef Blažek, syn Štefan, vnuk Tomáš a st. rod.

Ne : 27.9  v kostole  o 10.30   + Vladimír Látka – 1. výr.  – k nedožitým 70. nar.

 

 

 

Oznamy sv. omší  14.9. - 20.9.2020

Po: ------------

Ut: o 18.00      na úmysel

St:  o  18.00    + Stanislav Drahoš, rodičia, sestra a švagor

Št:  o  18.00    + rodičia Jozef a Anna Ošustoví, zaťovia: Viliam, Anton a Vojtech

Pia:  o 18.00   + Rudolf Koščák, ob. rod., st. rod. a + z rodiny

So:   o   7.00    + Štefan Šteffek, 10. výročie  

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcich manželov Drahošových

        o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Oznamy sv. omší  7.9. - 13.9.2020

Po: 7.9. o 18.00   + Ján Kurek a otec

Ut: 8.9.  o 18.00   + Silvester Novák

St: 9.9.  o  7.00    na úmysel

Št:  -----------

Pia: 11.9.  o 14.00   sobášna : Kaňka -  Hlavenková

       11.9.  o 18.00    + rodičia Stankoví, Diviakoví a ob. st. rod.

So:12.9.   o   7.00      na úmysel

Ne : 13.9.   o 11.00       + Michal a Mária Chváloví

                   

Oznamy sv. omší  31.8. - 6.9.2020

V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedám denne pred sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 17.00 do 18.00. Chorých po domoch v stredu o 8.30, v dome dôchodcov v stredu od 11.00. Pedagogický zbor základnej školy venoval na potrebu kostola 150 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. V týždni je fatimská sobota, o 7.15 sa modlíme ruženec. O týždeň v nedeľu na úvod druhej sv. omši sa bude spievať Veni Sancte – vzývanie Ducha Svätého o jeho dary pre pomoc do nového škol. roka. Vo farnosti máme stále nevyriešený problém obsadenia miesta kostolníka/čky v kostole.

Po: ------------

Ut: 1.9.  o 18.00     + rodičia Hitmanoví a Hercegoví

St: 2.9. o  18.00    + Matej a Anna Hájkoví

Št: 3.9. o  18.00    + Ladislav Tomša, brat a rodičia

Pia:4.9.  o 18.00   + manžel a otec Tibor, vnuk Tomáš a ob. rod.

So:5.9.   o  8.00     za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva     

Ne :6.9.   o 8.00     + manžel Ľudovít Polák a ob. rod.

              o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

         Oznamy sv. omší  23.8. - 30.8.2020

 

Ne (23.8.):   o 8.00    + Michal a Mária Reční, bratia : Jozef, František a Ladislav, švagriné: Anna a Ľudmila  a synovec Ladislav 

                    o 10.30       + Jozef a Mária Syragioví

Ut (25.8.)    o 18.00      + rodičia Libert a Mária Reisenaueroví a ob. rod.

St (26.8.)     o 18.00     + Jozef a Mária Cíferskí

Št (27.8.)    o 18.00      + Pavel a Anna Šteffekoví, deti a zaťovia

                   o 18.45       + Štefan a Anna Majzúnoví a rodičia

Pia (28.8.)   o 18.00      + Ladislav Adámek

                    o 18.45      +  Matej a Mária Polákoví a syn

So (29.8.)     o 7.00       na úmysel

Ne (30.8.)     o 8.00    o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

                   o 10.30       o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov

 

Oznamy sv. omší  10.8. – 16.8.2020

Poznámky :  V nedeľu o týždeň slávime v našej farnosti hody. Prežime ich hlavne radostne a duchovne. Po obidvoch farských omšiach je farská hodová ofera. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. V sobotu je prikázaný sviatok, Nanebovzatie Panny Márie

Po: --------

Ut: 11.8.   o 18.00  + František Dobrovský, ob. rod. , brat a sestra

St: 12.8.  o  18.00     +  cs. Viridiána Machovičová

Št: 13.8.  o  18.00    +  rod. Pavol a Katarína Reční a st. rod.

Pia: 14.8.  o 18.00     + Michal Škrabák a rodičia

So:15.8.   o 8.00      +  Miroslav Ščepka 1. výr.  

                o 9.30        o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov 

Ne : 16.8.  o 8.00     + Jozef a Terézia Hudecoví, synovia Peter a Jozef a ob. st. rod.

               o 10.30    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov 

 

 

Oznamy sv. omší  3.8. – 9.8.2020

Po: --------

Ut: 4.8.   o 18.00  + Štefan Hajdúch a Ondrej Žiak

St: 5.8.  o  18.00      +  Felix a Anna Ambroví

Št: 6.8.  o  18.00    +  Augustín Ondrovič, pohrebná sv. omša

Pia: 7.8.  o 18.00     + Ján Želipský (nedožitých 100 rokov) a + manželka Helena

So:8.8.   o 7.00      +  František a Júlia Krátky, bratia a vnučky  

Ne : 9.8.  o 8.00     + Ján Drahoš, rod. Pavol a Rozália a st. rod.

               o 10.30    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov 

 

Oznamy sv. omší  6.7. - 26.7.2020

Po:  6.7. o 18.00   + Mária Písečná, 1. výročie

Št:  9.7. o 17.00     + rod. Košičoví a dcéra Marta

Ne : 12.7.   o 11.00    + Jozef a Mária Hofferoví a ob. st. rod.

Št: 16.7.     o 17.00   + Rudolf a Anna Látkoví a ob. rod.

Ne :  19.7.   o 11.00    + Ján a Marta Kaňkoví a ob. st. rod.

St : 22.7.     o 18.00       + Štefan a Františka Ambroví

Št:   23.7.   o 18.00         + František a Alžbeta Háberloví a prastarí rod.

Pia:  24.7.   o 18.00        + Jaroslav Kurkin, dvaja bratia a rodičia

                   o 18.45        o Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcu pani Ľudmilu Hajdúchovú            

So 25.7.      o 7.00        + Pavol a a Anna Telgárski

Ne 26.7.     o 8.00        o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

                  o 10.30        + Libor Radič, brat Vladimír, rodičia a st. rod.

 

 

 

13.nedeľa cez rok – 28.6.2020

 

Liturgické spomienky:

Po: prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov

Ut: spomienka Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme

Št: sviatok – návšteva Panny Márie

Pia: spomienka sv. Tomáša, apoštola a tiež prvý piatok

 

Poznámky :  Nakoľko v týždni uvádzam nových kňazov do farností, sú upravené časy sv. omší. K prvému piatku spovedám v pondelok a v utorok od 16.30 do 18.00. Chorých po domoch v stredu od 8.30. V sobotu je fatimská sobota – sv. ruženec bude o 7.15. O týždeň v nedeľu slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov.

 

Oznamy sv. omší  29.6. - 5.7.2020

Po: 29.6.  o 7.00   na úmysel

                 o 18.00 o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ut: 30.6. o 18.00     + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta a Norbert

St: 1.7.  o  7.00      + Bernardína Nováková, pohrebná sv. omša

Št: 2.7.  o  17.00    + Imrich a Anna Knápkoví a st. rodičia

Pia:3.7.  o 17.00    na poďakovanie za dar kňazstva a prosba o Božie požehnanie pre pátra Petra

So: 4.7.   o 8.00    sa spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva  

Ne : 5.7.  o 8.00     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov 

               o 10.30    + Eva Hurbanová a ob. rod.    

                   

 

12. nedeľa cez rok – 21.6.2020

 

Mnohí ste si asi nevšimli, že  na nástenke sú vystavené všetky  súkromne odslúžené sv. omše na vaše úmysly od marca doteraz. Môžete si ich skontrolovať.

 

Oznamy sv. omší  22.6. - 28.6.2020

Po: ------------

Ut:23.6. o 18.00     + Urban a Jozefína Drahošoví a ob. rod.

St:24.6.  o  18.00    + Ján Orgoň, výročná

Št:25.6.  o  18.00    + Štefan a Mária Cíferskí

Pia:26.6.  o 18.00   + Ján a Antónia Fuksoví a ich rodičia

So: 27.6.  o   7.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Jána

Ne : 28.6.   o 8.00    + Jozef Janiga, 1. výročie

                  o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

11. nedeľa obdobia cez rok – 14.06.2020

 

Poznámky : V pondelok 15.6. je v našej farnosti farská poklona Oltárnej sviatosti. Sviatosť vyložím od 9:00  - do 18:00. Veľmi prosím ružencové spoločenstvá, aby si rozdelili čas na poklonu a všetkých Vás ku poklone pozývam. V pondelok po sv. omši zapisujem intencie, úmysly sv. omší na druhý polrok 2020. Úmysly sv. omší  v čase korona krízy som všetky odslúžil. Stále platia hygienické nariadenia tj. mať v kostole na ústach rúško, pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky, na znak pokoja si nepodávame ruky a sv. prijímanie sa podáva do rúk.

 

Oznamy sv. omší  15.6. - 21.6.2020

Po:15.6. o 18.00   + Jozef a Mária Cíferskí

Ut:16.6. o 18.00    na úmysel excelencie o. arcibiskupa

St:17.6.  o  18.00    + rodičia Vít a Mária Ščepkoví a synovia

Št:18.6.  o  18.00    + rodičia Alojz a Júlia Bartekoví a st. rodičia

Pia:19.6.  o 18.00   + Florián a Anna Glajšekoví a Jozef Polák

So: 20.6.   o   7.00    na poďakovanie  

Ne : 21.6.    o 8.00    + Peter Hoffer, ob. rod. a súrodenci

                  o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

                  

 

Úmysly sv. omší na mesiac jún

(nedeľné sv. omše budú odslúžene verejne v pastoračnom centre na farskom dvore)

 

       1.6.     za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

 1. 6. + Emil Kolár a rodičia
 2. 6. + Albert a Anna Tanglmajeroví, dcéra Mária a + z rodiny
 3. 6. + manžel Anton Režný a ob. rod.
 4. 6. + Imrich Sončík
 5. 6. + rodičia Aranyiosioví , st. rodičia Drahošoví a + z rodiny
 6. 6. o 10. 00 + Stanislav Jankovič, rodičia, Ondrej Koník a rodičia
 7. 6. o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 8. 6. + Cyril a Justína Drahošoví, synovia Cyril a Metod a Ondrej
 9. 6. + Michal a Antónia Šteffekoví, st. rod., súrodenci a Eva Lodererová
 10. 6. Prikázaný sviatok Božieho Tela o 18.00 + o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 11. 6. + Pavol Pulman a starí rodičia

              +  Emília Hajdúchová

 1. 6. + rodičia a brat Chváloví
 2. 6. o 8.00  + rodičia Pulmanoví a st. rod.
      o 10.30 + o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov   
 3. 6. ! farská poklona – v kostole vystavená Oltárna sviatosť od 9.00 do 18.00

               + Jozef a Mária Cíferskí

 1. 6. na úmysel otca  arcibiskupa
 2. 6. + rodičia Vít a Mária Ščepkoví a synovia
 3. 6. + rodičia Alojz a Júlia Bartekoví a st. rodičia
 4. 6. + Florián a Anna Glajšekoví a Jozef Polák
 5. 6. na poďakovanie
 6. 6. o 10.00 + Peter Hoffer, ob. rod. a súrodenci
 7. 6. o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 8. 6. + Urban a Jozefína Drahošoví a ob. rod
 9. 6. o Božie požehnanie a zdravie pre Jána
 10. 6. + Štefan a Mária Cíferskí
 11. 6. + Ján a Antónia Fuksoví a ich rodičia
 12. 6. + o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 13. 6. o 10.00 + Jozef Janiga, 1. výročie
 14. 6. Prikázaný sviatok Petra Pavla - o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 15. 6. + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta a Norbert

 

 

 

Úmysly sv. omší na mesiac máj

(všetky sv. omše sú/budú odslúžené súkromne na fare)

 

1.5.     + Juraj Čičmanec

2.5.     + rod. Mikuláš a Mária Polákoví a ob. rod.

3.5.      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

4.5.     za spásu + a Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

5.5.    + cs. Viridiána Machovičová a jej rodičia

6.5.      + rod. Rudolf  a Helena, ich deti Žofia a Franišek

7.5.      + Peter Tóth

8.5.      + Teofil a Anna Reční, deti a rodičia

9.5.      manželia Čonkoví, Alojz Radocha a priateľ Ivan

10.5.     + František Vrablic a rodičia Matej a Antónia Vrablicoví

11.5.      na úmysel  Jeho exc. otca arcibiskupa

12.5.    + Michal a Mária Herzáňoví, syn Jozef a st. rod.

13.5.     + rod. Karol a Rozália Jožoví, sestry Vilma a Ľudmila a st. rod.

14.5.     + rod. Anton a Františka Polákoví, manžel Ladislav

15.5.     + František a Žofia Huličiaroví

16.5.     + rod. Mlatecoví a Jozef Radič

17.5.     + Jozef a Františka Kaňkoví, ob. rod. a st. rod. a + z rodiny

18.5.    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

19.5.  + rod. Viktor a Anna Kákonioví a ich rodičia

20.5.   + rod. Vrátiloví, Smolcoví a súrodenci

21.5.    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

22.5.    + rod. Alojz a Mária Balážoví, syn Ladislav a ob. st. rod.

23.5. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

24.5.  + rod. Ján a Anna Glajšekoví, syn Jozef a zať Jozef

25.5.  o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

26.5. + Anna Bronišová, Silvia Šebová a ob. rod.

27.5.  + manželia František a Antónia Sojkoví

28.5.   + Pavol Kotes a rod.

29.5.   + Pavol Krátky a dcéra Jarmila Žejdlíková

30.5.     na úmysel

31.5.    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Zostaňme v modlitbe spojení – jeden za druhého – chráňme si svoje zdravie fyzické i duchovné. Modlím sa za Vás a denne Vám žehnám.

                                                                                                    Flajžík, dekan

Úmysly sv. omší, ktoré boli odslúžené kňazom bez  účasti ľudí na fare od 1.4. do 30.4.:

 

1.4. + Jozef a Františka Drahošoví, syn  nevesta

2.4. + Florián Herman, ob. rod. a st. rod. a sestra Irma

4.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

5.4. + Florián Záhradník a manželka Mária  a ob. rod.

7.4. + Ján a Lucia Šteruskí a synovia

8.4. k úcte olivových utrpení Pána Ježiša

9.4. Zelený štvrtok -  súkromné obrady

10.4. Veľký piatok - súkromné obrady

11.4. Biela sobota - súkromné obrady

12.4. o zdravie a Božie požehnanie pre jubilujúcu Máriu Knápkovú

13.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

15.4. + Ján Valla, Jarolav Duray a ob. st. rod.

16.4. + rodičia František a Štefánia Hitmanoví

17.4. + manžel Anton Šarkozy a syn Marcel

18.4. Vdp. Jozef Tiso

19.4. + rodičia Anton a Anna Durasoví, dcéra Anna a ob. st. rod.

20.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

21.4. + Pavol a Mária Šidlíkoví, deti a ob. rod.

22.4.  + Mária Drahošová, a + zosnulí manželia Viktor a Gabriel a súrodenci

23.4. + Matej a Mária Škopkoví a + z rodiny

24.4. + syn Ľubomír, rodičia Letavskí, Hofferoví a ostatná rodina

25.4.  + Ján a Antónia Fuksoví a rodičia

26.4. + manžel Jozef Hudec

27.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

28.4. + Mária Slobodová, rodičia Gažioví a + z rodiny

29.4. + rodičia Pirušoví, brat , sestra a švagor

30.4.  + rodičia Alojz a Mária Fuksoví a + z rodiny

 

Úmysly sv. omší, ktoré boli odslúžené kňazom bez  účasti ľudí na fare od 11.3. do 31.3.:

11.3. + rodičia Pavol  a Anastázia Fuksoví, ob. st. rod., súrodenci, nevesta a zať

12.3.  + Michal a Mária Gurinoví

13.3.  + František Radič, rod., brat Ondrej a manželka Anna

14.3.  na úmysel

15.3.  + rod. Jozef a Eva Haboví a dedo Alojz

15.3.  o zdravie a Bož. požehnanie pre Vás, mojich farníkov

16.3. o Božiu pomoc a ochranu pre našu farnosť proti koronavíru

17.3. + Štefan a Helena Šteffekoví a syn Štefan

18.3. + Jozef a Anna Rybárikoví, ob. st. rod. a + z rodiny

19.3. + rodina Prokopová, Buchbauerová a o Bož. požehnanie pre živú rodinu

19.3. + Jaroslav Kiripolský, rod. a st. rod.

20.3. + rod. Karol a Juliána Albertoví

21.3. o Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcu a spásu a + z rodiny

22.3. + Anna Drahošová

22.3. + Anton Karšay a ob. rod.

23.3.  o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov a o ochranu pred koronavírom

24.3.  + Vladimír Turza, 1. výročie

25.3.  na úmysel

26.3.   + František Kapinus, rodičia a súrodenci

27.3. +  Jozef a Mária Hassoví, rodičia, + z rodiny a + Augustín

28.3. o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

29.3.  o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov

29.3. za dožité 75. a 80. narodeniny

31.3. + Roman Havlík, 1. výročie

 

 

 

 

 

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

 

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“

4. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

 1. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

 

Liturgické spomienky:

Ut: sviatok sv.  Mateja, apoštola

Št: spomienka sv.  Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

 

Poznámky : Dnes je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie.

 

Oznamy sv. omší  13.5. - 19.5.2019

Po: o 7.00        na úmysel

Ut: o 18.00     + z rodín Kotesových a Macejákových

      o 18.45     + Peter Pálka a + rodičia

St:  -------------

Št:  o  18.00    + Michal a Mária Herzáňoví, syn Jozef a ob. st. rodičia

      o 18.45     + rodičia Anton a Františka Polákoví a manžel Ladislav

Pia:  o 18.00   + rodina Sojková

So:   o   7.00    na úmysel  

Ne :   o 8.00      + František Vrablic, a rodičia Matej a Antónia Vrablicoví

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov poľovného združenia

 

Myšlienka na týždeň: ,,Podvodom viac stratíš, než získaš.“

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“