Úmysly a čas sv. omší

Oznamy sv. omší  9.12. - 15.12.2019

Po: 9.12. prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V týždni budú rorátne sv. omše v pondelok, v stredu a v sobotu. O týždeň v nedeľu o 14.00 budem mať v kostole biblický príhovor na tému Existencia Ježiša Krista a našej ľudskej duše. Po nej bude požehnanie.

 

Po: 9.12.   o 6.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

                 o 17.00   +  Pavol a Anastázia Fuksoví, ob. rod. a súrodenci

Ut: ------

St:11.12.   o  6.30    + Jozef Fuksa

Št:12.12.  o  17.00    + rodičia Aranyosioví a st. rod. Drahošoví a syn Stanislav

Pia:13.12.  o 17.00   + rod. František a Anna Sedlákoví a ob. st. rod.

So:14.12.   o   7.00     + Ján Antolík, 20. výročie

Ne :15.12.     o 8.00    o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

                      o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Oznamy sv. omší  16.12. - 22.12.2019

Poznámky :  Dnes 15.12. poobede o 14.00 bude v kostole zamyslenie nad otázkou histórie Ježiša Krista a existencie našej duše. Na záver bude požehnanie. Vo štvrtok od 15:30 spovedám v kostole tých, ktorí pri večernej sv. omši príjmu sviatosť pomazania chorých. Pripomínam, že aby mohli prijať sviatosť pomazania chorých, musia byť vyspovedaní. O týždeň v nedeľu je v našej farnosti predvianočná sv. spoveď od 14:30 do 17:00. Prosím, zavolajte aj Vašich drahých. Kto by nestihol, na nástenke je rozpis sv. spovedí v celom našom dekanáte.

 

Po: ------------

Ut: 17.12. o    6.30     + Štefan Hajdúch, súrodenci a ob. rod.

St:  18.12. o  17.00     na úmysel

Št:  19.12. o   17.00    + Werner, rodičia a st. rodiča

Pia:  20.12.  o 6.30   + Milan Chmelík, rodičia a súrodenci

So:  21.12.   o   7.00    + Marián Radič, 1. výročie

Ne : 22.12.   o 8.00   + Miroslav Segíň, rodičia a rod. Sasáková

                    o 16.00     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Byť Ježišovým učeníkom to nie je vždy pokojná plavba a plné siete.“

4. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

  1. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

 

Liturgické spomienky:

Ut: sviatok sv.  Mateja, apoštola

Št: spomienka sv.  Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

 

Poznámky : Dnes je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie.

 

Oznamy sv. omší  13.5. - 19.5.2019

Po: o 7.00        na úmysel

Ut: o 18.00     + z rodín Kotesových a Macejákových

      o 18.45     + Peter Pálka a + rodičia

St:  -------------

Št:  o  18.00    + Michal a Mária Herzáňoví, syn Jozef a ob. st. rodičia

      o 18.45     + rodičia Anton a Františka Polákoví a manžel Ladislav

Pia:  o 18.00   + rodina Sojková

So:   o   7.00    na úmysel  

Ne :   o 8.00      + František Vrablic, a rodičia Matej a Antónia Vrablicoví

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov poľovného združenia

 

Myšlienka na týždeň: ,,Podvodom viac stratíš, než získaš.“

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

 

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“

Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 21.4.2019

Poznámky : Dnes slávime najväčšie víťazstvo Božej lásky nad ľudskou vinou, slávime Veľkú noc. Po obidvoch sv. omšiach je tradičná, veľkonočná ofera, za Vaše dary srdečne ďakujem. Po prvej sv. omši požehnám jedlo. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí asistovali pri slávnostných obradoch. Zvlášť ďakujem kostolníkom, pánu organistovi, miništrantom, hasičom, mládežníckemu spevokolu a ženám, ktoré zdobili kostol – ďakujem všetkým Vám. O týždeň je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Vo štvrtok po sv. omši budú mať prvoprijímajúce deti poučenie – prosím, aby prišli aj s rodičmi, lebo si budú rozdávať šaty na sv. prijímanie. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie, pri ktorom budem skúšať ďalšiu časť učiva, ktoré som im vysvetľoval. Na výveske si všimnime plagát o pomoci Cirkvi v núdzi a pozvánku na národný pochod za život.

 

Oznamy sv. omší  22.4. - 28.4.2019

Po: o 9.00    + syn Ľubomír, rodičia Hofferoví, sestra a švagrovia

Ut:  --------

St:  o  18.00    + otec k nedožitým narodeninám

o 18.45      + Jozef Hudec

Št:  o  18.00    + Mária Slobodová, rodičia Gážioví a + z rodiny

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie a zdravie pre jubil. manželov Jána a Martu Kaňkových a o Božie požehnanie pre celú rodinu.

So:   o   7.00      + Peter Andel – 1. výročie

Ne :   o 8.00        o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30        o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Byť múdrym znamená byť poučiteľným.“