OZNAM !

 • Sv. omše sa zatiaľ do 23.3. nebudú vysluhovať verejne v kostole, ale všetky Vaše úmysly odslúžim súkromne bez účasti ľudí na fare.

 • Farský úrad je zatvorený. V prípade potreby zaopatrovania neváhajte volať na faru –

 • 034 6588107.

 

 

 

 

Prosím, v týchto dňoch, chráňte seba aj okolie a dodržujte všetky hyg. predpisy.

OZNAM !

Farský úrad je zatvorený. V prípade potreby zaopatrovania, pohrebu neváhajte volať na faru –

034 6588107.

 

 

Všetky sv. omše za Vaše zapísané úmysly slúžim každý deň súkromne.

 

 

 

Milí veriaci,

nakoľko v našom kostole nie je možné splniť podmienky úradu verejného zdravotníctva o dezinfekcii, obmedzenom počte atď.,  aby sme nehazardovali so svojím zdravím, sv . omše v týždni budem naďalej slúžiť sám na fare a nedeľná sv. omša bude jedna verejná , slúžená vonku na farskom dvore o 10.00 hod. (keďže sedenie nebude k dispozícii, môžete si priniesť turistickú stoličku.)   Je to v súlade s Kódexom kánonického práva § 932. Stále platí, že v čase pandémie, neúčasť na sv. omši nie je hriechom. Aj otcovia biskupi zdôraznili, že každý, zvlášť seniori, musia veľmi dobre zvážiť svoju účasť na bohoslužbách.  Naďalej sa za Vás modlím a prosím Vás o opatrnosť a ohľaduplnosť.

                                       dekan, Flajžík

 

Z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku a bezpečnostných opatrení, sa prvé sv. príjímanie detí odkladá na budúci školský rok na jar.

 

Úmysly sv. omší na mesiac jún

(nedeľné sv. omše budú odslúžene verejne v pastoračnom centre na farskom dvore)

 

       1.6.     za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

 1. 6. + Emil Kolár a rodičia
 2. 6. + Albert a Anna Tanglmajeroví, dcéra Mária a + z rodiny
 3. 6. + manžel Anton Režný a ob. rod.
 4. 6. + Imrich Sončík
 5. 6. + rodičia Aranyiosioví , st. rodičia Drahošoví a + z rodiny
 6. 6. o 10. 00 + Stanislav Jankovič, rodičia, Ondrej Koník a rodičia
 7. 6. o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 8. 6. + Cyril a Justína Drahošoví, synovia Cyril a Metod a Ondrej
 9. 6. + Michal a Antónia Šteffekoví, st. rod., súrodenci a Eva Lodererová
 10. 6. Prikázaný sviatok Božieho Tela o 18.00 + o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 11. 6. + Pavol Pulman a starí rodičia

              +  Emília Hajdúchová

 1. 6. + rodičia a brat Chváloví
 2. 6. o 10.00 + rodičia Pulmanoví a st. rod.
 3. 6. ! farská poklona – v kostole vystavená Oltárna sviatosť od 9.00 do 18.00

               + Jozef a Mária Cíferskí

 1. 6. + o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 2. 6. + rodičia Vít a Mária Ščepkoví a synovia
 3. 6. + rodičia Alojz a Júlia Bartekoví a st. rodičia
 4. 6. + Florián a Anna Glajšekoví a Jozef Polák
 5. 6. na poďakovanie
 6. 6. o 10.00 + Peter Hoffer, ob. rod. a súrodenci
 7. 6. o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 8. 6. + Urban a Jozefína Drahošoví a ob. rod
 9. 6. o Božie požehnanie a zdravie pre Jána
 10. 6. + Štefan a Mária Cíferskí
 11. 6. + Ján a Antónia Fuksoví a ich rodičia
 12. 6. + o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 13. 6. o 10.00 + Jozef Janiga, 1. výročie
 14. 6. Prikázaný sviatok Petra Pavla - o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov
 15. 6. + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta a Norbert

 

 

 

Úmysly sv. omší na mesiac máj

(všetky sv. omše sú/budú odslúžené súkromne na fare)

 

1.5.     + Juraj Čičmanec

2.5.     + rod. Mikuláš a Mária Polákoví a ob. rod.

3.5.      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

4.5.     za spásu + a Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

5.5.    + cs. Viridiána Machovičová a jej rodičia

6.5.      + rod. Rudolf  a Helena, ich deti Žofia a Franišek

7.5.      + Peter Tóth

8.5.      + Teofil a Anna Reční, deti a rodičia

9.5.      manželia Čonkoví, Alojz Radocha a priateľ Ivan

10.5.     + František Vrablic a rodičia Matej a Antónia Vrablicoví

11.5.      na úmysel  Jeho exc. otca arcibiskupa

12.5.    + Michal a Mária Herzáňoví, syn Jozef a st. rod.

13.5.     + rod. Karol a Rozália Jožoví, sestry Vilma a Ľudmila a st. rod.

14.5.     + rod. Anton a Františka Polákoví, manžel Ladislav

15.5.     + František a Žofia Huličiaroví

16.5.     + rod. Mlatecoví a Jozef Radič

17.5.     + Jozef a Františka Kaňkoví, ob. rod. a st. rod. a + z rodiny

18.5.    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

19.5.  + rod. Viktor a Anna Kákonioví a ich rodičia

20.5.   + rod. Vrátiloví, Smolcoví a súrodenci

21.5.    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

22.5.    + rod. Alojz a Mária Balážoví, syn Ladislav a ob. st. rod.

23.5. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

24.5.  + rod. Ján a Anna Glajšekoví, syn Jozef a zať Jozef

25.5.  o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

26.5. + Anna Bronišová, Silvia Šebová a ob. rod.

27.5.  + manželia František a Antónia Sojkoví

28.5.   + Pavol Kotes a rod.

29.5.   + Pavol Krátky a dcéra Jarmila Žejdlíková

30.5.     na úmysel

31.5.    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Zostaňme v modlitbe spojení – jeden za druhého – chráňme si svoje zdravie fyzické i duchovné. Modlím sa za Vás a denne Vám žehnám.

                                                                                                    Flajžík, dekan

Úmysly sv. omší, ktoré boli odslúžené kňazom bez  účasti ľudí na fare od 1.4. do 30.4.:

 

1.4. + Jozef a Františka Drahošoví, syn  nevesta

2.4. + Florián Herman, ob. rod. a st. rod. a sestra Irma

4.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

5.4. + Florián Záhradník a manželka Mária  a ob. rod.

7.4. + Ján a Lucia Šteruskí a synovia

8.4. k úcte olivových utrpení Pána Ježiša

9.4. Zelený štvrtok -  súkromné obrady

10.4. Veľký piatok - súkromné obrady

11.4. Biela sobota - súkromné obrady

12.4. o zdravie a Božie požehnanie pre jubilujúcu Máriu Knápkovú

13.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

15.4. + Ján Valla, Jarolav Duray a ob. st. rod.

16.4. + rodičia František a Štefánia Hitmanoví

17.4. + manžel Anton Šarkozy a syn Marcel

18.4. Vdp. Jozef Tiso

19.4. + rodičia Anton a Anna Durasoví, dcéra Anna a ob. st. rod.

20.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

21.4. + Pavol a Mária Šidlíkoví, deti a ob. rod.

22.4.  + Mária Drahošová, a + zosnulí manželia Viktor a Gabriel a súrodenci

23.4. + Matej a Mária Škopkoví a + z rodiny

24.4. + syn Ľubomír, rodičia Letavskí, Hofferoví a ostatná rodina

25.4.  + Ján a Antónia Fuksoví a rodičia

26.4. + manžel Jozef Hudec

27.4. o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

28.4. + Mária Slobodová, rodičia Gažioví a + z rodiny

29.4. + rodičia Pirušoví, brat , sestra a švagor

30.4.  + rodičia Alojz a Mária Fuksoví a + z rodiny

 

Úmysly sv. omší, ktoré boli odslúžené kňazom bez  účasti ľudí na fare od 11.3. do 31.3.:

11.3. + rodičia Pavol  a Anastázia Fuksoví, ob. st. rod., súrodenci, nevesta a zať

12.3.  + Michal a Mária Gurinoví

13.3.  + František Radič, rod., brat Ondrej a manželka Anna

14.3.  na úmysel

15.3.  + rod. Jozef a Eva Haboví a dedo Alojz

15.3.  o zdravie a Bož. požehnanie pre Vás, mojich farníkov

16.3. o Božiu pomoc a ochranu pre našu farnosť proti koronavíru

17.3. + Štefan a Helena Šteffekoví a syn Štefan

18.3. + Jozef a Anna Rybárikoví, ob. st. rod. a + z rodiny

19.3. + rodina Prokopová, Buchbauerová a o Bož. požehnanie pre živú rodinu

19.3. + Jaroslav Kiripolský, rod. a st. rod.

20.3. + rod. Karol a Juliána Albertoví

21.3. o Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcu a spásu a + z rodiny

22.3. + Anna Drahošová

22.3. + Anton Karšay a ob. rod.

23.3.  o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov a o ochranu pred koronavírom

24.3.  + Vladimír Turza, 1. výročie

25.3.  na úmysel

26.3.   + František Kapinus, rodičia a súrodenci

27.3. +  Jozef a Mária Hassoví, rodičia, + z rodiny a + Augustín

28.3. o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

29.3.  o zdravie a Božie požehnanie pre Vás, mojich farníkov

29.3. za dožité 75. a 80. narodeniny

31.3. + Roman Havlík, 1. výročie

 

 

 

 

 

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

 

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“

4. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

 1. Veľkonočná nedeľa – 12.5.2019

 

Liturgické spomienky:

Ut: sviatok sv.  Mateja, apoštola

Št: spomienka sv.  Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

 

Poznámky : Dnes je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie.

 

Oznamy sv. omší  13.5. - 19.5.2019

Po: o 7.00        na úmysel

Ut: o 18.00     + z rodín Kotesových a Macejákových

      o 18.45     + Peter Pálka a + rodičia

St:  -------------

Št:  o  18.00    + Michal a Mária Herzáňoví, syn Jozef a ob. st. rodičia

      o 18.45     + rodičia Anton a Františka Polákoví a manžel Ladislav

Pia:  o 18.00   + rodina Sojková

So:   o   7.00    na úmysel  

Ne :   o 8.00      + František Vrablic, a rodičia Matej a Antónia Vrablicoví

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov poľovného združenia

 

Myšlienka na týždeň: ,,Podvodom viac stratíš, než získaš.“

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5.2019

Poznámky :  Dnes v našej farnosti slávime významný deň – prvé sv. prijímanie Vašich detí. Neprestávajme sa za nich modliť, aby vytrvali v kresťanskom zápale aj počas dospievania. V pondelok prvoprijímajúce deti po sv. omši nech prinesú šaty naspäť do kostola. V piatok majú birmovanci poučenie. Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. O týždeň je zbierka na seminár. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu 12.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  6.5. - 12.5.2019

Po: o 18.00   + c.s. Viridiána Machovičová

Ut:  --------------

St:  o  18.00    + Florián Herman, sestra Irma a st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Anton a Katarína Mrázoví, ob. st. rod. a nevesta Mária

Pia:  o 18.00   + Terézia Maxiánová, Viliam Blecha a rodičia

So:   o   7.00    + Jozef a Františka Kaňkoví, + z rodiny

Ne :   o 8.00       + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a rodičia

        o 10.30       za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

                   

 

Myšlienka na týždeň: ,,Obdivovať Ježiša Krista môže každý, ale nasledovať ho môže len človek úprimný.“