OZNAM !

 

Zastupujúci kňaz farnosti Rohožník je Vdp. Jaroslav Máčovský , telefón 0911 913 005, na ktorého sa v prípade pastoračnej potreby môžete obracať.

 

 

 

2. nedeľa po Narodení Pána – Slávnosť Zjavenia Pána - 6.1.2019

Liturgické spomienky:

O týždeň je nedeľa Krstu Krista Pána.

 

Oznamy sv. omší  7.1. - 13.1.2019

Po: o 7 .00 na úmysel exc. otca arcibiskupa

Ut: --------------

St: --------------

Št:  o  18.00    + Peter Korotký, rodičia a + Rudolf Knápek, rodičia

o 18.45     + Jozef Badáň, 35. výročie a st. rod.

Pia:  o 18.00   + rodičia Aranyosioví

o 18.45    + Štefan a Jana Hercegoví

So:   o   7.00      fundačná sv. omša – za zosnulých dobrodincov chrámu

Ne :   o 8.00        za spásu + a o Božie požehnanie pre minuloročných sedemdesiatnikov

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,O Božej veľkosti hovorí celý vesmír i maličký chrobák.“

3. adventná nedeľa – 16.12.2018

Poznámky : Dnes je zbierka na kúrenie – srdečné Pán Boh zaplať.  Dnes po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi detí 1. a 2. ročníka, ktoré chodia na NBV. V utorok od 8.30 budem spovedať chorých po domoch, ktorí neboli k prvému piatku. Prosím, zahláste ich v zákristii. V stredu od 16.00 hod. spovedám v kostole tých, ktorí pri sv. omši večer chcú prijať pomazanie chorých. ! Podmienka prijatia pomazania chorých je byť po sv. spovedi. ! O týždeň v nedeľu od 14.30 – 17.00 bude vo farnosti predvianočná sv. spoveď. Prosím, pozvite aj svojich príbuzných.

 

 

Oznamy sv. omší  17.12. - 23.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30     na môj úmysel

St:  o  18.00    + manžel Werner, ob. rod. a st. rod.

Št:  o  6.30    na môj úmysel

Pia:  o 18.00   + Ernest Baláž a Albína Balážová

So:   o   7.00   + Anton a Anna Šteffekoví a syn Peter

Ne :   o 8.00        na poďakovanie

!!! o 16.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boha možno vidieť očami svojho srdca.“

4. adventná nedeľa – 23.12.2018

Liturgické spomienky:

Po: Štedrý deň

Ut: slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

St: sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

Št:  sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Pia: sviatok sv. neviniatok, mučeníkov

Ne: sviatok Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

 

Poznámky : Zbierka na kúrenie vyniesla 623 eur. Pán Boh zaplať. V pondelok o 9.00 požehnám v kostole koledníkov. V pondelok pri poobednej sv. omši požehnám betlehemčeky. Polnočná sv. omša bude o 22.00. V utorok slávime slávnosť Narodenie Pána – Vianoce. Po sv. omšiach je tradičná, vianočná farská ofera. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať. Vo štvrtok na sviatok sv. Jána ráno po sv. omši požehnám víno.

 

Oznamy sv. omší  24.12. - 30.12.2018

Po: o 15.30 za duchovné povolania v našej farnosti

o 22.00  na úmysel

Ut: o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30   o zdravie a Božiu pomoc

St:  o  8.00    + Vdp. Štefan Polák, kňaz

o 10.30     na úmysel

Št:  o  7.00    +  Vincent a Anna Kotesoví, ob. rod. a + z rodiny

Pia:  o 18.00   + Milan Chmelík, rodičia a súrodenci

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00        + Jozef a Františka Kaňkoví, ob. st. rod. a + z rodiny

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Poznať Boha je niečo iné, než poznať niečo o Bohu.“

2. adventná nedeľa – 9.12.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka Panny Márie Guadalupskej

Št: spomienka sv.  Lucie, panny a mučenice

Pia: spomienka sv.  Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky : Zbierka na charitu bola 295 eur. Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu je farská zbierka na kúrenie v kostole. Za vaše príspevky Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvákov a druhákov, ktorých deti chodia na náboženstvo. Birmovanci poučenie nemajú. Najbližšie bude až v januári. V piatok po večernej sv. omši zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2019.

 

Oznamy sv. omší  10.12. - 16.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30     + Felix a Anna Ambroví a ob. rod

St:  o  18.00    + Jozef Fuksa

o 18.45     + Miroslav Sušila

Št:  o  6.30    na úmysel

Pia:  o 18.00   + c.s. Mária Fuksová, súrodenci a rodičia

So:   o   7.00     o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

Ne :   o 8.00      + Štefan Hajdúch, súrodenci a ob. rod.

o 10.30      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Najväčší zázrak je, že Boh sa stal človekom.“

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.