1. adventná nedeľa – 27.11.2016

Liturgické spomienky:

St: sviatok sv. Ondreja, apoštola

Pia: prvý piatok v mesiaci

So: spomienka sv. Františka Xaverského a tiež fatimská sobota

 

Poznámky: Dnes pri sv. omšiach požehnám adventné vence. Tiež dnes je zbierka na charitu, za vaše prísevky vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať. V týždni v utorok, štvrtok a sobota sú ranné rorátne sv. omše. K prvému piatku spovedám v pondelok a v stredu od 16.30 do 18.00. Chorých po domoch vo štvrtok od 8.30 do 12.00.  Táto sv. spoveď platí pre chorých už k Vianociam, udelím pri nej aj pomazanie chorých. V dome dôchodcov spovedám vo štvrtok  od 13.00. V sobotu bude o 7.15 fatimský ruženec.

 

Oznamy sv. omší  28.11. - 4.12.2016

Po: o 18.00     + Mikuláš Ščepka a rod. Vít a Mária

Ut: o    6.30     + Alojz Benkovič a rod. Benkovičoví, Režnákoví a st. rod.

St:  o  18.00    + Ján Drahoš a rod. Pavol  a Rozália a st. rod.

Št:  o    6.30    + rod. Škápikoví a ich deti

Pia:  !!! o 18.30   + Terézia Matúšových

So:   o  8.00 za spásu + a o Božie požehnanie pre zosnulých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    + Ľudmila Buchelová a ob. rod.

o 10.30       O Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Ježišovo svetlo žiari skrze nás len vtedy, keď je v nás.“