2. adventná nedeľa – 4.12.2016

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Mikuláša, biskupa

St: spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Št: prikázaný sviatok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Pia: spomienka sv. Juana Diega

 

Poznámky: Zbierka na charitu vyniesla 216,5o eur, srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

 

Oznamy sv. omší  5.12. - 11.12.2016

Po: o   18.00    o Božie požehnanie k 30. narodeninám dcéry

Ut: o  17.00     na úmysel

St:  o  18.00    + rodina Kožuchová, Pálková, manžel Anton

Št:  o    6.30    na úmysel

o  16.30    O Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o 18.00   + Emil a ob. rod.

o 18.45    + Jozef Kordoš, pohrebná

So:   o   7.00    + Pavol a Anastázia Fuksoví, ob. rod., st. rod. a súrodenci

Ne :   o   8.00    O Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30     + Miroslav Segíň  a rod.

 

Myšlienka na týždeň: ,,Zdravotný stav duše sa pozná podľa toho, po čom túži.“