3. adventná nedeľa – 11.12.2016

Liturgické spomienky:

Po: spomienka Panny Márie Guadalupskej

Ut: spomienka sv. Lucie, panny a mučeníčky

St: spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky: Nakoľko v sobotu 17.12. o 8.00 budeme pripravovať v kostole vianočné stromčeky, prosím viacerých mužov, aby si našli čas a pomohli pri ich osádzaní. O týždeň v  nedeľu 18.12. od 14.30 do 17.00 je v kostole predvianočná sv. spoveď. Spovedné zrkadielka sú pripravené pod chórusom, môžete si ich pobrať domov. Povzbuďte prosím svojich drahých, že ku kresťanským Vianociam patrí predvianočná sv. spoveď.

 

Oznamy sv. omší  12.12. - 18.12.2016

Po: o 18.00     + Milan Chmelík, + rodičia a ostatná rodina

o 18.45      + Vladimír a František Fuksoví

Ut: o   6.30       + Anton Drahoš a zať Anton

St:  o  18.00    + rodina Badášová a Huličiarová

Št:  o   6.30      + o Božie požehnanie pre brata s rodinou

Pia:!!!  o 6.30   + Štefan Hajdúch, + súrodenci a ob. rod.

So:   o   7.00      + manžel Verner a ob. rod.

Ne :  o   8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 16.00       o zdravie a Božiu pomoc

 

Myšlienka na týždeň: ,,Zbabelec je ten, kto sa bojí jednať správne.“