Ne: Slávnosť Narodenia Pána - Vianoce - 25.12.201

Liturgické spomienky:

Po: sviatok sv. Štefana, diakona a mučeníka

Ut: sviatok sv. Jána, apoštola

St: sviatok svätých neviniatok, mučeníkov

Pia: sviatok Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

So: spomienka sv. Silvestra s ďakovnou pobožnosťou na konci roka

Ne: slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok

Poznámky: Dnes slávime slávnosť Narodenia Pána – Vianoce, kedy sa i my dospelí stávame deťmi, citlivejšími voči Bohu i ľuďom.

Ďakujem všetkým, ktorí skrášlili Vianoce pri príprave a slávení, zvlášť ďakujem koledníkom, spevákom, kostolníkom, pánu organistovi, miništrantom, Vám – i Vašim chorým doma, ktorí svoje choroby obetovali za farnosť. Srdečné Pán Boh zaplať.

Dnes – na Vianoce – je tradičná vianočná ofera, za Vaše dary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať. V utorok na sviatok sv. Jána pri sv. omši požehnám nové vína. V piatok na sviatok Sv. Rodiny požehnám Vaše rodiny. Na Silvestra bude sv. omša o 17.00 kvôli jej platnosti už k Novému roku.

 

Oznamy sv. omší  26.12.2016 - 1.1.2017

Po: o 8.00     na úmysel

o 10.30     + František a Anna Radičoví, synovia Libor a Vladimír a st. rodičia

Ut: o  7.00     + Ján Fuksa, súrodenci a rodičia

St:  o  18.00    + Vincent a Anna Kotesoví, syn Pavol a ob. rod.

Št:  o   18.00     + cs. Mária Fuksová, + rodičia a súrodenci

Pia:  o 18.00   + Jozef a Františka Kaňkoví a ob. rod.

So:   !!! o  17.00   na úmysel

Ne :   o 8.00       O Božiu pomoc a požehnanie

o 10.30       O Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Vážme si času, dokiaľ na to máme čas.“