Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 4.6.2017

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv.  Bonifáca, biskupa a mučeníka a tiež Svätodušný pondelok

Ut: spomienka sv. Norberta, biskupa

Št:  sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

O týždeň je Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Poznámky:

Zbierka na katolícke masmédia bola 206,20 eur. Pán Boh zaplať. Ako ste si určite všimli, v stredu pri búrke a veternej smršti víchrica na fare úplne zdemolovala vonkajší múr. Čím skôr sa dáme do jeho obnovy, preto  o týždeň na tento úmysel – ako pomoc – bude finančná zbierka. Za vaše dary vyslovujem vopred srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu budú sv. omše  o 7.00 a o 8.30.

 

Oznamy sv. omší  5.6. - 11.6.2017

Po: o 18.00     +  rodičia Ján a Anna Glajšekoví, syn Jozef a ob. st.  rod.

Ut: o   7.00           na úmysel

St:  o  18.00    + Gabriel Hudec, + rod., st. rod. a brat Ján

Št:  o  18.00    +  Syn Pavol Pulman a st. rod.

Pia:  o 18.00   + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta a Norbert

So:   o   7.00      + Genovéva Hofferová (nedožitých 90 rokov)

Ne :   o 7.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 8.30       + Peter Hoffer, ob. rod. a súrodenci

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto mení Božie Slovo, toho Božie Slovo nezmení.“