Nedeľa Najsvätejšiej Trojice – 11.6.2017

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Št: prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Božie Telo – po sv. omši bude slávnostná procesia k štyrom oltárom. Na štvrtok však pripadá aj naša farská celodenná poklona. Prosím zapíšte sa do pripraveného hárku, kto ktorú hodinu príde na poklonu.

 

Poznámky: Dnes je zbierka na múr okolo fary. Za Vaše príspevky vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať. Zajtra tj. v pondelok po sv. omši zapisujem úmysly – intencie sv. omší na druhý polrok.

 

Oznamy sv. omší  12.6. - 18.6.2016

Po: o 18.00     na poďakovanie

Ut: o    7.00     na úmysel

St:  o  18.00    + František Baláž, + rodičia a st. rod. a + Ján a Justína

Št:  !!!! o  17.00 o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o 18.00   + Michal a Antónia Šteffekoví, + rod., súrodenci a Eva Lodererová

So:   o    7.00  + Júlia Vidrová – 1.výr.

Ne :   o 8.00      + Florián a Anna Glajšekoví, Jozef Polák a Ján Baďura

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Krok viery je skokom do Božieho náručia.“