11. nedeľa obdobia cez rok – 18.6.2017

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv.  Romualda, opáta

St: spomienka sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka

Št: spomienka sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov

Pia:  slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho

So:  slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa

 

Poznámky: Zbierka na farský múr bola 736,20 eur – srdečné Pán Boh zaplať.  O týždeň v nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. otca, tzv. halier sv. Petra, za vaše príspevky Pán Boh zaplať. Ďakujem všetkým Vám , ktorí ste svojou účasťou prispeli k vznešenej oslave Božieho Tela v procesii. Zvlášť ďakujem rodinám, ktoré pripravili štyri oltáre, hasičom, deťom, ich rodičom, krojovaným a všetkým Vám vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

 

 

Oznamy sv. omší  19.6. - 25.6.2017

Po: o 18.00     + František a Žofia Huličiaroví a ob. rod.

Ut: o   7.00        na úmysel

St:  o  18.00    + Alojz Bartek

Št:  o  18.00    + Emil Kováč, rod. a + z rodiny

o 18.45   + manželia Čonkoví  a ich priateľ Ivan

Pia:  o  18.00    na úmysel

So:   o   7.00  + Margita Badinková, brat Jozef a rodičia

Ne :   o 8.00    + Anton a Tekla Chváloví

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Viera nie je vylepšenie života, ale jeho základ.“