Nedeľa Premenenia Pána – 6.8.2017

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Dominika, kňaza

St: sviatok sv. Térézie Benedikty z kríža, panny a mučeníčky, spolupatrónky Európy

Št: sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Pia: spomienka sv. Kláry, panny

 

Poznámky : V sobotu pri sv. omši o 10.00, kedy si hasiči pripomenú 135. výročia založenia im posvätím novú zástavu – štandardu. O týždeň máme v našej farnosti hody. Ku hodom budem spovedať pred každou sv. omšou a v piatok od 17.00 – 18.00. Preto prosím, aby sme hody prežili duchovne a radostne. Po sv. omšiach na hody je farská ofera – za Vaše dary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať. Ku slávnostnej sv. omši na hody pozývam zvlášť krojovaných, ktorých účasť ozdobí naše farské spoločenstvo.

 

Oznamy sv. omší  7.8. - 13.8.2017

Po: ------------

Ut:  o 18.00     + rod. Cyril a Justína Drahošoví a synovia Cyril a Metod

St:  o  18.00    + František Dobrovský a ob. rod.

Št:  o  18.00    + Vavrinec a Alžbeta Malecoví, + súrodenci a ob. rod.

Pia:  o 18.00   + Michal Škrabák a rod.

So:  o 10.00      za spásu + a o Božie požehnanie pre členov hasičského zboru

Ne :   o 8.00 + rod. Michal a Mária Reční, brat Jozef, Ladislav, František a synovec Ladislav

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Pred nikým sa neponižuj, nad nikým sa nepovyšuj a tvoj pokoj ti nikto nevezme.“