19. nedeľa cez rok – 13.8.2017 – Hody

Liturgické spomienky:

Ut:  prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, našej hodovej patrónky

St: spomienka sv. Štefana Uhorského

Pia: spomienka sv. Heleny

 

Poznámky : Dnes slávime v našej farnosti kresťanské hody. Prežime ich v duchu kresťanskej radosti a požehnania. Dnes po sv. omšiach je tradičná hodová ofera. Za Vaše dary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  14.8. - 20.8.2017

Po: ------------

Ut: o 7.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 18.00   na úmysel Jeho Excelencie o. arcibiskupa

St:  o  18.00    o Božiu pomoc pre rodinu

Št:  o  18.00    + Jarmila Žejdlíková

Pia:  o 18.00   + Helena Želibská (nedož. 95 rokov) a manžel Ján

So:   o   7.00     na úmysel

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + Štefan a Mária Kákonyoví, syn Ľuboš a ob. rod.

 

Myšlienka na týždeň: ,,Modlitbou čas nestrácame, ale získavame.“