20. a 21. nedeľa cez rok – 20.8.2017 a 27.8.2017

 

Poznámky : Bratia a sestry, nakoľko v nasledujúcich dňoch čerpám pár dní dovolenku, oznamy sú na dva týždne.  V prípade pastoračnej potreby v mojej neprítomnosti sa obráťte na Vdp. Dočolomanského.

 

Oznamy sv. omší  21.8. - 3.9.2017

Pia 25.8. o 17:00 + Monika Pittauerová a Alexandra Kováčiková

Ne 27.8. o 11:00 + Ján Drahoš, + rodičia Pavol a Rozália a st. rodičia

St 30.8. o 17:00 o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šušotovú a Šišolákovú

Št 31.8. o 18:00 + rodičia Jozef a Terézia Hudecoví a synovia Peter a Jozef

Pia 1.9.  o 18.00   + rodičia Mlatecoví a Alojz Radoch

So: 2.9.  o   8.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne : 3.9.   o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30  + Stanislav Jankovič, + súrodenci a rodičia

 

Poznámky: K prvému piatku v septembri spovedám pred sv. omšami vo štvrtok 31.8. a v piatok 1.9. od 17:00 – 18:00. Chorých po domoch budem spovedať v piatok (nie štvrtok) 1.9. od 8:30 a v dome dôchodcov v piatok 1.9.  o 11.00.

2.9. je fatimská sobota, kedy sa budeme o 7:15 modliť sv. ruženec.

 

Myšlienka: ,,Všetko sa pominie, čo nepochádza od Boha.“