34. nedeľa cez rok – Nedeľa Krista Kráľa - 26.11.2017

Liturgické spomienky:

Št: sviatok sv. Ondreja, apoštola

Pia: prvý piatok v mesiaci

 

Poznámky : Nakoľko od pondelka začíname s úpravou kúrenia v kostole, v týždni budú sv. omše na fare v pastoračnom centre bl. Zdenky. A to v stredu, štvrtok a v piatok. K prvému piatku spovedám na fare vo štvrtok a v piatok od 16:30 do 18:00. Chorých po domoch vo štvrtok od 8:30, v dome dôchodcov vo štvrtok o 11:00.  Zbierka na plyn bola 812,40 eur. Srdečne Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu je zbierka na charitu. Sv. omše o týždeň v nedeľu budú v kostole.

 

Oznamy sv. omší  27.11. - 3.12.2017

Po: ------------

Ut:-------------

St:  o  16.30 (na fare)  + Alojz a Mária Hofferoví, syn Peter a st. rod.

Št:  o  18.00 (na fare)  + rod. Hajdúchoví, + synovia a st. rodičia a brat Ján

Pia:  o 18.00 (na fare)  + Terézia Matúšová

So: -------------

Ne :   o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30     + František a Anna Radičoví, synovia Libor a Vladimír a ob. rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Dobré ciele sa nemajú dosahovať zlými prostriedkami.“