4. adventná nedeľa – 24.12.2017

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť, prikázaný sviatok Narodenia Pána - Vianoce

Ut: sviatok  sv.  Štefana, prvého mučeníka

St: sviatok  sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Št: sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

O týždeň je nedeľa Sv.  rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa a tiež posledný deň roka – sv. Silvestra.

 

Poznámky : Dnes na sv. omši o 15.30 požehnám betlehemčeky. Sv. omša polnočná je dnes o 22.00.V pondelok slávime Narodenie Pána, Vianoce. Po sv. omšiach je tradičná Vianočná ofera. Za Vaše srdečné Pán Boh zaplať.  V pondelok a v utorok budú sv. omše tak, ako v nedeľu. O týždeň v nedeľu bude poobede o 16.00 ďakovná pobožnosť na konci roka a štatistiky.

 

Oznamy sv. omší  25.12. - 31.12.2017

Po: o 8.00        + rodičia a príbuzní

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ut:   o 8.00         + kňaz Štefan Polák, 30. výročie

o 10.30       + Andrej Krasňanský, ob. rod. Eva Pretzelmayerová, ob. rod., + deti, zať,

nevesta, + Viktor a Vilma Tomašovičoví a zať Ľubomír

St:  o  7.00      + súrodenci Fuksoví a rodičia

Št:  o  18.00    + Jaroslav Kurtin

Pia:  o 18.00      na úmysel Jeho Exc. otca arcibiskupa

So:   o   7.00      + Jozef  a Františka Kaňkoví, ob. st. rod a + z rodiny

Ne :   o 8.00       na poďakovanie

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,, To, ako vidíš iných, vypovedá viac o tebe ako o nich .“