5. pôstna nedeľa – 18.3.2018

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

 

Poznámky : Dnes je zbierka na prenasledovaných kresťanov, za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať. O 14:00 poobede je krížová cesta. Vo štvrtok od 9.00 chodím spovedať chorých po domoch. Tí, u ktorých som bol pred prvým piatkom, tým platí sv. spoveď aj k Veľkej noci.

Vo štvrtok pri sv. omši udelím pomazanie chorých. V piatok sa pomodlite o 17.00 hod. krížovú cestu samy, nakoľko ja spovedám. O týždeň je kvetná nedeľa, kedy pri sv. omšiach požehnám ratolesti. Tiež pripomínam, že od 14:30 – 17:00 je v kostole predveľkonočná sv. spoveď.

Taktiež pripomíname, že v noci zo soboty na nedeľu (25.3.) sa mení čas na letný. Tj. hodiny si posunieme o hodinu dopredu (napr. z 2.00 na 3.00)

Oznamy sv. omší  19.3. - 25.3.2018

Po: o 18:00    + Anton a Tekla Chváloví a syn Anton

o 18:45     + rod. Ján a Mária Stenhauseroví a ob. st. rod

Ut: --------------

St:  o  18.00    + z rodiny Dubíkovej a Tomšovej

Št:  o  18.00    + Jozef a Mária Hassoví, + rodičia a súrodenci

Pia:  !!!! o 7.00   + František a Mária Slámoví

So:   o   7.00      + Michal a Mária Gurinoví a ich rodičia

Ne :   o 8.00       + Anna Drahošová

!!!   o 16.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Náš jazyk je ovládaný našim srdcom.“