Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – 1.4.2018

Poznámky: Dnes slávime najväčšie víťazstvo Božej lásky nad ľudskou vinou. Slávime Veľkú noc. Po oboch sv. omšiach je tradičná veľkonočná ofera. Za Vaše dary vyslovujem Pán Boh zaplať. Tiež po sv. omšiach požehnávam jedlá. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí asistovali pri slávnostných obradoch. Zvlášť ďakujem kostolníkom, pánu organistovi, miništrantom, hasičom, ženám, ktoré zdobili kostol, mládežníckemu spevokolu a všetkým Vám. O týždeň je nedeľa Božieho milosrdenstva. Kto sa za obvyklých podmienok pomodlí pred obrazom Božieho milosrdenstva, môže získať úplné odpustky. V utorok sv. omša nebude. V piatok po sv. omši pozývam deti na faru.

 

 

Oznamy sv. omší  2.4 - 8.4.2018

Po: o 9.00     + Pavol a Mária Šidlíkoví, + deti a ob. rod.

Ut:                  ---

St:  o  18.00    + Jaroslav a Ján a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Ján a Antónia Fuksoví

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie pre rodinu

So:   o   7.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva (Fatimský ruženec sa pomodlíte samy po sv. omši)

Ne :   o 8.00     + Vavrinec a Alžbeta Malecoví, rod. a súrodenci

o 10.30    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Komu žiari svetlo Kristovej lásky, toho nepomýlia bludičky pochybností.“