34. nedeľa cez rok – Nedeľa Krista Kráľa - 25.11.2018

Liturgické spomienky:

Pia: sviatok  sv. Ondreja, apoštola

So: fatimská sobota

 

Poznámky : V piatok majú birmovanci poučenie. V sobotu na fatimskú sobotu o 7.15 sa modlíme sv. ruženec. O týždeň je prvá adventná nedeľa, kedy je zbierka na charitu. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Nakoľko v týždni mám iné povinnosti, v prípade pastoračnej potreby kontaktujte Vdp. Dočolomanského zo Sološnice.

 

Oznamy sv. omší  26.11. - 2.12.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00 + Ružena Kráľová, + z rodín Fuksových, Kráľových a Hoduľových

St:  -------------

Št:  -------------

Pia:  o 18.00   + starenka Terézia Matúšových

So:   o   8.00 za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00     na úmysel

o 10.30    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Nepočuť Boha je horšie než ohluchnúť.“