1. adventná nedeľa – 2.12.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Barbory, panny a mučenice

Št: spomienka sv. Mikuláša, biskupa

Pia: spomienka sv.  Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi a tiež prvý piatok v mesiaci

So:  prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

 

Poznámky : Dnes je zbierka na charitu, za vaše príspevky Pán Boh zaplať. Dnes po sv. omšiach požehnávam adventné vence. V piatok je sv. omša z prikázaného sviatku – zo soboty. V piatok je poučenie pre birmovancov. Sv. spoveď k prvému piatku: streda od 8.30 chorých po domoch, streda o 11.00 dom dôchodcov. V kostole spovedám pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 17.00 – 18.00. Rorátne sv. omše v tomto týždni budú v utorok a v stredu o 6.30. V ďalších týždňoch v utorok, vo štvrtok  a v sobotu.

 

Oznamy sv. omší  3.12. - 9.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30      + Tomáš Brezovský, rodičia a súrodenci

St:  o  6.30    + Štefan a Františka Ambroví a st. rod.

Št:  o  18.00    za + dobrodincov

Pia:  o 18.00   + rodina Kožuchová a Pálková a ob. rod.

So:   o   8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ne :   o 8.00     + Pavol a Anastázia Fuksoví, st. rod. a súrodenci

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto ďakuje má viac než ten, kto prosí.“