2. adventná nedeľa – 9.12.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka Panny Márie Guadalupskej

Št: spomienka sv.  Lucie, panny a mučenice

Pia: spomienka sv.  Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky : Zbierka na charitu bola 295 eur. Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu je farská zbierka na kúrenie v kostole. Za vaše príspevky Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvákov a druhákov, ktorých deti chodia na náboženstvo. Birmovanci poučenie nemajú. Najbližšie bude až v januári. V piatok po večernej sv. omši zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2019.

 

Oznamy sv. omší  10.12. - 16.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30     + Felix a Anna Ambroví a ob. rod

St:  o  18.00    + Jozef Fuksa

o 18.45     + Miroslav Sušila

Št:  o  6.30    na úmysel

Pia:  o 18.00   + c.s. Mária Fuksová, súrodenci a rodičia

So:   o   7.00     o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

Ne :   o 8.00      + Štefan Hajdúch, súrodenci a ob. rod.

o 10.30      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Najväčší zázrak je, že Boh sa stal človekom.“