3. adventná nedeľa – 16.12.2018

Poznámky : Dnes je zbierka na kúrenie – srdečné Pán Boh zaplať.  Dnes po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi detí 1. a 2. ročníka, ktoré chodia na NBV. V utorok od 8.30 budem spovedať chorých po domoch, ktorí neboli k prvému piatku. Prosím, zahláste ich v zákristii. V stredu od 16.00 hod. spovedám v kostole tých, ktorí pri sv. omši večer chcú prijať pomazanie chorých. ! Podmienka prijatia pomazania chorých je byť po sv. spovedi. ! O týždeň v nedeľu od 14.30 – 17.00 bude vo farnosti predvianočná sv. spoveď. Prosím, pozvite aj svojich príbuzných.

 

 

Oznamy sv. omší  17.12. - 23.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30     na môj úmysel

St:  o  18.00    + manžel Werner, ob. rod. a st. rod.

Št:  o  6.30    na môj úmysel

Pia:  o 18.00   + Ernest Baláž a Albína Balážová

So:   o   7.00   + Anton a Anna Šteffekoví a syn Peter

Ne :   o 8.00        na poďakovanie

!!! o 16.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boha možno vidieť očami svojho srdca.“