4. adventná nedeľa – 23.12.2018

Liturgické spomienky:

Po: Štedrý deň

Ut: slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

St: sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

Št:  sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Pia: sviatok sv. neviniatok, mučeníkov

Ne: sviatok Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

 

Poznámky : Zbierka na kúrenie vyniesla 623 eur. Pán Boh zaplať. V pondelok o 9.00 požehnám v kostole koledníkov. V pondelok pri poobednej sv. omši požehnám betlehemčeky. Polnočná sv. omša bude o 22.00. V utorok slávime slávnosť Narodenie Pána – Vianoce. Po sv. omšiach je tradičná, vianočná farská ofera. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať. Vo štvrtok na sviatok sv. Jána ráno po sv. omši požehnám víno.

 

Oznamy sv. omší  24.12. - 30.12.2018

Po: o 15.30 za duchovné povolania v našej farnosti

o 22.00  na úmysel

Ut: o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30   o zdravie a Božiu pomoc

St:  o  8.00    + Vdp. Štefan Polák, kňaz

o 10.30     na úmysel

Št:  o  7.00    +  Vincent a Anna Kotesoví, ob. rod. a + z rodiny

Pia:  o 18.00   + Milan Chmelík, rodičia a súrodenci

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00        + Jozef a Františka Kaňkoví, ob. st. rod. a + z rodiny

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Poznať Boha je niečo iné, než poznať niečo o Bohu.“