1. nedeľa po Narodení Pána – Nedeľa Svätej rodiny, Ježiša Márie a Jozefa - 30.12.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv. Silvestra, pápeža

Ut:  prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky, Nový rok

St: spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkev

Št: spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš

Pia: prvý piatok v mesiaci

Ne: slávnosť Zjavenia Pána – Traja Králi

 

Poznámky : Dnes, na sviatok Sv. rodiny Vám dám zvláštne požehnanie rodín. Na Silvestra po sv. omši bude ďakovná pobožnosť s cirkevnými štatistikami našej farnosti. Na Nový rok bude na úvod sv. omší vzývanie Ducha Svätého o Jeho pomoc do Nového roku. K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 17.00 – 18.00. Chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8.30, v dome dôchodcov vo štvrtok o 11.00. V sobotu o 7.15 sa modlíme fatimský ruženec. O týždeň v nedeľu poobede od 13.00 budem chodiť posviacať domy, ako je to zaužívané pri oslave Troch kráľov. Kto má záujem, nech sa prihlási v zákristii.

 

Oznamy sv. omší  31.12.2018 - 6.1.2019

Po: o 17.00  na úmysel

Ut: o 8.00  o Božie požehnanie a pomoc

o 10.30  o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

St:  o  18.00    + rodičia František a Františka Letavskí, syn, nevesta a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Libert a Mária Reisenaueroví a ob. rod

Pia:  o 18.00   + Ľudmila Ščepková a ob. rod.

So:   o   8.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    + rodičia a ob. st. rodičov

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh je láska, preto je láska silnejšia než smrť.“