3. nedeľa cez rok – 27.1.2019

Liturgické spomienky:

Št: spomienka sv.  Jána Bosca, kňaza

Pia:  prvý piatok v mesiaci

So: sviatok Obetovanie Pána - Hromnice

 

Poznámky : Zbierka na kúrenie bola 520 eur, srdečné Pán Boh zaplať. Dnes po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí. K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 17.00 – 18.00 hod.  Chorých po domoch spovedám v stredu od 8.30. V domove dôchodcov v stredu o11.00. V piatok – polročné prázdniny – birmovancom poučenie odpadne. V soboru o 7.15 sa modlíme fatimský ruženec. V sobotu o 9.30 bude rušenie Vianočnej výzdoby. Prosím mužov na pomoc. V nedeľu o týždeň je sv. Blažeja, kedy po sv. omšiach udelím svätoblažejské požehnanie.

 

Oznamy sv. omší  28.1. - 3.2.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Imrich a Anna Knápkoví a rodičia

St:  o  18.00    + Pavol a Anna Šteffekoví, deti a zaťovia

Št:  o  18.00  + František Rečný (nedož. 90. rokov), manželka Anna , dcéra Anna, zať a ob. rod.

Pia:  o 18.00   + Michal a Mária Gurínoví a ich rodičia

So:   o   8.00      za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    + Michal a Anna Drahošoví

o 10.30     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Ani strata zraku nám nebráni vidieť Boha.“