6. a 7. nedeľa cez rok – 17.2.2019

6. a 7. nedeľa cez rok –  17.2.2019

Oznamy na dva týždne

Liturgické spomienky:

Pia 22.2.: sviatok katedry sv. Petra , apoštola

So: 23.2. spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Pia :1.3. prvý piatok v mesiaci

Poznámky : K prvému piatku budem spovedať už v tomto týždni pred sv. omšami, aj chorých túto stredu 20.2. od 8.30, v dome dôchodcov o 11.00. Tiež na prvý piatok 1.3. spovedám v kostole od 16.30.

 

Oznamy sv. omší  18.2. - 3.3.2019

Po:18.2. ------------

Ut:19.2.  o 18.00  + manželia Sojkoví

St:20.2.  o  18.00    o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

Št:21.2.  o  18.00    + Ján a Mária Polákoví a ob. rod.

Pia:22.2.  o 18.00     + rodičia Jozef a Františka Drahošoví, syn , zať a netesta

So:23.2   o   7.00      + manžel Imrich Zajac

Ne :24.2. !!!   o 11.00    + Mária Pechová

Po:25.2. ------------

Ut:26.2.  o 18.00  o Božie požehnanie a zdravie pre jubiluj. p.Vieru Valachovičovú

St:27.2.  o  18.00    + Branko Bernát – 1. výr.

Št:28.2. -------------

Pia:1.3.  o 18.00   + Jaroslav Kiripolský, rod a st. rod.

So: 2.3.   o   8.00      za spásu + a o Božie požehnanie  pre živých členov ružencového bratstva

Ne :3.3.  o 8.00    + Eva Habová, 1. výr. a starček Alojz

o 10. 30   o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto hľadá Boha, toho si Boh nájde.“