8. nedeľa cez rok – 3.3.2019

Liturgické spomienky:

St: POPOLCOVÁ STREDA,  nezabudnime na zachovanie prísneho pôstu

 

Poznámky : V piatok o 17.30 sa modlím v kostole krížovú cestu. V piatok  po sv. omši je birmovné poučenie. O týždeň v nedeľu je zbierka na charitu, za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Každú nedeľu v pôste o 14.00 bude bývať krížová cesta. Najbližšie sa ju modlia miništranti.

 

Oznamy sv. omší  4.3. - 10.3.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + rodina Kitnerová

St:  o  18.00    + rodičia Pavol a Mária Macharoví, brat Pavol  a st. rod.

Št:  o  18.00    + Gabriel a Antónia Fuksoví

Pia:  o 18.00   + Anton Jursa a syn Igor

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00        na úmysel

o 9.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Len ten ovláda silu svojej vôle, kto sa dokáže podriadiť Božej vôli.“