3. pôstna nedeľa – 24.3.2019

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť Zvestovanie Pána + deň počatého dieťaťa

 

Poznámky :  Dnes je posledná zbierka na kúrenie, vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

Dnes o 14.00 je krížová cesta, ktorú sa modlia birmovanci. Pozývam na ňu aj ich rodičov a birmovných rodičov. O týždeň zo soboty na nedeľu sa mení zimný na letný čas, v sobotu večer si posuňme hodinky o hodinu DOPREDU.

 

Oznamy sv. omší  25.3. - 31.3.2019

Po:  o 18.00   + Jozef a Anna Rybárikoví a ob. rod.

Ut: --------------

St:  o  18.00    + František Kapinus, rod. a bratia

Št:  o  18.00    + Ján a Lucia Šteruskí a + z rodiny

Pia:  o 18.00   + Urban a Jozefína Drahošoví a deti

So:   o   7.00   + Janko Rečný

Ne :   o 8.00    + Vdp. páter Metod Janovský

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto má Boží zákon v srdci, pre toho sú zákony sveta zbytočné.“