4. pôstna nedeľa – 31.3.2019

Poznámky : Dnes poobede o 14.00 bude v kostole krížová cesta.

Zbierka na kúrenie bola 440 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedám denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 16.30 do 18.00. Chorých po domoch spovedám v stredu od 8.30, v domove dôchodcov o 11.00. Táto sv. spoveď im platí už k Veľkej noci. V piatok je po sv. omši birmovné poučenie. V sobotu o 7.15 sa modlíme v kostole fatimský ruženec.

 

Oznamy sv. omší  1.4. - 7.4.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Matej a Mária Škopkoví

St:  o  18.00    + rod. Ján a Antónia Fuksoví a ich rodičia

Št:  o  18.00    + Jaroslav Duray, Ján Valla, a ob. st. rod.

Pia:  o 18.00   + Milan Hečko – 1. výročie

So:   o   8.00   za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30    + manžel Stanislav Jankovič a rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Múdrosť je vedľajší produkt  lásky k Bohu.“