Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána - 14.4.2019

Poznámky : Kvetnou nedeľou začíname Veľký týždeň. Dnes od 14.30 – 17.00 je v kostole predveľkonočná sv. spoveď. Prosím, pozvite aj vašich drahých. Na Veľký piatok ráno o 9.00 bude v kostole krížová cesta, večer po obradoch o 21.00 je uloženie Oltárnej Sviatosti. Na Bielu sobotu ráno o deviatej hodine vyložím Oltárnu Sviatosť ku poklone, prosím zapíšte sa po pol hodinách na poklonu. Pripomínam, že na Veľký piatok je prísny pôst. Po Veľkonočnej vigílii a po prvej sv. omši na Veľkú Noc, požehnám jedlo. O týždeň slávime liturgicky najväčší sviatok – Veľkú Noc. Na Veľkú noc je tradičná farská ofera, za každý Váš dar, vopred srdečne ďakujem.

 

Oznamy sv. omší  15.4. - 21.4.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Anton Šarkozy – 1. výročie , a syn Marcel

o 18.45       + Roman Havlík – pohrebná sv. omša

St:  o  18.00    + rod. Pavol a Katarína Reční a ob. st. rod.

Št:  o  18.00     O B R A D Y    Zeleného štvrtka

Pia:  o 17.00   O B R A D Y    Veľkého piatka

So:   o  19.00  O B R A D Y      Veľkonočnej vigílie

Ne :   o 8.00        na úmysel

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Keď seješ kúkoľ, neteš sa na pšenicu.“