Úmysly a čas sv. omší

Oznamy sv. omší  14.10. - 20.10.2019

O týždeň je misijná nedeľa a tiež zbierka na misie. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu (20.10.) po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí. 

Po:14.10. o 18.00 + Jozef a Terézia Čermákoví

Ut: -------

St:16.10.  o  18.00    + rodičia Anton a Tekla Chváloví

Št: 17.10. o  18.00    + Karol Stark a ob. rod.

Pia:18.10.  o 18.00   + Vladimír Michalka, rodičia, sestra, švagrovia a + z rodiny

So:19.10.   o   7.00    + manžel Jakub a rodičia

Ne :20.10.   o 8.00    + rodičia Špotákoví a ob. rod.

                    o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

 

Oznamy sv. omší  7.10. - 13.10.2019

So:12.10. !!!  o  18.00 na úmysel     

Ne :13.10.  !!!!  o 8.00    + Rodičia Kákonioví, Novákoví, Rudavskí a st. rod.