Úmysly a čas sv. omší

Oznamy sv. omší 24.6. - 30.6.2019

V pondelok večer 24.6. po sv. omši zapisujem úmysly sv. omší na druhý polrok 2019. 

V sobotu 26.6. je prikázaný sviatok.

O týždeň v nedeľu 30.6. po druhej sv. omši bude slávnostné Te Deum na ukončenie školského roka.

Po:24.6. o 18.00   + Karol Radič, súrodenci a rodičia

Ut: -----------

St:26.6.  o  18.00    + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta a Norbert

Št:27.6  o  18.00    na poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie

Pia:28.6  o 18.00   + Ján a Antónia Fuksoví a ich rodičia

So: 29.6. !!!  o  8.00   o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ne : 30.6.  o 8.00      na úmysel

                o 10.30     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

                  

 

Oznamy sv. omší  17.6. - 23.6.2019

Vo štvrtok 20.6. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Božie Telo

Po: 17.6.  o 18.00   + Štefan a Emília Brenneroví, synovia Milan a Ján

Ut: 18.6.   o 7.00    na úmysel

St:19.6.    o  18.00    na poďakovanie

Št: 20.6.  o  18.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov (prikázaný sviatok)

Pia: 21.6.  o 18.00   + rod. Alojz a Júlia Bartekoví a st. rod.

So:22.6.   o   7.00    na úmysel  

Ne :23.6.   o 8.00    + Peter Hoffer, ob. rod. a súrodenci

                 o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov