Úmysly a čas sv. omší

Oznamy sv. omší  9.12. - 15.12.2019

Po: 9.12. prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V týždni budú rorátne sv. omše v pondelok, v stredu a v sobotu. O týždeň v nedeľu o 14.00 budem mať v kostole biblický príhovor na tému Existencia Ježiša Krista a našej ľudskej duše. Po nej bude požehnanie.

 

Po: 9.12.   o 6.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

                 o 17.00   +  Pavol a Anastázia Fuksoví, ob. rod. a súrodenci

Ut: ------

St:11.12.   o  6.30    + Jozef Fuksa

Št:12.12.  o  17.00    na úmysel

Pia:13.12.  o 17.00   + rod. František a Anna Sedlákoví a ob. st. rod.

So:14.12.   o   7.00     + Ján Antolík, 20. výročie

Ne :15.12.     o 8.00    o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

                      o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Oznamy sv. omší  2.12. - 8.12.2019

Poznámky :  Adventné rorátne sv. omše budú bývať v utorok a v štvrtok o 6.30 a v sobotu o 7.00. K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v stredu a v piatok od 16.00 – 17.00.  Chorých po domoch spovedám v stredu od 8.30, v dome dôchodcov v stredu o 11.00. Pre nich sv. spoveď platí už k Vianociam. V piatok žeby prišiel aj sv. Mikuláš? V sobotu je fatimská sobota, o 7.15 je fatimský ruženec.

 

Ut: 3.12. o    6.30     + Tomáš Brezovský, rodičia a súrodenci

St:  4.12. o  17.00    o zdravie a Božie požehnanie pre Romana

Št:  5.12. o   6.30    + Felix a Anna Ambroví a ob. rod.

Pia:  6.12.  o 17.00   + Katarína Kaňková a rodičia

So:7.12.   o   8.00      za spásu + a o Božie pož. pre živých členov ruženc. bratstva

Ne : 8.12.   o 8.00   + rodičia Kožuchoví, Pálkoví, ob. rod. a manžel Anton    

                  o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov