29. nedeľa cez rok – 21.10.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža

St: spomienka sv.  Antona Mária Clareta, biskupa

 

Poznámky : Dnes je zbierka na misie, za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. V piatok po sv. omši o 18.45 je poučenie pre birmovancov. Zo soboty na nedeľu je zmena z letného na zimný čas, posuňme si hodinky o hodinu DOZADU.  O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

 

Oznamy sv. omší  23.1. - 28.1.2018

Po: o 18.00   + rod. Štefan a Márie Belicoví

Ut:  ----------

St:  o  18.00    + Mária Poláková – 1. výr.

Št:  o  18.00    + rod. Hanákoví, Fáberoví, ob. rod. a deti

Pia:  o 18.00  o Božiu pomoc a zdravie pre jubilujúcu pani Irenu Radičovú, ku 90. narodeninám

So:   o   7.00      + manžel Ján Kopča, zať Jozef a ob. rod.

Ne :   o 8.00         o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      + František a Uršula Krebsoví, ob. st. a prastar. rodičia

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh nám odpovie, ale musíme sa ho pýtať.“

28. nedeľa cez rok – 14.10.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Margity Márie Alacoque, panny

St: spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Št: sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

 

Poznámky : Pripomínam, že dnes poobede o 14.00 sa chcem v kostole stretnúť s rodičmi, prípadne aj birmovnými rodičmi našich birmovancov. Birmovanci majú riadne poučenie o 18.45 v piatok v kostole. O týždeň je misijná nedeľa, kedy sa koná finančná zbierka na misie. Za vaše príspevky vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  15.10. - 21.10.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + rod. Jozef a Terézia Čermákoví

St:  o  18.00    + Štefan a Cecília Jankovičoví, ich deti a vnuk

Št:  o  18.00    + Jozef a Mária Hirneroví

Pia:  o 18.00   + rodičia Matej a Anna Hájkoví, synovec Róbert a ob. st. rod.

So:   o   7.00      + manžel Jakub Škápik a jeho rod.

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov Dubníčkových pri 40. výr. manželstva

a požehnanie pre ich rodinu

o 10.30              + Richard Dvorák (nedožitých 80 rokov)

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh všetkých počuje, ale len úprimných vypočuje.“

26. nedeľa cez rok – 30.9.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. anjelov strážcov

Št: spomienka sv. Františka Assiského

Pia:  prvý piatok v mesiaci

So: fatimská sobota

 

Poznámky : K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 17.00 do 18.00. Chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8.30, v dome dôchodcov vo štvrtok o 11.00. V sobotu o 7.15 sa modlíme v kostole fatimský ruženec. Október je mesiac sv. ruženca, modlime sa ho s dôverou a láskou. Od piatka po sv. omši o 18.45 začína poučenie pre birmovancov. Na tieto poučenia pozývam aj birmovných rodičov a rodičov birmovancov. Birmovanci nech si prinesú aj zošit na poznámky, budú ich potrebovať. Do štvrtka zapisujem záujemcov na birmovku.

 

Oznamy sv. omší  1.10. - 7.10.2018

Po: ------------

Ut: o  18.00    za spásu + z rodín Buchbauerovej a Prokopovej  a o B.pož. pre ich živých členov

St:  o  18.00    + Ján a Mária Mlynarovičoví, syn Štefan a dcéra Blažena

Št:  o  18.00    + rodina Alojza Hoffera a st. rod.

o 18.45     + Zděnka Horváthová

Pia:  o 18.00   + rod. Rudolf a Anna Látkoví, syn Gabriel a ob. st. rod.

So:   o   8.00    za spásu + a o Bož. požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      o Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov – 30. výročie a požehnanie pre celú rodinu

 

Myšlienka na týždeň: ,,K modlitbe potrebujeme viac duchovné počúvanie, než naše rozprávanie.“

27. nedeľa cez rok – 7.10.2018

Liturgické spomienky:

Št: spomienka sv. Jána XXIII., pápeža

 

Poznámky : V piatok po sv. omši je v kostole poučenie pre birmovancov. O týždeň v nedeľu poobede o 14.00 bude stretnutie rodičov a podľa možností aj birmovných rodičov birmovancov. Svoje podnety či otázky môžete anonymne napísať na lístku a vhodiť do pripravenej krabičky.

 

Oznamy sv. omší  8.10. - 14.10.2018

Po:  o 18.00    + Augustín a Genovéva Hofferoví, syn Miroslav a brat Adolf

Ut:  -------------

St:  o  18.00    + Karol Stark a ob. rod.

Št:  o  18.00    o Božie požehnanie pre brata

Pia:  o 18.00   + manžel Vladimír Michalka, sestra, švagrovia,  rodičia a ostatná rodina

So:   o   7.00     o Božiu pomoc a zdravie

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30        + Vojtech a Helena Kaderoví,  rodičia a súrodenci

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Prečo sa modlíme: ,,Príď kráľovstvo Tvoje,“ keď si budujeme len to vlastné?“

25. nedeľa cez rok – 23.9.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Št: spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

Pia: spomienka sv. Václava, mučeníka

So: sviatok sv. Michala, Gabriela  a Rafaela, archanjelov

 

Poznámky : Dnes slávime v našej farnosti tzv. malé hody sv. Kozmu a Damiána, patrónov pôvodného kostola. Aj v nasledujúcom týždni, po večerných sv. omšiach sa môžu záujemcovia prihlásiť na birmovku. Hľadám projektanta i revízneho technika na elektroinštaláciu v našom kostole.

 

Oznamy sv. omší  24.9. – 30.9.2018

Po: ------------

Ut: o  18.00     na úmysel

o 18.45      + Mária Kákoniová – 1. výročie

St:  o  18.00    + Valent a Mária Jankovýchoví a st. rod.

o 18.45      + Janko Glajšek

Št:  o  18.00    + František a Mária Balážoví a ob. rod.

Pia: !!!  o 17.00   + rodičia Hitmanoví a Hercegoví

So:   o   7.00      + František a Jozefína Drahošoví a ob. rod.

Ne :   o 8.00      + z rodiny Badáňovej a Huličiarovej

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Modlitba je najspoľahlivejší spôsob komunikácie s Bohom.“

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.