2. pôstna nedeľa – 17.3.2019

Liturgické spomienky:

Ut: slávnosť  sv. Jozefa, ženícha Panny Mária

 

Poznámky : Zbierka na charitu bola 310 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. Dnes o 14.00 je krížová cesta. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie. O týždeň v nedeľu je posledná zbierka na kúrenie, srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší 18.3. - 24.3.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Jozef a Anna Rybárikoví a st. rod.

St:  o  18.00    + rod. Čukanoví, Ondriašoví a st. rod.

Št:  o  18.00    + rod. Hačundoví, manželia Mutkovičoví a ich rodičia

Pia:  o 18.00   + rod. Jozef a Mária Hassoví, + rodičia a + rodina

So:   o   7.00      + Štefan a Mária Cíferskí

Ne :   o 8.00       + Anna Drahošová

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Nikdy sa nedočká sklamania ten, kto netúži po sláve.“

1. pôstna nedeľa – 10.3.2019

Poznámky : Dnes o 14.00 sa budeme v kostole modliť krížovú cestu, modliť sa budú miništranti. Tiež dnes po sv. omšiach je zbierka na charitu, za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Zajtra tj. v pondelok bude v našej farnosti kňazská rekolekcia, začína o 9.00 sv. omšou, na ktorú Vás srdečne pozývam. V piatok po sv. omši majú birmovanci poučenie.

 

Oznamy sv. omší  11.3. - 17.3.2019

Po: o 9.00  kňazská sv. omša – rekolekcia

o 18.00 + Štefan a Anna Majzúnoví a ob. rod.

Ut:------------

St:  o  18.00    o zdravie a Božiu pomoc

Št:  o  18.00    + ob. st. rodičia a krstní rodičia

Pia:  o 18.00   + rodičia a brat Chváloví

So:   o   7.00    + manžel Anton a ob. rod.

Ne :   o 8.00       o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

!!!!     o 9.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Vďačnosť má byť stav duše, nie len občasné vanutie mysle.“

6. a 7. nedeľa cez rok – 17.2.2019

6. a 7. nedeľa cez rok –  17.2.2019

Oznamy na dva týždne

Liturgické spomienky:

Pia 22.2.: sviatok katedry sv. Petra , apoštola

So: 23.2. spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Pia :1.3. prvý piatok v mesiaci

Poznámky : K prvému piatku budem spovedať už v tomto týždni pred sv. omšami, aj chorých túto stredu 20.2. od 8.30, v dome dôchodcov o 11.00. Tiež na prvý piatok 1.3. spovedám v kostole od 16.30.

 

Oznamy sv. omší  18.2. - 3.3.2019

Po:18.2. ------------

Ut:19.2.  o 18.00  + manželia Sojkoví

St:20.2.  o  18.00    o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

Št:21.2.  o  18.00    + Ján a Mária Polákoví a ob. rod.

Pia:22.2.  o 18.00     + rodičia Jozef a Františka Drahošoví, syn , zať a netesta

So:23.2   o   7.00      + manžel Imrich Zajac

Ne :24.2. !!!   o 11.00    + Mária Pechová

Po:25.2. ------------

Ut:26.2.  o 18.00  o Božie požehnanie a zdravie pre jubiluj. p.Vieru Valachovičovú

St:27.2.  o  18.00    + Branko Bernát – 1. výr.

Št:28.2. -------------

Pia:1.3.  o 18.00   + Jaroslav Kiripolský, rod a st. rod.

So: 2.3.   o   8.00      za spásu + a o Božie požehnanie  pre živých členov ružencového bratstva

Ne :3.3.  o 8.00    + Eva Habová, 1. výr. a starček Alojz

o 10. 30   o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto hľadá Boha, toho si Boh nájde.“

8. nedeľa cez rok – 3.3.2019

Liturgické spomienky:

St: POPOLCOVÁ STREDA,  nezabudnime na zachovanie prísneho pôstu

 

Poznámky : V piatok o 17.30 sa modlím v kostole krížovú cestu. V piatok  po sv. omši je birmovné poučenie. O týždeň v nedeľu je zbierka na charitu, za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Každú nedeľu v pôste o 14.00 bude bývať krížová cesta. Najbližšie sa ju modlia miništranti.

 

Oznamy sv. omší  4.3. - 10.3.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + rodina Kitnerová

St:  o  18.00    + rodičia Pavol a Mária Macharoví, brat Pavol  a st. rod.

Št:  o  18.00    + Gabriel a Antónia Fuksoví

Pia:  o 18.00   + Anton Jursa a syn Igor

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00        na úmysel

o 9.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Len ten ovláda silu svojej vôle, kto sa dokáže podriadiť Božej vôli.“

5. nedeľa cez rok – 10.2.2019

Liturgické spomienky:

Po: spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Št: výročie smrti sv. Cyrila

 

Poznámky : Dnes po druhej sv. omši požehnám reštaurovanú sochu Panny Márie. Ďakujem p. Ľudmile Kotesovej, p. Štefanovi Knápkovi a reštaurátorovi pánu Butašovi za obnovenie, reštaurovanie sochy Panny Márie Lurdskej. V piatok je po sv. omši poučenie birmovancov. O týždeň v nedeľu bude zbierka na kúrenie. Za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu sa chcem stretnúť s rodičmi birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  11.2. - 17.2.2019

Po: o 18.00 + rodičia František a Anna Sedlákoví a zaťovia Mikuláš a Ondrej

Ut: ----------------------

St:  o  18.00    + manželia Smolkoví a brat

Št:  o  18.00    + manželia Vrátiloví a súrodenci

Pia:  o 18.00   + Matej a Anna Hájkoví, st. rod. a synovec Emil

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00      na úmysel

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Satan sa chce Bohu vyrovnať v moci, statoční ľudia v dokonalosti a kresťania v láske.“