3. nedeľa cez rok – 27.1.2019

Liturgické spomienky:

Št: spomienka sv.  Jána Bosca, kňaza

Pia:  prvý piatok v mesiaci

So: sviatok Obetovanie Pána - Hromnice

 

Poznámky : Zbierka na kúrenie bola 520 eur, srdečné Pán Boh zaplať. Dnes po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí. K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 17.00 – 18.00 hod.  Chorých po domoch spovedám v stredu od 8.30. V domove dôchodcov v stredu o11.00. V piatok – polročné prázdniny – birmovancom poučenie odpadne. V soboru o 7.15 sa modlíme fatimský ruženec. V sobotu o 9.30 bude rušenie Vianočnej výzdoby. Prosím mužov na pomoc. V nedeľu o týždeň je sv. Blažeja, kedy po sv. omšiach udelím svätoblažejské požehnanie.

 

Oznamy sv. omší  28.1. - 3.2.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Imrich a Anna Knápkoví a rodičia

St:  o  18.00    + Pavol a Anna Šteffekoví, deti a zaťovia

Št:  o  18.00  + František Rečný (nedož. 90. rokov), manželka Anna , dcéra Anna, zať a ob. rod.

Pia:  o 18.00   + Michal a Mária Gurínoví a ich rodičia

So:   o   8.00      za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    + Michal a Anna Drahošoví

o 10.30     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Ani strata zraku nám nebráni vidieť Boha.“

 

2. nedeľa cez rok – 20.1.2019

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Vincenta, diakona a mučeníka

St: spomienka sv. Jána Almužníka, biskupa

Št: spomienka sv.  Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Pia:  sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

So: spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

 

Poznámky :  Dnes je zbierka na kúrenie, za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. V piatok po sv. omši majú birmovanci poučenie. O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

 

Oznamy sv. omší  21.1. - 27.1.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00    na úmysel

St:  o  18.00    + Ján Kurek a + otec

Št:  o  18.00    + Ján Kákoni

Pia:  o 18.00   + Konštantín Radič, syn Ján a ob. rod.

So:   o   7.00      + rodičia František a Júlia Krátki, súrodenci a vnučky

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie pre rodinu

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Stvorenie je odtlačok Božej dobroty.“

2. nedeľa po Narodení Pána – Slávnosť Zjavenia Pána - 6.1.2019

Liturgické spomienky:

O týždeň je nedeľa Krstu Krista Pána.

 

Oznamy sv. omší  7.1. - 13.1.2019

Po: o 7 .00 na úmysel exc. otca arcibiskupa

Ut: --------------

St: --------------

Št:  o  18.00    + Peter Korotký, rodičia a + Rudolf Knápek, rodičia

o 18.45     + Jozef Badáň, 35. výročie a st. rod.

Pia:  o 18.00   + rodičia Aranyosioví

o 18.45    + Štefan a Jana Hercegoví

So:   o   7.00      fundačná sv. omša – za zosnulých dobrodincov chrámu

Ne :   o 8.00        za spásu + a o Božie požehnanie pre minuloročných sedemdesiatnikov

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,O Božej veľkosti hovorí celý vesmír i maličký chrobák.“

3. nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána - 13.1.2019

 

Liturgické spomienky:

Št: spomienka sv. Antona, opáta

 

Poznámky : Od piatka sa modlíme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. O týždeň v nedeľu bude zbierka na kúrenie.

V piatok majú birmovanci poučenie na ktorom ich všetkých budem skúšať  z tretiackeho učiva NBV : Verím v Boha, 6 hl. právd, 10. Božích prikázaní, 7 sviatostí a 7 hl. hriechov.

 

Oznamy sv. omší  14.1. - 20.1.2019

Po:  o 18.00 za + z rodín Kaňkových a Hirnerových

Ut: -----------

St:  o  18.00    + rodičia Rudolf a Mária Koščákoví, ob. st. rod., súrodenci a syn Rudolf

Št:  o  18.00    + Marián Radič – 30. dňová pohrebná sv. omša

Pia:  o 18.00   + Peter Matiko a rodičia Melichar a Mária Drahošoví

So:   o   7.00      + rodina Petrášová

Ne :   o 8.00       + Štefan Radič

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Najlepšia správa, ktorá koluje vesmírom je tá, že nás Boh miluje.“

1. nedeľa po Narodení Pána – Nedeľa Svätej rodiny, Ježiša Márie a Jozefa - 30.12.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv. Silvestra, pápeža

Ut:  prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky, Nový rok

St: spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkev

Št: spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš

Pia: prvý piatok v mesiaci

Ne: slávnosť Zjavenia Pána – Traja Králi

 

Poznámky : Dnes, na sviatok Sv. rodiny Vám dám zvláštne požehnanie rodín. Na Silvestra po sv. omši bude ďakovná pobožnosť s cirkevnými štatistikami našej farnosti. Na Nový rok bude na úvod sv. omší vzývanie Ducha Svätého o Jeho pomoc do Nového roku. K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 17.00 – 18.00. Chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8.30, v dome dôchodcov vo štvrtok o 11.00. V sobotu o 7.15 sa modlíme fatimský ruženec. O týždeň v nedeľu poobede od 13.00 budem chodiť posviacať domy, ako je to zaužívané pri oslave Troch kráľov. Kto má záujem, nech sa prihlási v zákristii.

 

Oznamy sv. omší  31.12.2018 - 6.1.2019

Po: o 17.00  na úmysel

Ut: o 8.00  o Božie požehnanie a pomoc

o 10.30  o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

St:  o  18.00    + rodičia František a Františka Letavskí, syn, nevesta a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Libert a Mária Reisenaueroví a ob. rod

Pia:  o 18.00   + Ľudmila Ščepková a ob. rod.

So:   o   8.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    + rodičia a ob. st. rodičov

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh je láska, preto je láska silnejšia než smrť.“