4. nedeľa cez rok – 1.2.2015

Liturgické spomienky:

Po: sviatok Obetovania Pána – Hromnice, na úvod sv.omše požehnám hrom.sviece

Ut: spomienka  sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, po sv.omši je požehnanie hrdla

Št: spomienka sv. Agáty, panny a mučenice

Pia: spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, zároveň je prvý piatok v mesiaci

So: Prvá sobota v mesiaci, o 7.15 sa spolu pomodlíme fatimský ruženec

Poznámky:

Sv. spoveď k prvému piatku bude denne pred sv. omšou a vo štvrtok a v piatok od 16.30 do 18.00. Chorých po domoch budem spovedať v piatok od 8.30.

Som rád, že vo farnosti sú modlitbové spoločenstvá, ktoré pomáhajú duchovnému rastu farnosti. Tiež budem rád, keď sa budeme stretávať, navzájom o sebe vedieť a podporovať sa.

Nie som rád, či nie som nadšený dochádzkou deviateho ročníka na náboženstvo. Z chlapcov deviateho ročníka býva pravidelne na náboženstve len Ladislav Ilka, tak to bolo aj na poslednom náboženstve. Pravidelná účasť na nábožentve a nedeľnej sv. omši je základnou prihláškou ku sviatosti birmovania, ktorú plánujem v ďalšom škol. roku.

O referende ste počuli výstižne v pastierskom liste, preto pre kresťana neúčasť na ňom je považovaná za závažný hriech. Je to zanedbanie veľkého dobra, lebo neúčasťou sa dá hlas veľkému zlu.

Oznamy sv. omší   2.2. – 8.2.2015

Po: o 18.00   + Melichar Drahoš – 10. výr.

Ut: !!! o 18.00    o Božie požehnanie a ochranu pre celú rodinu

St:!!!    o 07.00   + bratia Robert a Vincent a  rodičia

Št: o 18.00   + Alojz a Mária Fuksoví a syn František

Pia: o 18.00  +  Karol Stark a oboji rodičia

So: o 8.00   za zdravie a Božiu pomoc po operácii

Ne  8.2.:     o 8.00  + manžel Ján Kopča, zať Jozef, sestra,brat a ob. rodičia

o 10.30  o Božie  požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

Myšlienka na týždeň: ,,Dnešné múdre rozhodnutia sú zárukou nádherných zajtrajších spomienok."

3. nedeľa cez rok – 25.1.2015

Liturgické spomienky:

Po: spomienka  sv. Timoteja a Títa, biskupov

Ut: spomienka  sv.Angely Merici, panny

St: spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa cirkvi

So: spomienka sv. Jána Bosca, kňaza

 

Poznámky:

Zbierka na plyn vyniesla 263,59€. Pán Boh zaplať...

Pripomínam dôležitosť účasti na referende 7.2., ktoré háji práva rodiny.

Od budúceho piatku budem mať stretnutie detí na fare po sv. omši. Srdečne pozývam.

V utorok o 19.00 sa vaše laické spoločenstvo modlieva v kostole za farnosť. Prosím neprestávajme sa modliť AJ s farnosťou.

Chýba mi početnejšia účasť na sv. omši v týždni.To Božie Slovo sa ponúka na každý deň...

 

Oznamy sv. omší   26.1. – 1.2.2015

Po: o 18.00   + Pavol a Anna Kaňkoví a oboji rodičia

Ut: o 7.00    + Michal a Mária Gurínoví a oboji rodičia

St: o 18.00   + Izidor a Mária Kočiškoví  a oboji rodičia

Št: o 18.00   + Peter a Jozefína Petrášoví a ich deti

Pia: o 18.00  +  František a Anna Reční a ob. st. rodičia

So: o 8.00   za duše v očistci

Ne  1.2.:     o 8.00  o Božie  požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

o 10.30  na poďakovanie k 60. narodeninám a prosba o B.pož. a zdravie

 

Myšlienka na týždeň: ,,Služba Bohu bez lásky je drina, služba s láskou je radosť."

3. nedeľa po Nar. Pána – KRST KRISTA PÁNA – 11.1.2015

Poznámky:

Končí sa Vianočné obdobie, od pondelka začína 1. časť "Obdobia cez rok".

Betlehemčeky môžu byť vystavené do 2. februára - Hromníc.

V sobotu o týždeň - 17.1. - poprosím šikovných mužov prísť na brigádu na odpratanie stromčekov.

Posviacka domov je aktuálna do 2.2.2015.

O týždeň v nedelu po 2. sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie.

O týždeň v nedelu bude podporná finančná zbierka na kúrenie v kostole.

Oznamy sv. omší   12.1.2015 – 18.1.2015

Po: o 18.00 + Jozef Rybárik - 5. výročie a rodičov

Ut: o 7.00 za deti počaté a nenarodené

St: o 18.00  na úmysel

Št: o 18.00  na poďakovanie za dožitých 75 rokov a Božiu pomoc pre celú rodinu

Pia: o 18.00 na poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu

So: o 8.00   + rodičov Rudolf a Anna Latkových a syn Gabriel

o 15.00       sobášna sv. omša - novomanželia Karol Jurica a Mariana Benedeková

Ne  4.1.: o 8.00o Božie požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

o 10.30  o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Michala Herzáňa

 

Myšlienka na týždeň: ,,Láskavé slovo nič nestojí a predsa je tak drahé..."

2. nedeľa cez rok – 18.1.2015

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Fabiána a Šebastiána, mučeníkov

St: spomienka sv. Agnesy, panny a mučeníčky

Št: spomienka sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Pia: spomienka sv. Jána Almužníka, biskupa

So: spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky:

18.1. -  po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Od nedele 18.1. do nedele  25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov tj. na záver sv. omší sa budeme modliť na tento úmysel. O týždeň v nedeľu sviatok obrátenia apoštola sv. Pavla sa neslávi, prednosť má slávenie nedele.

 

Oznamy sv. omší  19.1. – 25.1.2015

Po: o 18.00   + z rodiny Ambrových

Ut: o 7.00     o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

St: o 18.00    na úmysel

Št: o 18.00   + Štefan Radič

Pia: o 18.00  + rodina Pálková a oboji rodičia

So: o 8.00   +  Františka Poláková (nedožitých 100r.) + manžel Ladislav a Anton Polák

Ne  25.1.:     o 8.00 + manžel Rudolf a rodičia, ob. st. rodičia a súrodenci

o 10.30  + Anna Poláková (1.výr.)

(za farníkov odslúžim inokedy)

 

Myšlienka na týždeň: ,,Šťastie nezávisí od životnej úrovne."

2. nedeľa po Nar. Pána – 4.1.2015

Liturgické spomienky:

Ut: prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Traja králi

Ne: Nedeľa Krstu Krista Pána

 

Poznámky:

Je šľachetným a kresťanským zvykom v období Troch kráľov požehnávať domy. Domy nielen nové, či obnovené, ale aj staré. Toto požehnanie sa môže rok čo rok obnovovať. Vlastne vtedy kňaz poznáva farnosť tak osobitne – rodinne. Kto má záujem, nech sa mi osobne prihlási po sv. omšiach, dohodneme si dátum i približnú hodinu. Požehnávať sa môže až do Hromníc tj. 2.2.2015.

Oznamy sv. omší   5.1.2015 – 11.1.2015

Po: o 18.00   + Štefan a Terézia Májekoví, rod. Leopold a Štefánia Hraškoví a ob.rod.

Ut: o 8.00    na úmysel

o 10.30  o Božie  požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

St: o 18.00    + matka Rozália a Karol, oboji rod., dcéra Vilma a synovia Karolovia

Št: o 18.00   + Františka Ambrová a st. rod.

Pia: o 18.00  + Jozef a Mária Cíferskí

So: o 8.00   +  Ľudovít a Margita Samekoví a ob.rod.

Ne  4.1.:     o 8.00 + Karol Šidlík a Štefan Novák

o 10.30  o Božie  požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Čím je viac Kristovej lásky v nás, tým viac je šťastnejších ľudí okolo nás."

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.