4. nedeľa cez rok – 1.2.2015

Liturgické spomienky:

Po: sviatok Obetovania Pána – Hromnice, na úvod sv.omše požehnám hrom.sviece

Ut: spomienka  sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, po sv.omši je požehnanie hrdla

Št: spomienka sv. Agáty, panny a mučenice

Pia: spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, zároveň je prvý piatok v mesiaci

So: Prvá sobota v mesiaci, o 7.15 sa spolu pomodlíme fatimský ruženec

Poznámky:

Sv. spoveď k prvému piatku bude denne pred sv. omšou a vo štvrtok a v piatok od 16.30 do 18.00. Chorých po domoch budem spovedať v piatok od 8.30.

Som rád, že vo farnosti sú modlitbové spoločenstvá, ktoré pomáhajú duchovnému rastu farnosti. Tiež budem rád, keď sa budeme stretávať, navzájom o sebe vedieť a podporovať sa.

Nie som rád, či nie som nadšený dochádzkou deviateho ročníka na náboženstvo. Z chlapcov deviateho ročníka býva pravidelne na náboženstve len Ladislav Ilka, tak to bolo aj na poslednom náboženstve. Pravidelná účasť na nábožentve a nedeľnej sv. omši je základnou prihláškou ku sviatosti birmovania, ktorú plánujem v ďalšom škol. roku.

O referende ste počuli výstižne v pastierskom liste, preto pre kresťana neúčasť na ňom je považovaná za závažný hriech. Je to zanedbanie veľkého dobra, lebo neúčasťou sa dá hlas veľkému zlu.

Oznamy sv. omší   2.2. – 8.2.2015

Po: o 18.00   + Melichar Drahoš – 10. výr.

Ut: !!! o 18.00    o Božie požehnanie a ochranu pre celú rodinu

St:!!!    o 07.00   + bratia Robert a Vincent a  rodičia

Št: o 18.00   + Alojz a Mária Fuksoví a syn František

Pia: o 18.00  +  Karol Stark a oboji rodičia

So: o 8.00   za zdravie a Božiu pomoc po operácii

Ne  8.2.:     o 8.00  + manžel Ján Kopča, zať Jozef, sestra,brat a ob. rodičia

o 10.30  o Božie  požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

Myšlienka na týždeň: ,,Dnešné múdre rozhodnutia sú zárukou nádherných zajtrajších spomienok."

3. nedeľa cez rok – 25.1.2015

Liturgické spomienky:

Po: spomienka  sv. Timoteja a Títa, biskupov

Ut: spomienka  sv.Angely Merici, panny

St: spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa cirkvi

So: spomienka sv. Jána Bosca, kňaza

 

Poznámky:

Zbierka na plyn vyniesla 263,59€. Pán Boh zaplať...

Pripomínam dôležitosť účasti na referende 7.2., ktoré háji práva rodiny.

Od budúceho piatku budem mať stretnutie detí na fare po sv. omši. Srdečne pozývam.

V utorok o 19.00 sa vaše laické spoločenstvo modlieva v kostole za farnosť. Prosím neprestávajme sa modliť AJ s farnosťou.

Chýba mi početnejšia účasť na sv. omši v týždni.To Božie Slovo sa ponúka na každý deň...

 

Oznamy sv. omší   26.1. – 1.2.2015

Po: o 18.00   + Pavol a Anna Kaňkoví a oboji rodičia

Ut: o 7.00    + Michal a Mária Gurínoví a oboji rodičia

St: o 18.00   + Izidor a Mária Kočiškoví  a oboji rodičia

Št: o 18.00   + Peter a Jozefína Petrášoví a ich deti

Pia: o 18.00  +  František a Anna Reční a ob. st. rodičia

So: o 8.00   za duše v očistci

Ne  1.2.:     o 8.00  o Božie  požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

o 10.30  na poďakovanie k 60. narodeninám a prosba o B.pož. a zdravie

 

Myšlienka na týždeň: ,,Služba Bohu bez lásky je drina, služba s láskou je radosť."

3. nedeľa po Nar. Pána – KRST KRISTA PÁNA – 11.1.2015

Poznámky:

Končí sa Vianočné obdobie, od pondelka začína 1. časť "Obdobia cez rok".

Betlehemčeky môžu byť vystavené do 2. februára - Hromníc.

V sobotu o týždeň - 17.1. - poprosím šikovných mužov prísť na brigádu na odpratanie stromčekov.

Posviacka domov je aktuálna do 2.2.2015.

O týždeň v nedelu po 2. sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie.

O týždeň v nedelu bude podporná finančná zbierka na kúrenie v kostole.

Oznamy sv. omší   12.1.2015 – 18.1.2015

Po: o 18.00 + Jozef Rybárik - 5. výročie a rodičov

Ut: o 7.00 za deti počaté a nenarodené

St: o 18.00  na úmysel

Št: o 18.00  na poďakovanie za dožitých 75 rokov a Božiu pomoc pre celú rodinu

Pia: o 18.00 na poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu

So: o 8.00   + rodičov Rudolf a Anna Latkových a syn Gabriel

o 15.00       sobášna sv. omša - novomanželia Karol Jurica a Mariana Benedeková

Ne  4.1.: o 8.00o Božie požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

o 10.30  o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Michala Herzáňa

 

Myšlienka na týždeň: ,,Láskavé slovo nič nestojí a predsa je tak drahé..."

2. nedeľa cez rok – 18.1.2015

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Fabiána a Šebastiána, mučeníkov

St: spomienka sv. Agnesy, panny a mučeníčky

Št: spomienka sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Pia: spomienka sv. Jána Almužníka, biskupa

So: spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky:

18.1. -  po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Od nedele 18.1. do nedele  25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov tj. na záver sv. omší sa budeme modliť na tento úmysel. O týždeň v nedeľu sviatok obrátenia apoštola sv. Pavla sa neslávi, prednosť má slávenie nedele.

 

Oznamy sv. omší  19.1. – 25.1.2015

Po: o 18.00   + z rodiny Ambrových

Ut: o 7.00     o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

St: o 18.00    na úmysel

Št: o 18.00   + Štefan Radič

Pia: o 18.00  + rodina Pálková a oboji rodičia

So: o 8.00   +  Františka Poláková (nedožitých 100r.) + manžel Ladislav a Anton Polák

Ne  25.1.:     o 8.00 + manžel Rudolf a rodičia, ob. st. rodičia a súrodenci

o 10.30  + Anna Poláková (1.výr.)

(za farníkov odslúžim inokedy)

 

Myšlienka na týždeň: ,,Šťastie nezávisí od životnej úrovne."

2. nedeľa po Nar. Pána – 4.1.2015

Liturgické spomienky:

Ut: prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Traja králi

Ne: Nedeľa Krstu Krista Pána

 

Poznámky:

Je šľachetným a kresťanským zvykom v období Troch kráľov požehnávať domy. Domy nielen nové, či obnovené, ale aj staré. Toto požehnanie sa môže rok čo rok obnovovať. Vlastne vtedy kňaz poznáva farnosť tak osobitne – rodinne. Kto má záujem, nech sa mi osobne prihlási po sv. omšiach, dohodneme si dátum i približnú hodinu. Požehnávať sa môže až do Hromníc tj. 2.2.2015.

Oznamy sv. omší   5.1.2015 – 11.1.2015

Po: o 18.00   + Štefan a Terézia Májekoví, rod. Leopold a Štefánia Hraškoví a ob.rod.

Ut: o 8.00    na úmysel

o 10.30  o Božie  požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

St: o 18.00    + matka Rozália a Karol, oboji rod., dcéra Vilma a synovia Karolovia

Št: o 18.00   + Františka Ambrová a st. rod.

Pia: o 18.00  + Jozef a Mária Cíferskí

So: o 8.00   +  Ľudovít a Margita Samekoví a ob.rod.

Ne  4.1.:     o 8.00 + Karol Šidlík a Štefan Novák

o 10.30  o Božie  požehnanie a zdravie pre Vás mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Čím je viac Kristovej lásky v nás, tým viac je šťastnejších ľudí okolo nás."