17. nedeľa cez rok – 29.7.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Št – 2. august – možnosť získania plnomoc. porciunkulových odpustkov

Pia:  prvý piatok v mesiaci

So: spomienka sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza

 

Poznámky :  K prvému piatku spovedám denne pre sv. omšou a vo štvrtok a v piatok od 17:00 do 18:00. Chorých po domoch vo štvrtok od 8.30, v domove dôchodcov vo štvrtok o 11.00. V sobotu o 7.15 sa modlíme v kostole fatimský ruženec.

 

Oznamy sv. omší  30.7. - 5.8.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Ján Vajsábel, ob. rod a sestry

St:  o  18.00    + Tomáš a Karolína Rybárikoví, synovia a rodičia

Št:  o  18.00    + Peter Andel

Pia:  o 18.00   + František a Anna Reční, dcéra Anna a zať Peter

So:   o   8.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    + Izidor a Matilda Špotákoví a ob. rod

o 10.30      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Viera je dar, jeho prijatie sa potvrdzuje skutkami.“

16. nedeľa cez rok – 22.07.2018

 

Liturgické spomienky:

St: sviatok sv. Jakuba, apoštola

Št: spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Pia: spomienka sv. Gorazda a spoločníkov

 

 

Oznamy sv. omší  23.7. - 29.7.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + František a Alžbeta Haberloví a prast. rodičia

St:  o  18.00    + Ján Baláž, vnuk Marcel, zať a rodičia

Št:  o  18.00    + rod. Viktor a Anna Kákonioví a ich rodičia

Pia:  o 18.00   + rod. František a Anna Sedlákoví, ob. st. rod. a babka Janka

So:   o   7.00      + Michal Škrabák a rodičia

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       o Božie požehnanie pre jubilujúcu pani Ľudmilu Olivovú

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Pravá viera nie je výťah teologických poučiek, ale schodisko osobných skúseností.“

12. nedeľa cez rok – 24.6.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Ladislava

Št: spomienka sv. Ireneja

Pia: prikázaný sviatok  apoštolov sv. Petra a sv. Pavla

 

Poznámky : Dnes je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa. Tiež dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Za Vaše príspevky Pán Boh zaplať.

Na prikázaný sviatok apoštolov sv. Petra a sv. Pavla bude poďakovanie na záver škol. roka – Te Deum. V tomto týždni budem v predstihu tj. týždeň dopredu spovedať k prvému piatku. Chorých po domoch budem spovedať vo štvrtok o 8.30. V dome dôchodcov vo štvrtok o 11.00. V kostole denne pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 17.00 do 18.00.

 

Oznamy sv. omší  25.6. - 1.7.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     +  Florián a Anna Glajšekoví a Jozef Polák

St:  o  18.00    + Karol Radič a súrodenci Mária a Pavol a st. rod.

Št:  o  18.00    + rod. Ján a Antónia Fuksoví

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

So:   o   7.00      + manžel Ján, rodičia a otec Alojz

Ne :   o 8.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Konaj tak ako hovoríš a hovor tak ako konáš.“

13. nedeľa cez rok – 1.7.2018

Liturgické spomienky:

Po: 2.7. – sviatok navštívenie Panny Márie

Št: 5.7. – slávnosť sv. Cyrila a Metoda

 

Poznámky : Zbierka na dobročinné diela sv. Otca bola 188 eur. Nakoľko v nasledujúcich dňoch čerpám dovolenku, v prípade pastoračnej potreby sa obráťte na Vdp. Dočolomanského zo Sološnice.

 

Oznamy sv. omší  2.7. - 22.7.2018

Po (2.7.)   o 17:00    na úmysel

Št (5.7.)   o 17:00     + Eva Hurbanová a ob. starí rodičia

Pia (6.7.)   o 17:00    + Štefan a Genovéva Kočišoví

Ne (8.7.)   o 11.00     + Libor Radič, brat Vladimír, rodičia a st. rodičia

 

Št (12.7.)    o 17:00    + Jozef a Mária Hofferoví a ob. rod.

Ne (15.7.)   o 11:00    + Jozef Blažek, syn Štefan a rodičia

 

Po (16.7.)   o 18:00     na úmysel dp. Petra Tomšu

Ut (17.7.)    o 18:00     na úmysel dp. Petra Tomšu

St (18.7.)    o 18:00     + Ján (10. výr.) a + z rodiny

Št (19.7.)    o 18:00     na poďakovanie za dar kňazstva a prosba o Božie požehnanie pre pátra Petra

Pia (20.7.)    o 18:00    o Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

So (21.7.)     o 7:00      + Miroslav Beňa a Rudolf Hlavenka

Ne (22.7.)     o 8:00      + Michal a Mária Reční, bratia: Jozef, Ladislav, František, synovec Ladislav a ob. st. rod.

o 10:30     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Dôkazom našej poctivosti nie sú reči o poctivosti, ale poctivé činy."

11. nedeľa cez rok – 17.6.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Romualda, opáta

Št: spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Pia: spomienka sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov

Ne: slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa

 

Poznámky : O týždeň v nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – tzv. halier svätého Petra. V stredu po sv. omši zapisujem úmysly, intencie na ďalší polrok.

 

Oznamy sv. omší  18.6. - 24.6.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + rod. Ján a Mária Škápikoví, + zať a ob. st. rod.

St:  o  18.00    + Amália Kordošová

Št:  o  18.00    + Václav a Karolína Vincencoví

Pia:  o 18.00   + rod. Alojz a Júlia Bartekoví a st. rod.

So:   o   7.00   + manželia Čonkoví a priateľ Ivan

o 13.30     za novomanželov Záthurecký - Hajdúchová

o 15.00    za novomanželov Kožička - Radičová

Ne :   o 8.00        + Peter Hoffer, ob. rod a súrodenci

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Dobrých slov nie je nikdy dosť.“

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.