10. nedeľa cez rok – 10 .6.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky : V piatok je v našej farnosti celodenná poklona oltárnej sviatosti. Prosím zapíšte sa po polhodinách na poklonu.

Ohlášky: Ján Kožička a Anna Radičová chcú uzavrieť sviatostné manželstvo. Kto by vedel o právnej prekážke, nech ju zahlási na fare.

 

Oznamy sv. omší  11.6. – 17.6.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     na poďakovanie

St:  o  18.00    + rod. Ján a Anna Glajšekoví, syn Jozef, zať Jozef a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    + rod. Vít a Mária Ščepkoví, synovia Mikuláš a Ján

Pia:  o 18.00   + Anton a Johana Drahošoví  a + príbuzní

So:   o   7.00      + Margaret Badinková, + brat a rodičia

Ne :   o 8.00      o  Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       rod. Vendelín a Terézia Stankoví, + Michal a Anna Diviakoví a ob. rod.

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh je nám vždy blízko, len my si to vždy neuvedomuje.“

9. nedeľa cez rok – 3.6.2018

 

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

St: spomienka sv. Norberta, biskupa

Pia: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

So: spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

Oznamy sv. omší  4.6. - 10.6.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Ladislav Dureš

St:  o  18.00    + manžel Anton Režný – 10. výr.  a ob. rod.

Št:  o  18.00    + syn Pavol Pulman a st. rodičia

Pia:  o 18.00   + rodičia Michal a Antónia Šteffekoví, st. rod., súrodenci a Eva Lodererová

So:   o   7.00     na úmysel

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + manželia Ondrej Koník, Ján Šteffek, Jozefína Kočíšková a ob. rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Sväté Písmo je živým slovom, nie knihou živých diskusií.“

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 20.5.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi

So: spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza

Ne: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Poznámky : Zbierka na masmédiá bola 185 euro. Pán Boh zaplať. Snúbenci Michal Janotka a Sabina Hajdúchová budú mať sobáš. Kto by vedel o právnej prekážke treba zahlásiť na fare. Na piatok večer pozývam deti na faru.

 

Oznamy sv. omší  21.5. - 27.5.2018

Po: o 17.00 + Florián Herman, + rodičia a sestra Irma

Ut: --------------

St: --------------

Št: --------------

Pia:  o 18.00   + Anna Bronišková, Sylvia Šebová a rodičia Eckhartoví

So:   o   7.00      + Rafael a Justína Malcoví, + Stanislav, Ján a ob. rod.

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + František Vrablic a rod. Matej a Antónia Vrablicoví

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Modlitbou k Bohu sa hľadá cesta k človeku.“

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 27.5.2018

Liturgické spomienky:

Št: prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela  a Krvi – Božie Telo

Pia: prvý piatok v mesiaci

So: fatimská, prvá sobota v mesiaci

 

Poznámky :  V týždni vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela. Z tohto dôvodu prosím rodiny, žeby aj tento rok pripravili oltáre. Ďalej prosím našich hasičov, krojovaných a prvoprijímajúce deti, aby svojou účasťou umocnili slávnostnú procesiu Božieho Tela v dedine ku štyrom oltárom. Keďže v piatok je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem v stredu a v piatok od 17:00 do 18:00 hodiny. Chorých po domoch v štvrtok od 8:30. V dome dôchodcov v štvrtok o 11:00. V sobotu je fatimská sobota, sv. ruženec je o 7.15, sv. omša o 8.00.

 

Oznamy sv. omší  28.5. - 3.6.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Pavol Krátky – 1. výr.

o 18.45      + Juraj Čičmanec, + manželka a + z rodiny

St:  o  18.00    + Jozef a Mária Cíferskí

Št:  o  18.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o 18.00   + Anton a Johana Drahošoví, + deti a zať

So:   o   8.00     za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

o 16.00      o Božie požehnanie pre novomanželov Michala Janotku a Sabinu Hajdúchovú

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + Michal a Mária Chváloví

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Naša hodnota nie je v tom, čo robíme pre Krista, ale čo Kristus urobil pre nás .“

7. Veľkonočná nedeľa – 13.5.2018

Liturgické spomienky:

Po: sviatok sv. Mateja, apoštola

St: spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Pia: spomienka sv. Jána I., pápeža a mučeníka

Ne: slávnosť Zoslania Ducha Svätého

 

Poznámky : Dnes je zbierka na katolícke masmédiá, za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. V piatok po sv. omši pozývam deti na faru.

 

Oznamy sv. omší  14.5. - 20.5.2018

Po:  o 18.00 + Michal a Mária Herzáňoví, oboji starí rodičia a syn Jozef

Ut: ------

St:  o  18.00    + Ján a Anna Radičoví, brat Ján a oboji starí rodičia

o 18.45    + Vincent Rybárik, brat Robert a oboji rodičia

Št:  o  18.00    + Pavol Telgársky, Štefan Hajdúch, Ondrej Žiak a oboji rodičia

Pia:  o 18.00   + manželia Sojkoví

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00        + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a starí rodičia

o 10.30        o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Zlých návykov sa zbavíš, keď si vypestuješ dobré.“

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.