33. nedeľa cez rok – 18.11.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka bl. Anny Kolesárovej

St: spomienka Obetovanie Panny Márie

Št: spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice

Pia: spomienka sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka

So: spomienka sv. Onreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov

O týždeň je nedeľa Krista Kráľa.

 

Poznámky :

Svätomartinská zbierka bola 327 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. Birmovanci majú v piatok poučenie.

Oznamy sv. omší  19.11. - 25.11.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Jozef a Mária Cíferskí a ob. rod.

St: !!! o  7.00    + Ladislav Adámek, Katarína Kaňková a rod.

Št:  o  18.00    za uzdravenie neterky a požehnanie celej rodiny

Pia:  o 18.00   + manželia Ondrej a Anna Radičoví, nevesta Anna a ob. rod.

So:   o   7.00      + Michal Vereš, + rodičia a súrodenci

Ne :   o 8.00     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + Ľudmila Buchelová

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Na modlitbu nie je neskoro - ani v poslednej chvíli.“

32. nedeľa cez rok – 11.11.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

So: spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

 

Poznámky : Dnešná spomienka sv. Martina odpadá.  Dnes je svätomartinská zbierka, za Vaše príspevky, Pán Boh zaplať. V piatok majú birmovanci poučenie.

 

Oznamy sv. omší  12.11. - 18.11.2018

Po: o 18.00    + Terézia Kožíková, súrodenci a ob. rod.

Ut: -------------

St:  o  18.00    + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta a Norbert

Št:  o  18.00    +  Anton Chvála, 1. výr.

Pia:  o 18.00   +  rod. Viktor a Anna Kákoni, synovia Jozef a Ján a zať

So:   o   7.00      + manželia Juhanesoví a ich deti

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + Vdp. Anton Dubay

 

Myšlienka na týždeň: ,,Pre počúvanie Božieho hlasu nie sú rozhodujúce uši.“

29. nedeľa cez rok – 21.10.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža

St: spomienka sv.  Antona Mária Clareta, biskupa

 

Poznámky : Dnes je zbierka na misie, za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. V piatok po sv. omši o 18.45 je poučenie pre birmovancov. Zo soboty na nedeľu je zmena z letného na zimný čas, posuňme si hodinky o hodinu DOZADU.  O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

 

Oznamy sv. omší  23.1. - 28.1.2018

Po: o 18.00   + rod. Štefan a Márie Belicoví

Ut:  ----------

St:  o  18.00    + Mária Poláková – 1. výr.

Št:  o  18.00    + rod. Hanákoví, Fáberoví, ob. rod. a deti

Pia:  o 18.00  o Božiu pomoc a zdravie pre jubilujúcu pani Irenu Radičovú, ku 90. narodeninám

So:   o   7.00      + manžel Ján Kopča, zať Jozef a ob. rod.

Ne :   o 8.00         o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      + František a Uršula Krebsoví, ob. st. a prastar. rodičia

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh nám odpovie, ale musíme sa ho pýtať.“

30. nedeľa cez rok – 28.10.2018

Liturgické spomienky:

Št:  prikázaný sviatok Všetkých svätých

Pia: spomienka na všetkých verných zosnulých a tiež prvý piatok

So:  fatimská sobota

 

Poznámky :

Zbierka na misie bola 338,50 eur. Srdečne Pán Boh zaplať. V čase o 1.11. – 8.11. je možnosť  získať úplné odpustky pre duše v očistci za podmienok: byť v posväcujúcej milosti, pomodliť sa v kostole alebo na cintoríne: Otčenáš, Zdravas, Sláva, Verím v Boha a na úmysel sv. otca ďalší  Otčenáš, Zdravas, Sláva. Chorí sa môžu pomodliť doma. K týmto sviatkom a k prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v stredu a v piatok od 16.30 – 18.00. Chorých po domoch spovedám v stredu od 8.30, v domove dôchodcov v stredu o 11.00. Vo štvrtok na prikázaný sviatok budú sv. omše doobeda ako v nedeľu a poobede o 14.00 bude dušičková pobožnosť pri kríži na cintoríne, spojená s posviackou krížov. Birmovanci v piatok nemajú poučenie. V sobotu o 7.15 sa v kostole modlíme fatimský ruženec.

Oznamy sv. omší  29.10. - 4.11.2018

Po: o 18.00 + manžel Alojz Benkovič, rodičia a st. rod.

Ut:----------------

St:  o  18.00    na poďakovanie a prosba o Božie požehnanie a zdravie

Št:  o 8.00 na úmysel

o 10.30 Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o   8.00  za + veriacich

o 18.00 na úmysel sv. otca

So:   o   8.00 za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30     + František Kalenský a ob. rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh sľúbil naplniť naše potreby a nie naše túžby.“

28. nedeľa cez rok – 14.10.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Margity Márie Alacoque, panny

St: spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Št: sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

 

Poznámky : Pripomínam, že dnes poobede o 14.00 sa chcem v kostole stretnúť s rodičmi, prípadne aj birmovnými rodičmi našich birmovancov. Birmovanci majú riadne poučenie o 18.45 v piatok v kostole. O týždeň je misijná nedeľa, kedy sa koná finančná zbierka na misie. Za vaše príspevky vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  15.10. - 21.10.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + rod. Jozef a Terézia Čermákoví

St:  o  18.00    + Štefan a Cecília Jankovičoví, ich deti a vnuk

Št:  o  18.00    + Jozef a Mária Hirneroví

Pia:  o 18.00   + rodičia Matej a Anna Hájkoví, synovec Róbert a ob. st. rod.

So:   o   7.00      + manžel Jakub Škápik a jeho rod.

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov Dubníčkových pri 40. výr. manželstva

a požehnanie pre ich rodinu

o 10.30              + Richard Dvorák (nedožitých 80 rokov)

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh všetkých počuje, ale len úprimných vypočuje.“