28. nedeľa cez rok – 14.10.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Margity Márie Alacoque, panny

St: spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Št: sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

 

Poznámky : Pripomínam, že dnes poobede o 14.00 sa chcem v kostole stretnúť s rodičmi, prípadne aj birmovnými rodičmi našich birmovancov. Birmovanci majú riadne poučenie o 18.45 v piatok v kostole. O týždeň je misijná nedeľa, kedy sa koná finančná zbierka na misie. Za vaše príspevky vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  15.10. - 21.10.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + rod. Jozef a Terézia Čermákoví

St:  o  18.00    + Štefan a Cecília Jankovičoví, ich deti a vnuk

Št:  o  18.00    + Jozef a Mária Hirneroví

Pia:  o 18.00   + rodičia Matej a Anna Hájkoví, synovec Róbert a ob. st. rod.

So:   o   7.00      + manžel Jakub Škápik a jeho rod.

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov Dubníčkových pri 40. výr. manželstva

a požehnanie pre ich rodinu

o 10.30              + Richard Dvorák (nedožitých 80 rokov)

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh všetkých počuje, ale len úprimných vypočuje.“

27. nedeľa cez rok – 7.10.2018

Liturgické spomienky:

Št: spomienka sv. Jána XXIII., pápeža

 

Poznámky : V piatok po sv. omši je v kostole poučenie pre birmovancov. O týždeň v nedeľu poobede o 14.00 bude stretnutie rodičov a podľa možností aj birmovných rodičov birmovancov. Svoje podnety či otázky môžete anonymne napísať na lístku a vhodiť do pripravenej krabičky.

 

Oznamy sv. omší  8.10. - 14.10.2018

Po:  o 18.00    + Augustín a Genovéva Hofferoví, syn Miroslav a brat Adolf

Ut:  -------------

St:  o  18.00    + Karol Stark a ob. rod.

Št:  o  18.00    o Božie požehnanie pre brata

Pia:  o 18.00   + manžel Vladimír Michalka, sestra, švagrovia,  rodičia a ostatná rodina

So:   o   7.00     o Božiu pomoc a zdravie

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30        + Vojtech a Helena Kaderoví,  rodičia a súrodenci

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Prečo sa modlíme: ,,Príď kráľovstvo Tvoje,“ keď si budujeme len to vlastné?“

25. nedeľa cez rok – 23.9.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Št: spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

Pia: spomienka sv. Václava, mučeníka

So: sviatok sv. Michala, Gabriela  a Rafaela, archanjelov

 

Poznámky : Dnes slávime v našej farnosti tzv. malé hody sv. Kozmu a Damiána, patrónov pôvodného kostola. Aj v nasledujúcom týždni, po večerných sv. omšiach sa môžu záujemcovia prihlásiť na birmovku. Hľadám projektanta i revízneho technika na elektroinštaláciu v našom kostole.

 

Oznamy sv. omší  24.9. – 30.9.2018

Po: ------------

Ut: o  18.00     na úmysel

o 18.45      + Mária Kákoniová – 1. výročie

St:  o  18.00    + Valent a Mária Jankovýchoví a st. rod.

o 18.45      + Janko Glajšek

Št:  o  18.00    + František a Mária Balážoví a ob. rod.

Pia: !!!  o 17.00   + rodičia Hitmanoví a Hercegoví

So:   o   7.00      + František a Jozefína Drahošoví a ob. rod.

Ne :   o 8.00      + z rodiny Badáňovej a Huličiarovej

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Modlitba je najspoľahlivejší spôsob komunikácie s Bohom.“

26. nedeľa cez rok – 30.9.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. anjelov strážcov

Št: spomienka sv. Františka Assiského

Pia:  prvý piatok v mesiaci

So: fatimská sobota

 

Poznámky : K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 17.00 do 18.00. Chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8.30, v dome dôchodcov vo štvrtok o 11.00. V sobotu o 7.15 sa modlíme v kostole fatimský ruženec. Október je mesiac sv. ruženca, modlime sa ho s dôverou a láskou. Od piatka po sv. omši o 18.45 začína poučenie pre birmovancov. Na tieto poučenia pozývam aj birmovných rodičov a rodičov birmovancov. Birmovanci nech si prinesú aj zošit na poznámky, budú ich potrebovať. Do štvrtka zapisujem záujemcov na birmovku.

 

Oznamy sv. omší  1.10. - 7.10.2018

Po: ------------

Ut: o  18.00    za spásu + z rodín Buchbauerovej a Prokopovej  a o B.pož. pre ich živých členov

St:  o  18.00    + Ján a Mária Mlynarovičoví, syn Štefan a dcéra Blažena

Št:  o  18.00    + rodina Alojza Hoffera a st. rod.

o 18.45     + Zděnka Horváthová

Pia:  o 18.00   + rod. Rudolf a Anna Látkoví, syn Gabriel a ob. st. rod.

So:   o   8.00    za spásu + a o Bož. požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      o Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov – 30. výročie a požehnanie pre celú rodinu

 

Myšlienka na týždeň: ,,K modlitbe potrebujeme viac duchovné počúvanie, než naše rozprávanie.“

24. nedeľa cez rok – 16.09.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Januária, biskupa a mučeníka

Št: spomienka sv. Ondreja Kima a spoločníkov, kórejských mučeníkov

Pia: sviatok sv. Matúša , apoštola

 

Poznámky : O týždeň v nedeľu sú v našej farnosti tzv. malé hody, so spomienkou sv. Kozmu  a Damiána, patrónov pôvodného kostola. V týždni po večerných sv. omšiach sa prihlasujú záujemcovia na birmovku.

Uvoľnili sa miesta na púť do Poľska 27.9 - 30.9 autobusom, v sprievode P. Antona Solčianskeho. Záujemcovia sa môžu ešte počas týždňa prihlásiť pani Alžbete Kaňkovej.

Oznamy sv. omší  17.09. - 23.09.2018

Po: o  18.00    + rodičia Jozef a Anna Ošustoví, zaťovia Anton, Viliam a Vojtech

Ut: -----------

St:  o  18.00    + manžel Rudolf Koščák

Št:  o  18.00    + Štefan Šteffek

o  18.45    + z rodín Radičovej a Šidlíkovej

Pia:  o 18.00   + Ladislav a Marta Hajdúchoví a ob. st. rod.

So:   o   7.00    + Anton a Tekla Chváloví

o 15.00    sobášna sv. omša  (Hajdúch - Klímová)

Ne :   o 8.00       + rod. Pavol a Anna Kaňkoví  a ob. st. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Nezáleží na tom, kedy a kde sa modlíme, ale ako sa modlíme.“