6. Veľkonočná nedeľa – 6.5.2018

Liturgické spomienky:

Pondelok, utorok, streda sú prosebné dni s motívom za úrodu

Št: prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Pia: spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučeníčky

 

Poznámky : Dnes slávime prvé sv. prijímanie detí z farnosti. Modlime sa za deti, ale aj za ich rodičov a príbuzných, aby bola ich slávnosť oživením viery vo farnosti. O týždeň je zbierka na katolícke masmédia, za Vaše príspevky Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  7.5. - 13.5.2018

Po: o 18.00     + rodičia Rudolf a Helena a deti František  a Žofia

Ut: o 18.00     + Martin a Anna Martinkoví, + deti a starí rodičia

St:  o  18.00    + rodičia Anton a Františka Polákoví, manžel Ladislav a ob. rod.

Št:  o  18.00    + o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o 18.00   + rodičia Smolcoví, Vrátiloví a súrodenci

So:   o   7.00      + Viliam Blecha a + rodičia a rodičia Maxiánoví

Ne :   !!! o 7.30    + rodičia Jozef a Františka Kaňkoví

o 10.30    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov poľovníckeho združenia

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto vydá Bohu celý svoj život, nemá čo stratiť.“

5. Veľkonočná nedeľa – 29.4.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Jozefa, robotníka

St: spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Št: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Pia: spomienka sv. Floriána, mučeníka

So: fatimská sobota, 7:15 bude sv. ruženec, o 8:00 bude sv. omša

 

Poznámky :  Zbierka na seminár bola 296 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. Opakujem ohlášky snúbencov – Adama Záthureckého a Veroniky Hajdúchovej – kto by vedel o právnej prekážke, nech zahlási na fare. V týždni je prvý piatok v mesiaci, chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8:30, v dome dôchodcov o 11:00. V kostole spovedám denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 16:30 do 18:00. Prvoprijímajúce deti nech prídu v stredu a v štvrtok na sv. omšu a po nej majú nácvik. Spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 9:00 a po nej asi o 10:00 bude spoveď pre rodičov a príbuzných. O týždeň je v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania detí. Modlime sa za nich, za ich rodičov i krstných rodičov, aby z toho mala radosť celá farnosť.

 

Oznamy sv. omší  30.4. - 6.5.2018

Po: sv. omša nebude

Ut: o 18.00     + rodičia Alojz a Mária Balážoví a oboji st. rodičia

St:  o  18.00    + Jozef a Jana Ondrovičoví a oboji rodičia

Št:  o  18.00    + Ľudovít a Margita Samekoví a oboji rodičia

Pia:  o 18.00   + rodičia Alojz a Mária Fuksoví a oboji st. rodičia

So:   o   8.00  za spásu zosnulých a o Božie požeh. pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

!!!      o 10.00       o Božie požehnanie  pre prvoprijímajúce deti

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Svätosť detí začína u rodičov.“

3. Veľkonočná nedeľa – 15.4.2018

Poznámky : V piatok pozývam po sv. omši deti na faru. Nasledujúci týždeň je týždeň modlitieb za duchovné povolania. Nájdime si na to čas. O týždeň v nedeľu je zbierka na seminár, za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  16.4. – 22.4.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     na úmysel

St:  o  18.00    + Štefan a Mária Cíferskí

Št:  o  18.00    + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta  a Norbert

Pia:  o 18.00    na úmysel

So:   o   7.00    + Mikuláš a Mária Polákoví a ob. st. rod.

Ne :   o 8.00        + syn Ľubomír a rodičia Letavskí a Hofferoví a ostatná rodina

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Evajelium bez lásky sa stáva kresťanskou ideológiou.“

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera - 22.4.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Juraja, mučeníka

St: sviatok  sv. Marka, evanjelistu

 

Poznámky :  Dnes je zbierka na seminár, za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Oznamujem ohlášky snúbencov : Adam Záthurecký a Veronika Hajdúchová. Kto by vedel o právnej prekážke, nech mi ju zahlási. V utorok večer na sv. omšu žiadam všetky prvoprijímajúce deti, aby sa jej zúčastnili a po sv. omši bude krátky nácvik. Pripomínam, že manželia , ktorí neboli sobášení v kostole – tj. boli len civilne, alebo iba spolu žijú ako druhovia – nemôžu pristupovať k sv. spovedi a k sv. prijímaniu.

 

Oznamy sv. omší  23.4. - 29.4.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Jozef Hudec, 1. výročie

St:  o  18.00    + Cyril a Justína Drahošoví, synovia Cyril a Metod a vnučka Jarka

Št:  o  18.00    Na poďakovanie a prosba o Božie požehnanie k narodeninám

Pia:  o 18.00   O Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcich manželov Karšayových – 50. výr.

So:   o   7.00     Na úmysel

Ne :   o 7.30        + Mária Mrázová, 1. výročie a st. rodičia Anton a Katarína Mrázoví

o 10.30       Za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto chce zotrieť slzy iným, nesmie plakať sám nad sebou.“

2. Veľkonočná nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva – 8.4.2018


PDF Tlačiť E-mail

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť Zvestovanie Pána

St: spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Pia: spomienka sv. Martina I., pápeža a mučeníka

 

Poznámky : Zbierka od Božieho hrobu bola 231,10 eur. Pán Boh zaplať! V piatok po sv. omši pozývam mládež na faru.

 

Oznamy sv. omší  9.4. - 15.4.2018

Po: o 18.00 + rod. Pirušoví, brat, sestra a švagor

Ut: ----------------

St:  o  18.00    + Ján a Lucia Šteruskí, + rodičia a synovia

Št:  o  18.00    + rod. František  a Śtefánia Hitmanoví

Pia:  o 18.00   + manžel Stanislav Jankovič, súrodenci a rodičia

So:   o   7.00      + rod. Zajacoví, Beluškoví a ich deti

Ne :   o 8.00       + Anton a Anna Durasoví, dcéra Anna a st. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Každý z nás je ukazovateľom – jeden ku Kristovi, iný od Krista.“

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.