6. Veľkonočná nedeľa – 6.5.2018

Liturgické spomienky:

Pondelok, utorok, streda sú prosebné dni s motívom za úrodu

Št: prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Pia: spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučeníčky

 

Poznámky : Dnes slávime prvé sv. prijímanie detí z farnosti. Modlime sa za deti, ale aj za ich rodičov a príbuzných, aby bola ich slávnosť oživením viery vo farnosti. O týždeň je zbierka na katolícke masmédia, za Vaše príspevky Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  7.5. - 13.5.2018

Po: o 18.00     + rodičia Rudolf a Helena a deti František  a Žofia

Ut: o 18.00     + Martin a Anna Martinkoví, + deti a starí rodičia

St:  o  18.00    + rodičia Anton a Františka Polákoví, manžel Ladislav a ob. rod.

Št:  o  18.00    + o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o 18.00   + rodičia Smolcoví, Vrátiloví a súrodenci

So:   o   7.00      + Viliam Blecha a + rodičia a rodičia Maxiánoví

Ne :   !!! o 7.30    + rodičia Jozef a Františka Kaňkoví

o 10.30    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov poľovníckeho združenia

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto vydá Bohu celý svoj život, nemá čo stratiť.“

5. Veľkonočná nedeľa – 29.4.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Jozefa, robotníka

St: spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Št: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Pia: spomienka sv. Floriána, mučeníka

So: fatimská sobota, 7:15 bude sv. ruženec, o 8:00 bude sv. omša

 

Poznámky :  Zbierka na seminár bola 296 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. Opakujem ohlášky snúbencov – Adama Záthureckého a Veroniky Hajdúchovej – kto by vedel o právnej prekážke, nech zahlási na fare. V týždni je prvý piatok v mesiaci, chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8:30, v dome dôchodcov o 11:00. V kostole spovedám denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 16:30 do 18:00. Prvoprijímajúce deti nech prídu v stredu a v štvrtok na sv. omšu a po nej majú nácvik. Spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 9:00 a po nej asi o 10:00 bude spoveď pre rodičov a príbuzných. O týždeň je v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania detí. Modlime sa za nich, za ich rodičov i krstných rodičov, aby z toho mala radosť celá farnosť.

 

Oznamy sv. omší  30.4. - 6.5.2018

Po: sv. omša nebude

Ut: o 18.00     + rodičia Alojz a Mária Balážoví a oboji st. rodičia

St:  o  18.00    + Jozef a Jana Ondrovičoví a oboji rodičia

Št:  o  18.00    + Ľudovít a Margita Samekoví a oboji rodičia

Pia:  o 18.00   + rodičia Alojz a Mária Fuksoví a oboji st. rodičia

So:   o   8.00  za spásu zosnulých a o Božie požeh. pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

!!!      o 10.00       o Božie požehnanie  pre prvoprijímajúce deti

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Svätosť detí začína u rodičov.“

3. Veľkonočná nedeľa – 15.4.2018

Poznámky : V piatok pozývam po sv. omši deti na faru. Nasledujúci týždeň je týždeň modlitieb za duchovné povolania. Nájdime si na to čas. O týždeň v nedeľu je zbierka na seminár, za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  16.4. – 22.4.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     na úmysel

St:  o  18.00    + Štefan a Mária Cíferskí

Št:  o  18.00    + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta  a Norbert

Pia:  o 18.00    na úmysel

So:   o   7.00    + Mikuláš a Mária Polákoví a ob. st. rod.

Ne :   o 8.00        + syn Ľubomír a rodičia Letavskí a Hofferoví a ostatná rodina

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Evajelium bez lásky sa stáva kresťanskou ideológiou.“

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera - 22.4.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Juraja, mučeníka

St: sviatok  sv. Marka, evanjelistu

 

Poznámky :  Dnes je zbierka na seminár, za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Oznamujem ohlášky snúbencov : Adam Záthurecký a Veronika Hajdúchová. Kto by vedel o právnej prekážke, nech mi ju zahlási. V utorok večer na sv. omšu žiadam všetky prvoprijímajúce deti, aby sa jej zúčastnili a po sv. omši bude krátky nácvik. Pripomínam, že manželia , ktorí neboli sobášení v kostole – tj. boli len civilne, alebo iba spolu žijú ako druhovia – nemôžu pristupovať k sv. spovedi a k sv. prijímaniu.

 

Oznamy sv. omší  23.4. - 29.4.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Jozef Hudec, 1. výročie

St:  o  18.00    + Cyril a Justína Drahošoví, synovia Cyril a Metod a vnučka Jarka

Št:  o  18.00    Na poďakovanie a prosba o Božie požehnanie k narodeninám

Pia:  o 18.00   O Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcich manželov Karšayových – 50. výr.

So:   o   7.00     Na úmysel

Ne :   o 7.30        + Mária Mrázová, 1. výročie a st. rodičia Anton a Katarína Mrázoví

o 10.30       Za spásu zosnulých a o Božie požehnanie pre živých členov hasičského zboru

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto chce zotrieť slzy iným, nesmie plakať sám nad sebou.“

2. Veľkonočná nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva – 8.4.2018


PDF Tlačiť E-mail

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť Zvestovanie Pána

St: spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Pia: spomienka sv. Martina I., pápeža a mučeníka

 

Poznámky : Zbierka od Božieho hrobu bola 231,10 eur. Pán Boh zaplať! V piatok po sv. omši pozývam mládež na faru.

 

Oznamy sv. omší  9.4. - 15.4.2018

Po: o 18.00 + rod. Pirušoví, brat, sestra a švagor

Ut: ----------------

St:  o  18.00    + Ján a Lucia Šteruskí, + rodičia a synovia

Št:  o  18.00    + rod. František  a Śtefánia Hitmanoví

Pia:  o 18.00   + manžel Stanislav Jankovič, súrodenci a rodičia

So:   o   7.00      + rod. Zajacoví, Beluškoví a ich deti

Ne :   o 8.00       + Anton a Anna Durasoví, dcéra Anna a st. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Každý z nás je ukazovateľom – jeden ku Kristovi, iný od Krista.“