2. pôstna nedeľa – 25.2.2018

Poznámky :  V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedám  denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 17:00. Chorých po domoch spovedám v utorok od 8:30 a v domove dôchodcov v utorok od 11:00. V piatok o 17:30 je krížová cesta. V sobotu o 7:15 sa modlíme fatimský ruženec. Dnes poobede o 14:00 je krížová cesta, modlia sa ju miništranti. Zbierka na charitu bola 302,50 eur.

 

Oznamy sv. omší  26.2. - 4.3.2018

Po: ------------

Ut: o  18.00     + Ján a Mária Polákoví a ob. rod.

St:  o  18.00    + Vladimír Škopek a rod. Pavol a Katarína Reční

Št:  o  18.00    + Jozef a Anna Rybárikoví a st. rod.

Pia:  o 18.00   + Mária Slobodová , rodičia Gažioví a + z rodiny

So:   o   8.00     za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      + rod. Michal a Anna Diviakoví, + rod. Vendelín a Terézia Stankoví a ob. st. rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kresťanské sviatky najviac znesväcujú kresťania, ktorí ich slávia nekresťansky.“

1. pôstna nedeľa – 18.2.2018

Liturgické spomienky:

Št: sviatok Katedry sv. Petra, apoštola

 

Poznámky : Dnes je zbierka na charitu. Za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Dnes o 14:00 sa v kostole modlíme krížovú cestu. V piatok o 17:30 sa modlíme v kostole krížovú cestu. V piatok po sv. omši pozývam deti na faru.

 

Oznamy sv. omší  19.2. - 25.2.2018

Po:  o 18:00 + Gabriel a Antónia Fuksoví

Ut:  sv. omša nebude

St:  o  18.00    + Mária Drahošová a + manželia Viktor a Gabriel

Št:  o  18.00    na úmysel

Pia:  o 18.00   + Jaroslav Kiripolský , + rodičia a st. rod.

So:   o   7.00    + manžel Imrich Zajac a rodičia

Ne :   o 8.00    o  Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30    + Matej a Anna Hájkoví, súrodenci, ich rodičia a synovec Emil

 

Myšlienka na týždeň: ,,I malý prejav lásky je zrozumiteľnejší než veľké slová.“

5. nedeľa cez rok – 4.2.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov

So: spomienka sv.  Scholastiky, panny

 

Poznámky : V piatok po sv. omši pozývam deti na faru. O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem v kostole stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Záujemcovia o púť do Poľska sa môžu zahlásiť p. Kaňkovej  (0905929798). Treba uviesť osobné údaje /meno,adresa,kontakt,číslo dokladu na ktorý budete cestovať/ spolu so zálohou 120 EUR.

 

Oznamy sv. omší  5.2. - 11.2.2018

Po: ------------

Ut: o  18.00     + Pavol a Viera Olšovskí

St:  o  18.00    + rodičia František a Júlia Krátki, bratia František a Peter

Št:  o  18.00    o Božie požehnanie a zdravie pre matku k 90. narodeninám a dcéru po operácii

Pia:  o 18.00   na poďakovanie za Božiu pomoc k dožitým 55 rokom

So:   o   7.00      o Božie požehnanie a zdravie

Ne :   o 8.00        + rodičia Pavol a Mária Macharoví, brat Pavol a st. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Božie Slovo je chlieb pre dušu, svetlo pre oči a sila pre nohy.“

6. nedeľa cez rok – 11.2.2018

Poznámky : V stredu je popolcová streda. V tento deň je prísny pôst tj. nejesť mäso – zaväzuje od 14. roku života do smrti a len jeden krát sa dosýta najesť – zaväzuje od 18. roku  do 60 roku života. Pripomínam, že chorých, zvlášť cukrovkárov, tento druhý predpis nezaväzuje. Tiež v stredu je výročie smrti sv. Konštantína Cyrila.

Dnes po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

Dnešná spomienka preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej sa neslávi. Dnes je svetový deň chorých.

Cez pôst, každú nedeľu o 14:00 sa budeme v kostole modliť krížovú cestu, pri ktorej možno získať úplné odpustky. Podobne  možno získať úplné odpustky pri modlitbe ,,Dobrý a preláskavý Ježišu“, keď sa modlíme pred krížom.

Každý piatok v pôste o 17:30 sa modlíme krížovú cestu.

O týždeň je zbierka na charitu. Za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  12.2. - 18.2.2018

Po: o 18:00 + Pavol a Anna Šteffekoví, deti, zaťovia a st. rod.

Ut: -----------------

St:  o  18.00    na úmysel

Št:  o  18.00    + Alojz Radocha

Pia:  o 18.00   + rod. Juraj a Helena Kapinusoví, synovia a dcéra

So:   o   7.00    + Matej a Mária Polákoví a syn Peter

Ne :   o 8.00     na úmysel

o 10.30    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Slzami sa mŕtve telo nevzkiesi, ale slzami pokánia sa vzkiesi mŕtva duša.“

4. nedeľa cez rok – 28.1.2018

 

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Jána Bosca, kňaza

Pia: sviatok Obetovanie Pána – Hromnice a tiež prvý piatok v mesiaci

So: spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

 

Poznámky : K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 17:00 – 18:00. Chorých po domoch vo štvrtok od 8:30, v dome dôchodcov o 11:00. V piatok na Hromnice požehnám hromničné sviečky. V sobotu o 7.15 sa modlíme fatimský ruženec. Sv. omša bude o 8.00 a po nej udelím svätoblažejské požehnanie hrdla. Potom v sobotu o 9:30 prosím chlapov na brigádu na odstránenie vianočných stromčekov v kostole.

 

Oznamy sv. omší  29.1. - 4.2.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     za + syna a manžela

St:  o  18.00    + František a Anna Reční, dcéra Anna, zať Peter a ob. rod.

Št:  o  18.00    na úmysel

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie rodiny a detí

So:   o   8.00    za spásu + a Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00       + Michal a Anna Drahošoví

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Potrebujeme mať voľné ruky, aby sme ich mohli podať druhým.“

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.