16. nedeľa cez rok – 22.07.2018

 

Liturgické spomienky:

St: sviatok sv. Jakuba, apoštola

Št: spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Pia: spomienka sv. Gorazda a spoločníkov

 

 

Oznamy sv. omší  23.7. - 29.7.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + František a Alžbeta Haberloví a prast. rodičia

St:  o  18.00    + Ján Baláž, vnuk Marcel, zať a rodičia

Št:  o  18.00    + rod. Viktor a Anna Kákonioví a ich rodičia

Pia:  o 18.00   + rod. František a Anna Sedlákoví, ob. st. rod. a babka Janka

So:   o   7.00      + Michal Škrabák a rodičia

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       o Božie požehnanie pre jubilujúcu pani Ľudmilu Olivovú

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Pravá viera nie je výťah teologických poučiek, ale schodisko osobných skúseností.“

13. nedeľa cez rok – 1.7.2018

Liturgické spomienky:

Po: 2.7. – sviatok navštívenie Panny Márie

Št: 5.7. – slávnosť sv. Cyrila a Metoda

 

Poznámky : Zbierka na dobročinné diela sv. Otca bola 188 eur. Nakoľko v nasledujúcich dňoch čerpám dovolenku, v prípade pastoračnej potreby sa obráťte na Vdp. Dočolomanského zo Sološnice.

 

Oznamy sv. omší  2.7. - 22.7.2018

Po (2.7.)   o 17:00    na úmysel

Št (5.7.)   o 17:00     + Eva Hurbanová a ob. starí rodičia

Pia (6.7.)   o 17:00    + Štefan a Genovéva Kočišoví

Ne (8.7.)   o 11.00     + Libor Radič, brat Vladimír, rodičia a st. rodičia

 

Št (12.7.)    o 17:00    + Jozef a Mária Hofferoví a ob. rod.

Ne (15.7.)   o 11:00    + Jozef Blažek, syn Štefan a rodičia

 

Po (16.7.)   o 18:00     na úmysel dp. Petra Tomšu

Ut (17.7.)    o 18:00     na úmysel dp. Petra Tomšu

St (18.7.)    o 18:00     + Ján (10. výr.) a + z rodiny

Št (19.7.)    o 18:00     na poďakovanie za dar kňazstva a prosba o Božie požehnanie pre pátra Petra

Pia (20.7.)    o 18:00    o Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

So (21.7.)     o 7:00      + Miroslav Beňa a Rudolf Hlavenka

Ne (22.7.)     o 8:00      + Michal a Mária Reční, bratia: Jozef, Ladislav, František, synovec Ladislav a ob. st. rod.

o 10:30     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Dôkazom našej poctivosti nie sú reči o poctivosti, ale poctivé činy."

11. nedeľa cez rok – 17.6.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Romualda, opáta

Št: spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Pia: spomienka sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov

Ne: slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa

 

Poznámky : O týždeň v nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – tzv. halier svätého Petra. V stredu po sv. omši zapisujem úmysly, intencie na ďalší polrok.

 

Oznamy sv. omší  18.6. - 24.6.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + rod. Ján a Mária Škápikoví, + zať a ob. st. rod.

St:  o  18.00    + Amália Kordošová

Št:  o  18.00    + Václav a Karolína Vincencoví

Pia:  o 18.00   + rod. Alojz a Júlia Bartekoví a st. rod.

So:   o   7.00   + manželia Čonkoví a priateľ Ivan

o 13.30     za novomanželov Záthurecký - Hajdúchová

o 15.00    za novomanželov Kožička - Radičová

Ne :   o 8.00        + Peter Hoffer, ob. rod a súrodenci

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Dobrých slov nie je nikdy dosť.“

12. nedeľa cez rok – 24.6.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Ladislava

Št: spomienka sv. Ireneja

Pia: prikázaný sviatok  apoštolov sv. Petra a sv. Pavla

 

Poznámky : Dnes je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa. Tiež dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Za Vaše príspevky Pán Boh zaplať.

Na prikázaný sviatok apoštolov sv. Petra a sv. Pavla bude poďakovanie na záver škol. roka – Te Deum. V tomto týždni budem v predstihu tj. týždeň dopredu spovedať k prvému piatku. Chorých po domoch budem spovedať vo štvrtok o 8.30. V dome dôchodcov vo štvrtok o 11.00. V kostole denne pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 17.00 do 18.00.

 

Oznamy sv. omší  25.6. - 1.7.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     +  Florián a Anna Glajšekoví a Jozef Polák

St:  o  18.00    + Karol Radič a súrodenci Mária a Pavol a st. rod.

Št:  o  18.00    + rod. Ján a Antónia Fuksoví

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

So:   o   7.00      + manžel Ján, rodičia a otec Alojz

Ne :   o 8.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Konaj tak ako hovoríš a hovor tak ako konáš.“

10. nedeľa cez rok – 10 .6.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky : V piatok je v našej farnosti celodenná poklona oltárnej sviatosti. Prosím zapíšte sa po polhodinách na poklonu.

Ohlášky: Ján Kožička a Anna Radičová chcú uzavrieť sviatostné manželstvo. Kto by vedel o právnej prekážke, nech ju zahlási na fare.

 

Oznamy sv. omší  11.6. – 17.6.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     na poďakovanie

St:  o  18.00    + rod. Ján a Anna Glajšekoví, syn Jozef, zať Jozef a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    + rod. Vít a Mária Ščepkoví, synovia Mikuláš a Ján

Pia:  o 18.00   + Anton a Johana Drahošoví  a + príbuzní

So:   o   7.00      + Margaret Badinková, + brat a rodičia

Ne :   o 8.00      o  Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       rod. Vendelín a Terézia Stankoví, + Michal a Anna Diviakoví a ob. rod.

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh je nám vždy blízko, len my si to vždy neuvedomuje.“