2. pôstna nedeľa – 25.2.2018

Poznámky :  V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedám  denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 17:00. Chorých po domoch spovedám v utorok od 8:30 a v domove dôchodcov v utorok od 11:00. V piatok o 17:30 je krížová cesta. V sobotu o 7:15 sa modlíme fatimský ruženec. Dnes poobede o 14:00 je krížová cesta, modlia sa ju miništranti. Zbierka na charitu bola 302,50 eur.

 

Oznamy sv. omší  26.2. - 4.3.2018

Po: ------------

Ut: o  18.00     + Ján a Mária Polákoví a ob. rod.

St:  o  18.00    + Vladimír Škopek a rod. Pavol a Katarína Reční

Št:  o  18.00    + Jozef a Anna Rybárikoví a st. rod.

Pia:  o 18.00   + Mária Slobodová , rodičia Gažioví a + z rodiny

So:   o   8.00     za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      + rod. Michal a Anna Diviakoví, + rod. Vendelín a Terézia Stankoví a ob. st. rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kresťanské sviatky najviac znesväcujú kresťania, ktorí ich slávia nekresťansky.“

1. pôstna nedeľa – 18.2.2018

Liturgické spomienky:

Št: sviatok Katedry sv. Petra, apoštola

 

Poznámky : Dnes je zbierka na charitu. Za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Dnes o 14:00 sa v kostole modlíme krížovú cestu. V piatok o 17:30 sa modlíme v kostole krížovú cestu. V piatok po sv. omši pozývam deti na faru.

 

Oznamy sv. omší  19.2. - 25.2.2018

Po:  o 18:00 + Gabriel a Antónia Fuksoví

Ut:  sv. omša nebude

St:  o  18.00    + Mária Drahošová a + manželia Viktor a Gabriel

Št:  o  18.00    na úmysel

Pia:  o 18.00   + Jaroslav Kiripolský , + rodičia a st. rod.

So:   o   7.00    + manžel Imrich Zajac a rodičia

Ne :   o 8.00    o  Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30    + Matej a Anna Hájkoví, súrodenci, ich rodičia a synovec Emil

 

Myšlienka na týždeň: ,,I malý prejav lásky je zrozumiteľnejší než veľké slová.“

5. nedeľa cez rok – 4.2.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov

So: spomienka sv.  Scholastiky, panny

 

Poznámky : V piatok po sv. omši pozývam deti na faru. O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem v kostole stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Záujemcovia o púť do Poľska sa môžu zahlásiť p. Kaňkovej  (0905929798). Treba uviesť osobné údaje /meno,adresa,kontakt,číslo dokladu na ktorý budete cestovať/ spolu so zálohou 120 EUR.

 

Oznamy sv. omší  5.2. - 11.2.2018

Po: ------------

Ut: o  18.00     + Pavol a Viera Olšovskí

St:  o  18.00    + rodičia František a Júlia Krátki, bratia František a Peter

Št:  o  18.00    o Božie požehnanie a zdravie pre matku k 90. narodeninám a dcéru po operácii

Pia:  o 18.00   na poďakovanie za Božiu pomoc k dožitým 55 rokom

So:   o   7.00      o Božie požehnanie a zdravie

Ne :   o 8.00        + rodičia Pavol a Mária Macharoví, brat Pavol a st. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Božie Slovo je chlieb pre dušu, svetlo pre oči a sila pre nohy.“

6. nedeľa cez rok – 11.2.2018

Poznámky : V stredu je popolcová streda. V tento deň je prísny pôst tj. nejesť mäso – zaväzuje od 14. roku života do smrti a len jeden krát sa dosýta najesť – zaväzuje od 18. roku  do 60 roku života. Pripomínam, že chorých, zvlášť cukrovkárov, tento druhý predpis nezaväzuje. Tiež v stredu je výročie smrti sv. Konštantína Cyrila.

Dnes po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

Dnešná spomienka preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej sa neslávi. Dnes je svetový deň chorých.

Cez pôst, každú nedeľu o 14:00 sa budeme v kostole modliť krížovú cestu, pri ktorej možno získať úplné odpustky. Podobne  možno získať úplné odpustky pri modlitbe ,,Dobrý a preláskavý Ježišu“, keď sa modlíme pred krížom.

Každý piatok v pôste o 17:30 sa modlíme krížovú cestu.

O týždeň je zbierka na charitu. Za vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  12.2. - 18.2.2018

Po: o 18:00 + Pavol a Anna Šteffekoví, deti, zaťovia a st. rod.

Ut: -----------------

St:  o  18.00    na úmysel

Št:  o  18.00    + Alojz Radocha

Pia:  o 18.00   + rod. Juraj a Helena Kapinusoví, synovia a dcéra

So:   o   7.00    + Matej a Mária Polákoví a syn Peter

Ne :   o 8.00     na úmysel

o 10.30    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Slzami sa mŕtve telo nevzkiesi, ale slzami pokánia sa vzkiesi mŕtva duša.“

4. nedeľa cez rok – 28.1.2018

 

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Jána Bosca, kňaza

Pia: sviatok Obetovanie Pána – Hromnice a tiež prvý piatok v mesiaci

So: spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

 

Poznámky : K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 17:00 – 18:00. Chorých po domoch vo štvrtok od 8:30, v dome dôchodcov o 11:00. V piatok na Hromnice požehnám hromničné sviečky. V sobotu o 7.15 sa modlíme fatimský ruženec. Sv. omša bude o 8.00 a po nej udelím svätoblažejské požehnanie hrdla. Potom v sobotu o 9:30 prosím chlapov na brigádu na odstránenie vianočných stromčekov v kostole.

 

Oznamy sv. omší  29.1. - 4.2.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     za + syna a manžela

St:  o  18.00    + František a Anna Reční, dcéra Anna, zať Peter a ob. rod.

Št:  o  18.00    na úmysel

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie rodiny a detí

So:   o   8.00    za spásu + a Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00       + Michal a Anna Drahošoví

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Potrebujeme mať voľné ruky, aby sme ich mohli podať druhým.“