3. nedeľa cez rok – 21.1.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Jána Almužníka, biskupa

St: spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Št: sviatok – Obrátenie sv. Pavla apoštola

Pia: spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

 

Poznámky : V piatok po sv. omši pozývam na faru deti a mládež. Kto by mal záujem v septembri o púť do Poľska, predbežná cena by bola okolo 350 eur, nech sa obráti na pani Alžbetu Kaňkovú.

 

Oznamy sv. omší  22.1. - 29.1.2018

Po: ------------

Ut:  o 18.00     + Vdp. páter Metod

St:  o  18.00    + Ondrej a Anna Radičoví, nevesta Anna a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    o Božie požehnanie a ochranu pre rodinu

Pia:  o 18.00   + Konštantín Radič, syn Ján a ob. rod.

So:   o   7.00      + Róbert Rečný, + manželka a ob. rod

Ne :   o 8.00       + Imrich a Anna Knápkoví, st. rod. a dcéra Marta

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto si zakladá na sebe, nemôže mať základ v Bohu.“

2. nedeľa cez rok – 14.1.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Antona, opáta

So: spomienka sv.  Fabiána a Šebastiána, mučeníkov

 

Poznámky :  Od 18.1. do 25.1 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Oznamy sv. omší  15.1. - 21.1.2018

Po:  o 18.00 + Štefan Radič

Ut:      ----------------------

St:  o  18.00    + rodina Petrášová

Št:  o  18.00    + rodičia Rudolf  a Mária Koščákoví, st. rod., súrodenci a syn Rudolf

Pia:  o 18.00   + Peter Matiko, 1. výročie

So:   o  14.00   o Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcich manželov Janigových

pri 50. výročí ich sobáša

 

Ne :   o 8.00        + rodiny Kákonioví, Novákoví, Rudavskí a st. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Až Pán Ježiš nám svojou obetou vrátil stratené synovstvo Božích detí.“

1. nedeľa po Nar. Pána – Nedeľa Sv. rodiny, Ježiša, Márie, Jozefa - 31.12.2017

Liturgické spomienky:

Po: prikázaný sviatok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Ut: spomienka sv.  Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi

Pia: prvý piatok v mesiaci

So: prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov

Ne: Nedeľa krstu Krista Pána

 

Poznámky : Dnes o 16.00 je ďakovná pobožnosť na konci roka + štatistické údaje. K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v štvrtok a piatok od 17.00 – 18.00. Chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8.30. V domove dôchodcov vo štvrtok o 11.00. Kto má záujem o posviacku domu, nech sa mi zahlási. Budem chodiť posviacať na Troch kráľov – 6. januára – poobede.

 

Oznamy sv. omší  1.1. - 7.1.2018


Po:  o 10.30    na úmysel

o 17.00  o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ut: o 18.00     + Anton Chvála

St:  sv. omša nebude

Št:  o  18.00    + rodičia Štefan a Jana Hercegoví

Pia:  o 18.00   + Ľudmila Ščepková

So:   o   8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      + Miroslav Sušila

Ne :   o 8.00       + Jozef Badáň, rod. František a Žofia Huličiaroví

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,S poctivosťou zájdeš najďalej. Až do neba.“

2. nedeľa po Narodení Pána, Krst Krista Pána – 7.1.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka bl. Titusa Zemana

 

Oznamy sv. omší  8.1. - 14.1.2018

Po: o 7.00     fundačná sv. omša

Ut:  ---------------------

St:  ---------------------

Št:  ---------------------

Pia:  o 18.00   + Antónia Sojková a + manžel

So:   o   7.00   + Karol Stark, súrodenci a ob. rod.

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      + Anton a Pavlína Aranyosioví

 

Myšlienka na týždeň: ,,Božie slovo má plynúť nie z nás ale cez nás.“

4. adventná nedeľa – 24.12.2017

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť, prikázaný sviatok Narodenia Pána - Vianoce

Ut: sviatok  sv.  Štefana, prvého mučeníka

St: sviatok  sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Št: sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

O týždeň je nedeľa Sv.  rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa a tiež posledný deň roka – sv. Silvestra.

 

Poznámky : Dnes na sv. omši o 15.30 požehnám betlehemčeky. Sv. omša polnočná je dnes o 22.00.V pondelok slávime Narodenie Pána, Vianoce. Po sv. omšiach je tradičná Vianočná ofera. Za Vaše srdečné Pán Boh zaplať.  V pondelok a v utorok budú sv. omše tak, ako v nedeľu. O týždeň v nedeľu bude poobede o 16.00 ďakovná pobožnosť na konci roka a štatistiky.

 

Oznamy sv. omší  25.12. - 31.12.2017

Po: o 8.00        + rodičia a príbuzní

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ut:   o 8.00         + kňaz Štefan Polák, 30. výročie

o 10.30       + Andrej Krasňanský, ob. rod. Eva Pretzelmayerová, ob. rod., + deti, zať,

nevesta, + Viktor a Vilma Tomašovičoví a zať Ľubomír

St:  o  7.00      + súrodenci Fuksoví a rodičia

Št:  o  18.00    + Jaroslav Kurtin

Pia:  o 18.00      na úmysel Jeho Exc. otca arcibiskupa

So:   o   7.00      + Jozef  a Františka Kaňkoví, ob. st. rod a + z rodiny

Ne :   o 8.00       na poďakovanie

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,, To, ako vidíš iných, vypovedá viac o tebe ako o nich .“

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.