9. nedeľa cez rok – 3.6.2018

 

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

St: spomienka sv. Norberta, biskupa

Pia: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

So: spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

Oznamy sv. omší  4.6. - 10.6.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Ladislav Dureš

St:  o  18.00    + manžel Anton Režný – 10. výr.  a ob. rod.

Št:  o  18.00    + syn Pavol Pulman a st. rodičia

Pia:  o 18.00   + rodičia Michal a Antónia Šteffekoví, st. rod., súrodenci a Eva Lodererová

So:   o   7.00     na úmysel

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + manželia Ondrej Koník, Ján Šteffek, Jozefína Kočíšková a ob. rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Sväté Písmo je živým slovom, nie knihou živých diskusií.“

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 27.5.2018

Liturgické spomienky:

Št: prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela  a Krvi – Božie Telo

Pia: prvý piatok v mesiaci

So: fatimská, prvá sobota v mesiaci

 

Poznámky :  V týždni vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela. Z tohto dôvodu prosím rodiny, žeby aj tento rok pripravili oltáre. Ďalej prosím našich hasičov, krojovaných a prvoprijímajúce deti, aby svojou účasťou umocnili slávnostnú procesiu Božieho Tela v dedine ku štyrom oltárom. Keďže v piatok je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem v stredu a v piatok od 17:00 do 18:00 hodiny. Chorých po domoch v štvrtok od 8:30. V dome dôchodcov v štvrtok o 11:00. V sobotu je fatimská sobota, sv. ruženec je o 7.15, sv. omša o 8.00.

 

Oznamy sv. omší  28.5. - 3.6.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Pavol Krátky – 1. výr.

o 18.45      + Juraj Čičmanec, + manželka a + z rodiny

St:  o  18.00    + Jozef a Mária Cíferskí

Št:  o  18.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o 18.00   + Anton a Johana Drahošoví, + deti a zať

So:   o   8.00     za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

o 16.00      o Božie požehnanie pre novomanželov Michala Janotku a Sabinu Hajdúchovú

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + Michal a Mária Chváloví

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Naša hodnota nie je v tom, čo robíme pre Krista, ale čo Kristus urobil pre nás .“

7. Veľkonočná nedeľa – 13.5.2018

Liturgické spomienky:

Po: sviatok sv. Mateja, apoštola

St: spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Pia: spomienka sv. Jána I., pápeža a mučeníka

Ne: slávnosť Zoslania Ducha Svätého

 

Poznámky : Dnes je zbierka na katolícke masmédiá, za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. V piatok po sv. omši pozývam deti na faru.

 

Oznamy sv. omší  14.5. - 20.5.2018

Po:  o 18.00 + Michal a Mária Herzáňoví, oboji starí rodičia a syn Jozef

Ut: ------

St:  o  18.00    + Ján a Anna Radičoví, brat Ján a oboji starí rodičia

o 18.45    + Vincent Rybárik, brat Robert a oboji rodičia

Št:  o  18.00    + Pavol Telgársky, Štefan Hajdúch, Ondrej Žiak a oboji rodičia

Pia:  o 18.00   + manželia Sojkoví

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00        + Silvester a Ľudmila Pulmanoví a starí rodičia

o 10.30        o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Zlých návykov sa zbavíš, keď si vypestuješ dobré.“

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 20.5.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi

So: spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza

Ne: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Poznámky : Zbierka na masmédiá bola 185 euro. Pán Boh zaplať. Snúbenci Michal Janotka a Sabina Hajdúchová budú mať sobáš. Kto by vedel o právnej prekážke treba zahlásiť na fare. Na piatok večer pozývam deti na faru.

 

Oznamy sv. omší  21.5. - 27.5.2018

Po: o 17.00 + Florián Herman, + rodičia a sestra Irma

Ut: --------------

St: --------------

Št: --------------

Pia:  o 18.00   + Anna Bronišková, Sylvia Šebová a rodičia Eckhartoví

So:   o   7.00      + Rafael a Justína Malcoví, + Stanislav, Ján a ob. rod.

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + František Vrablic a rod. Matej a Antónia Vrablicoví

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Modlitbou k Bohu sa hľadá cesta k človeku.“

6. Veľkonočná nedeľa – 6.5.2018

Liturgické spomienky:

Pondelok, utorok, streda sú prosebné dni s motívom za úrodu

Št: prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Pia: spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučeníčky

 

Poznámky : Dnes slávime prvé sv. prijímanie detí z farnosti. Modlime sa za deti, ale aj za ich rodičov a príbuzných, aby bola ich slávnosť oživením viery vo farnosti. O týždeň je zbierka na katolícke masmédia, za Vaše príspevky Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  7.5. - 13.5.2018

Po: o 18.00     + rodičia Rudolf a Helena a deti František  a Žofia

Ut: o 18.00     + Martin a Anna Martinkoví, + deti a starí rodičia

St:  o  18.00    + rodičia Anton a Františka Polákoví, manžel Ladislav a ob. rod.

Št:  o  18.00    + o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o 18.00   + rodičia Smolcoví, Vrátiloví a súrodenci

So:   o   7.00      + Viliam Blecha a + rodičia a rodičia Maxiánoví

Ne :   !!! o 7.30    + rodičia Jozef a Františka Kaňkoví

o 10.30    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov poľovníckeho združenia

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto vydá Bohu celý svoj život, nemá čo stratiť.“