3. nedeľa cez rok – 21.1.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Jána Almužníka, biskupa

St: spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Št: sviatok – Obrátenie sv. Pavla apoštola

Pia: spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

 

Poznámky : V piatok po sv. omši pozývam na faru deti a mládež. Kto by mal záujem v septembri o púť do Poľska, predbežná cena by bola okolo 350 eur, nech sa obráti na pani Alžbetu Kaňkovú.

 

Oznamy sv. omší  22.1. - 29.1.2018

Po: ------------

Ut:  o 18.00     + Vdp. páter Metod

St:  o  18.00    + Ondrej a Anna Radičoví, nevesta Anna a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    o Božie požehnanie a ochranu pre rodinu

Pia:  o 18.00   + Konštantín Radič, syn Ján a ob. rod.

So:   o   7.00      + Róbert Rečný, + manželka a ob. rod

Ne :   o 8.00       + Imrich a Anna Knápkoví, st. rod. a dcéra Marta

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto si zakladá na sebe, nemôže mať základ v Bohu.“

2. nedeľa cez rok – 14.1.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka sv. Antona, opáta

So: spomienka sv.  Fabiána a Šebastiána, mučeníkov

 

Poznámky :  Od 18.1. do 25.1 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Oznamy sv. omší  15.1. - 21.1.2018

Po:  o 18.00 + Štefan Radič

Ut:      ----------------------

St:  o  18.00    + rodina Petrášová

Št:  o  18.00    + rodičia Rudolf  a Mária Koščákoví, st. rod., súrodenci a syn Rudolf

Pia:  o 18.00   + Peter Matiko, 1. výročie

So:   o  14.00   o Božie požehnanie a zdravie pre jubilujúcich manželov Janigových

pri 50. výročí ich sobáša

 

Ne :   o 8.00        + rodiny Kákonioví, Novákoví, Rudavskí a st. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Až Pán Ježiš nám svojou obetou vrátil stratené synovstvo Božích detí.“

1. nedeľa po Nar. Pána – Nedeľa Sv. rodiny, Ježiša, Márie, Jozefa - 31.12.2017

Liturgické spomienky:

Po: prikázaný sviatok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Ut: spomienka sv.  Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi

Pia: prvý piatok v mesiaci

So: prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov

Ne: Nedeľa krstu Krista Pána

 

Poznámky : Dnes o 16.00 je ďakovná pobožnosť na konci roka + štatistické údaje. K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v štvrtok a piatok od 17.00 – 18.00. Chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8.30. V domove dôchodcov vo štvrtok o 11.00. Kto má záujem o posviacku domu, nech sa mi zahlási. Budem chodiť posviacať na Troch kráľov – 6. januára – poobede.

 

Oznamy sv. omší  1.1. - 7.1.2018


Po:  o 10.30    na úmysel

o 17.00  o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ut: o 18.00     + Anton Chvála

St:  sv. omša nebude

Št:  o  18.00    + rodičia Štefan a Jana Hercegoví

Pia:  o 18.00   + Ľudmila Ščepková

So:   o   8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      + Miroslav Sušila

Ne :   o 8.00       + Jozef Badáň, rod. František a Žofia Huličiaroví

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,S poctivosťou zájdeš najďalej. Až do neba.“

2. nedeľa po Narodení Pána, Krst Krista Pána – 7.1.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka bl. Titusa Zemana

 

Oznamy sv. omší  8.1. - 14.1.2018

Po: o 7.00     fundačná sv. omša

Ut:  ---------------------

St:  ---------------------

Št:  ---------------------

Pia:  o 18.00   + Antónia Sojková a + manžel

So:   o   7.00   + Karol Stark, súrodenci a ob. rod.

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30      + Anton a Pavlína Aranyosioví

 

Myšlienka na týždeň: ,,Božie slovo má plynúť nie z nás ale cez nás.“

4. adventná nedeľa – 24.12.2017

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť, prikázaný sviatok Narodenia Pána - Vianoce

Ut: sviatok  sv.  Štefana, prvého mučeníka

St: sviatok  sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Št: sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

O týždeň je nedeľa Sv.  rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa a tiež posledný deň roka – sv. Silvestra.

 

Poznámky : Dnes na sv. omši o 15.30 požehnám betlehemčeky. Sv. omša polnočná je dnes o 22.00.V pondelok slávime Narodenie Pána, Vianoce. Po sv. omšiach je tradičná Vianočná ofera. Za Vaše srdečné Pán Boh zaplať.  V pondelok a v utorok budú sv. omše tak, ako v nedeľu. O týždeň v nedeľu bude poobede o 16.00 ďakovná pobožnosť na konci roka a štatistiky.

 

Oznamy sv. omší  25.12. - 31.12.2017

Po: o 8.00        + rodičia a príbuzní

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ut:   o 8.00         + kňaz Štefan Polák, 30. výročie

o 10.30       + Andrej Krasňanský, ob. rod. Eva Pretzelmayerová, ob. rod., + deti, zať,

nevesta, + Viktor a Vilma Tomašovičoví a zať Ľubomír

St:  o  7.00      + súrodenci Fuksoví a rodičia

Št:  o  18.00    + Jaroslav Kurtin

Pia:  o 18.00      na úmysel Jeho Exc. otca arcibiskupa

So:   o   7.00      + Jozef  a Františka Kaňkoví, ob. st. rod a + z rodiny

Ne :   o 8.00       na poďakovanie

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,, To, ako vidíš iných, vypovedá viac o tebe ako o nich .“