1. adventná nedeľa – 2.12.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Barbory, panny a mučenice

Št: spomienka sv. Mikuláša, biskupa

Pia: spomienka sv.  Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi a tiež prvý piatok v mesiaci

So:  prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

 

Poznámky : Dnes je zbierka na charitu, za vaše príspevky Pán Boh zaplať. Dnes po sv. omšiach požehnávam adventné vence. V piatok je sv. omša z prikázaného sviatku – zo soboty. V piatok je poučenie pre birmovancov. Sv. spoveď k prvému piatku: streda od 8.30 chorých po domoch, streda o 11.00 dom dôchodcov. V kostole spovedám pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 17.00 – 18.00. Rorátne sv. omše v tomto týždni budú v utorok a v stredu o 6.30. V ďalších týždňoch v utorok, vo štvrtok  a v sobotu.

 

Oznamy sv. omší  3.12. - 9.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30      + Tomáš Brezovský, rodičia a súrodenci

St:  o  6.30    + Štefan a Františka Ambroví a st. rod.

Št:  o  18.00    za + dobrodincov

Pia:  o 18.00   + rodina Kožuchová a Pálková a ob. rod.

So:   o   8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ne :   o 8.00     + Pavol a Anastázia Fuksoví, st. rod. a súrodenci

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto ďakuje má viac než ten, kto prosí.“

34. nedeľa cez rok – Nedeľa Krista Kráľa - 25.11.2018

Liturgické spomienky:

Pia: sviatok  sv. Ondreja, apoštola

So: fatimská sobota

 

Poznámky : V piatok majú birmovanci poučenie. V sobotu na fatimskú sobotu o 7.15 sa modlíme sv. ruženec. O týždeň je prvá adventná nedeľa, kedy je zbierka na charitu. Za Vaše príspevky srdečné Pán Boh zaplať. Nakoľko v týždni mám iné povinnosti, v prípade pastoračnej potreby kontaktujte Vdp. Dočolomanského zo Sološnice.

 

Oznamy sv. omší  26.11. - 2.12.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00 + Ružena Kráľová, + z rodín Fuksových, Kráľových a Hoduľových

St:  -------------

Št:  -------------

Pia:  o 18.00   + starenka Terézia Matúšových

So:   o   8.00 za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00     na úmysel

o 10.30    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Nepočuť Boha je horšie než ohluchnúť.“

32. nedeľa cez rok – 11.11.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

So: spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

 

Poznámky : Dnešná spomienka sv. Martina odpadá.  Dnes je svätomartinská zbierka, za Vaše príspevky, Pán Boh zaplať. V piatok majú birmovanci poučenie.

 

Oznamy sv. omší  12.11. - 18.11.2018

Po: o 18.00    + Terézia Kožíková, súrodenci a ob. rod.

Ut: -------------

St:  o  18.00    + Ľudovít Drahoš, sestra Alžbeta a Norbert

Št:  o  18.00    +  Anton Chvála, 1. výr.

Pia:  o 18.00   +  rod. Viktor a Anna Kákoni, synovia Jozef a Ján a zať

So:   o   7.00      + manželia Juhanesoví a ich deti

Ne :   o 8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + Vdp. Anton Dubay

 

Myšlienka na týždeň: ,,Pre počúvanie Božieho hlasu nie sú rozhodujúce uši.“

33. nedeľa cez rok – 18.11.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka bl. Anny Kolesárovej

St: spomienka Obetovanie Panny Márie

Št: spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice

Pia: spomienka sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka

So: spomienka sv. Onreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov

O týždeň je nedeľa Krista Kráľa.

 

Poznámky :

Svätomartinská zbierka bola 327 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. Birmovanci majú v piatok poučenie.

Oznamy sv. omší  19.11. - 25.11.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Jozef a Mária Cíferskí a ob. rod.

St: !!! o  7.00    + Ladislav Adámek, Katarína Kaňková a rod.

Št:  o  18.00    za uzdravenie neterky a požehnanie celej rodiny

Pia:  o 18.00   + manželia Ondrej a Anna Radičoví, nevesta Anna a ob. rod.

So:   o   7.00      + Michal Vereš, + rodičia a súrodenci

Ne :   o 8.00     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       + Ľudmila Buchelová

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Na modlitbu nie je neskoro - ani v poslednej chvíli.“

30. nedeľa cez rok – 28.10.2018

Liturgické spomienky:

Št:  prikázaný sviatok Všetkých svätých

Pia: spomienka na všetkých verných zosnulých a tiež prvý piatok

So:  fatimská sobota

 

Poznámky :

Zbierka na misie bola 338,50 eur. Srdečne Pán Boh zaplať. V čase o 1.11. – 8.11. je možnosť  získať úplné odpustky pre duše v očistci za podmienok: byť v posväcujúcej milosti, pomodliť sa v kostole alebo na cintoríne: Otčenáš, Zdravas, Sláva, Verím v Boha a na úmysel sv. otca ďalší  Otčenáš, Zdravas, Sláva. Chorí sa môžu pomodliť doma. K týmto sviatkom a k prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a v stredu a v piatok od 16.30 – 18.00. Chorých po domoch spovedám v stredu od 8.30, v domove dôchodcov v stredu o 11.00. Vo štvrtok na prikázaný sviatok budú sv. omše doobeda ako v nedeľu a poobede o 14.00 bude dušičková pobožnosť pri kríži na cintoríne, spojená s posviackou krížov. Birmovanci v piatok nemajú poučenie. V sobotu o 7.15 sa v kostole modlíme fatimský ruženec.

Oznamy sv. omší  29.10. - 4.11.2018

Po: o 18.00 + manžel Alojz Benkovič, rodičia a st. rod.

Ut:----------------

St:  o  18.00    na poďakovanie a prosba o Božie požehnanie a zdravie

Št:  o 8.00 na úmysel

o 10.30 Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Pia:  o   8.00  za + veriacich

o 18.00 na úmysel sv. otca

So:   o   8.00 za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30     + František Kalenský a ob. rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh sľúbil naplniť naše potreby a nie naše túžby.“

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.