Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 21.4.2019

Poznámky : Dnes slávime najväčšie víťazstvo Božej lásky nad ľudskou vinou, slávime Veľkú noc. Po obidvoch sv. omšiach je tradičná, veľkonočná ofera, za Vaše dary srdečne ďakujem. Po prvej sv. omši požehnám jedlo. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí asistovali pri slávnostných obradoch. Zvlášť ďakujem kostolníkom, pánu organistovi, miništrantom, hasičom, mládežníckemu spevokolu a ženám, ktoré zdobili kostol – ďakujem všetkým Vám. O týždeň je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Vo štvrtok po sv. omši budú mať prvoprijímajúce deti poučenie – prosím, aby prišli aj s rodičmi, lebo si budú rozdávať šaty na sv. prijímanie. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie, pri ktorom budem skúšať ďalšiu časť učiva, ktoré som im vysvetľoval. Na výveske si všimnime plagát o pomoci Cirkvi v núdzi a pozvánku na národný pochod za život.

 

Oznamy sv. omší  22.4. - 28.4.2019

Po: o 9.00    + syn Ľubomír, rodičia Hofferoví, sestra a švagrovia

Ut:  --------

St:  o  18.00    + otec k nedožitým narodeninám

o 18.45      + Jozef Hudec

Št:  o  18.00    + Mária Slobodová, rodičia Gážioví a + z rodiny

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie a zdravie pre jubil. manželov Jána a Martu Kaňkových a o Božie požehnanie pre celú rodinu.

So:   o   7.00      + Peter Andel – 1. výročie

Ne :   o 8.00        o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30        o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Byť múdrym znamená byť poučiteľným.“

Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána - 14.4.2019

Poznámky : Kvetnou nedeľou začíname Veľký týždeň. Dnes od 14.30 – 17.00 je v kostole predveľkonočná sv. spoveď. Prosím, pozvite aj vašich drahých. Na Veľký piatok ráno o 9.00 bude v kostole krížová cesta, večer po obradoch o 21.00 je uloženie Oltárnej Sviatosti. Na Bielu sobotu ráno o deviatej hodine vyložím Oltárnu Sviatosť ku poklone, prosím zapíšte sa po pol hodinách na poklonu. Pripomínam, že na Veľký piatok je prísny pôst. Po Veľkonočnej vigílii a po prvej sv. omši na Veľkú Noc, požehnám jedlo. O týždeň slávime liturgicky najväčší sviatok – Veľkú Noc. Na Veľkú noc je tradičná farská ofera, za každý Váš dar, vopred srdečne ďakujem.

 

Oznamy sv. omší  15.4. - 21.4.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Anton Šarkozy – 1. výročie , a syn Marcel

o 18.45       + Roman Havlík – pohrebná sv. omša

St:  o  18.00    + rod. Pavol a Katarína Reční a ob. st. rod.

Št:  o  18.00     O B R A D Y    Zeleného štvrtka

Pia:  o 17.00   O B R A D Y    Veľkého piatka

So:   o  19.00  O B R A D Y      Veľkonočnej vigílie

Ne :   o 8.00        na úmysel

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Keď seješ kúkoľ, neteš sa na pšenicu.“

4. pôstna nedeľa – 31.3.2019

Poznámky : Dnes poobede o 14.00 bude v kostole krížová cesta.

Zbierka na kúrenie bola 440 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedám denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 16.30 do 18.00. Chorých po domoch spovedám v stredu od 8.30, v domove dôchodcov o 11.00. Táto sv. spoveď im platí už k Veľkej noci. V piatok je po sv. omši birmovné poučenie. V sobotu o 7.15 sa modlíme v kostole fatimský ruženec.

 

Oznamy sv. omší  1.4. - 7.4.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Matej a Mária Škopkoví

St:  o  18.00    + rod. Ján a Antónia Fuksoví a ich rodičia

Št:  o  18.00    + Jaroslav Duray, Ján Valla, a ob. st. rod.

Pia:  o 18.00   + Milan Hečko – 1. výročie

So:   o   8.00   za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30    + manžel Stanislav Jankovič a rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Múdrosť je vedľajší produkt  lásky k Bohu.“

5. pôstna nedeľa – 7.4.2019

Liturgické spomienky:

Št: spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

 

Poznámky :  Dnes o 14.00 sa budú prvoprijímajúci modliť krížovú cestu. Vo štvrtok od 16.00 – 18.00 spovedám v kostole starších a chorých, ktorým pri večernej sv. omši vyslúžim pomazanie chorých. Pripomínam, že bez sv. spovedi, nemôže chorý prijať sviatosť pomazania chorých. Birmovanci v piatok nebudú mať poučenie.  O týždeň je Kvetná nedeľa, poobede od 14.30 – 17.00 bude predveľkonočná sv. spoveď – pozývam na ňu všetkých, ktorí nemajú právne prekážky a zvlášť birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  8.4. - 14.4.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Pavol a Mária Šidlíkoví, deti a ob. rod.

St:  o  18.00    + rodičia František a Štefánia Hittmanoví

Št:  o  18.00    + Imrich Sončík, 1. výročie

Pia:  !!! o 7.00   + Klement Mášik

So:   o   7.00      k úcte utrpenia Pána Ježiša na Olivovej hore

Ne :   o 8.00        + rodičia, starí rodičia, súrodenci, nevesta a zať

!!!!    o 16.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Múdry chromý, dôjde ďalej než zdravý pochábeľ.“

3. pôstna nedeľa – 24.3.2019

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť Zvestovanie Pána + deň počatého dieťaťa

 

Poznámky :  Dnes je posledná zbierka na kúrenie, vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

Dnes o 14.00 je krížová cesta, ktorú sa modlia birmovanci. Pozývam na ňu aj ich rodičov a birmovných rodičov. O týždeň zo soboty na nedeľu sa mení zimný na letný čas, v sobotu večer si posuňme hodinky o hodinu DOPREDU.

 

Oznamy sv. omší  25.3. - 31.3.2019

Po:  o 18.00   + Jozef a Anna Rybárikoví a ob. rod.

Ut: --------------

St:  o  18.00    + František Kapinus, rod. a bratia

Št:  o  18.00    + Ján a Lucia Šteruskí a + z rodiny

Pia:  o 18.00   + Urban a Jozefína Drahošoví a deti

So:   o   7.00   + Janko Rečný

Ne :   o 8.00    + Vdp. páter Metod Janovský

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto má Boží zákon v srdci, pre toho sú zákony sveta zbytočné.“