Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána - 14.4.2019

Poznámky : Kvetnou nedeľou začíname Veľký týždeň. Dnes od 14.30 – 17.00 je v kostole predveľkonočná sv. spoveď. Prosím, pozvite aj vašich drahých. Na Veľký piatok ráno o 9.00 bude v kostole krížová cesta, večer po obradoch o 21.00 je uloženie Oltárnej Sviatosti. Na Bielu sobotu ráno o deviatej hodine vyložím Oltárnu Sviatosť ku poklone, prosím zapíšte sa po pol hodinách na poklonu. Pripomínam, že na Veľký piatok je prísny pôst. Po Veľkonočnej vigílii a po prvej sv. omši na Veľkú Noc, požehnám jedlo. O týždeň slávime liturgicky najväčší sviatok – Veľkú Noc. Na Veľkú noc je tradičná farská ofera, za každý Váš dar, vopred srdečne ďakujem.

 

Oznamy sv. omší  15.4. - 21.4.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Anton Šarkozy – 1. výročie , a syn Marcel

o 18.45       + Roman Havlík – pohrebná sv. omša

St:  o  18.00    + rod. Pavol a Katarína Reční a ob. st. rod.

Št:  o  18.00     O B R A D Y    Zeleného štvrtka

Pia:  o 17.00   O B R A D Y    Veľkého piatka

So:   o  19.00  O B R A D Y      Veľkonočnej vigílie

Ne :   o 8.00        na úmysel

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Keď seješ kúkoľ, neteš sa na pšenicu.“

5. pôstna nedeľa – 7.4.2019

Liturgické spomienky:

Št: spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

 

Poznámky :  Dnes o 14.00 sa budú prvoprijímajúci modliť krížovú cestu. Vo štvrtok od 16.00 – 18.00 spovedám v kostole starších a chorých, ktorým pri večernej sv. omši vyslúžim pomazanie chorých. Pripomínam, že bez sv. spovedi, nemôže chorý prijať sviatosť pomazania chorých. Birmovanci v piatok nebudú mať poučenie.  O týždeň je Kvetná nedeľa, poobede od 14.30 – 17.00 bude predveľkonočná sv. spoveď – pozývam na ňu všetkých, ktorí nemajú právne prekážky a zvlášť birmovancov.

 

Oznamy sv. omší  8.4. - 14.4.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Pavol a Mária Šidlíkoví, deti a ob. rod.

St:  o  18.00    + rodičia František a Štefánia Hittmanoví

Št:  o  18.00    + Imrich Sončík, 1. výročie

Pia:  !!! o 7.00   + Klement Mášik

So:   o   7.00      k úcte utrpenia Pána Ježiša na Olivovej hore

Ne :   o 8.00        + rodičia, starí rodičia, súrodenci, nevesta a zať

!!!!    o 16.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Múdry chromý, dôjde ďalej než zdravý pochábeľ.“

3. pôstna nedeľa – 24.3.2019

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť Zvestovanie Pána + deň počatého dieťaťa

 

Poznámky :  Dnes je posledná zbierka na kúrenie, vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

Dnes o 14.00 je krížová cesta, ktorú sa modlia birmovanci. Pozývam na ňu aj ich rodičov a birmovných rodičov. O týždeň zo soboty na nedeľu sa mení zimný na letný čas, v sobotu večer si posuňme hodinky o hodinu DOPREDU.

 

Oznamy sv. omší  25.3. - 31.3.2019

Po:  o 18.00   + Jozef a Anna Rybárikoví a ob. rod.

Ut: --------------

St:  o  18.00    + František Kapinus, rod. a bratia

Št:  o  18.00    + Ján a Lucia Šteruskí a + z rodiny

Pia:  o 18.00   + Urban a Jozefína Drahošoví a deti

So:   o   7.00   + Janko Rečný

Ne :   o 8.00    + Vdp. páter Metod Janovský

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto má Boží zákon v srdci, pre toho sú zákony sveta zbytočné.“

4. pôstna nedeľa – 31.3.2019

Poznámky : Dnes poobede o 14.00 bude v kostole krížová cesta.

Zbierka na kúrenie bola 440 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedám denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 16.30 do 18.00. Chorých po domoch spovedám v stredu od 8.30, v domove dôchodcov o 11.00. Táto sv. spoveď im platí už k Veľkej noci. V piatok je po sv. omši birmovné poučenie. V sobotu o 7.15 sa modlíme v kostole fatimský ruženec.

 

Oznamy sv. omší  1.4. - 7.4.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Matej a Mária Škopkoví

St:  o  18.00    + rod. Ján a Antónia Fuksoví a ich rodičia

Št:  o  18.00    + Jaroslav Duray, Ján Valla, a ob. st. rod.

Pia:  o 18.00   + Milan Hečko – 1. výročie

So:   o   8.00   za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30    + manžel Stanislav Jankovič a rod.

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Múdrosť je vedľajší produkt  lásky k Bohu.“

2. pôstna nedeľa – 17.3.2019

Liturgické spomienky:

Ut: slávnosť  sv. Jozefa, ženícha Panny Mária

 

Poznámky : Zbierka na charitu bola 310 eur. Srdečné Pán Boh zaplať. Dnes o 14.00 je krížová cesta. V piatok po sv. omši je birmovné poučenie. O týždeň v nedeľu je posledná zbierka na kúrenie, srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší 18.3. - 24.3.2019

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Jozef a Anna Rybárikoví a st. rod.

St:  o  18.00    + rod. Čukanoví, Ondriašoví a st. rod.

Št:  o  18.00    + rod. Hačundoví, manželia Mutkovičoví a ich rodičia

Pia:  o 18.00   + rod. Jozef a Mária Hassoví, + rodičia a + rodina

So:   o   7.00      + Štefan a Mária Cíferskí

Ne :   o 8.00       + Anna Drahošová

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Nikdy sa nedočká sklamania ten, kto netúži po sláve.“