Farnosť Rohožník
Main Menu
Home

Vitajte na stránke farnosti Rohožník

Púť

PDF Tlačiť E-mail

Uvoľnili sa miesta na púť do Poľska 27.9 - 30.9 autobusom, v sprievode P.Antona Solčianskeho. Záujemcovia sa môžu ešte počas týždňa prihlásiť pani Alžbete Kaňkovej.

 

22. nedeľa cez rok – 2.9.2018

PDF Tlačiť E-mail

Liturgické spomienky:

Pia: spomienka sv. Košických mučeníkov a tiež prvý piatok v mesiaci

So: sviatok Narodenia Panny Márie

 

Poznámky : Spovedám k prvému piatku denne pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 16.30 do18.00.  Zvlášť pozývam deti a mládež. Chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8.30, v dome dôchodcov v štvrtok o 11.00.

Prosím deti predškolského veku a prvého stupňa ZŠ aby si po sv. omši prišli po nový slovníček.

 

Oznamy sv. omší  3.9. - 9.9.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + Ladislav Tomša, brat Bohumil a rodičia

o 18.45     + rodina Kohútová a Špotáková

St:  o  18.00    + Dušan Panenka, Mária Slobodová a brat Karol

Št:  o  18.00    + Mária Drahošová a zať Pavol Orth

Pia:  o 18.00   + manžel Tibor a + ob. rodičia

So:   o   7.00   + Júlia Barteková, 1.výr.

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30       na úmysel

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Modlitba je naladenie frekvencie nášho ducha na frekvenciu Božieho Ducha.“

 

19. nedeľa cez rok – 12.8.2018

PDF Tlačiť E-mail

19. nedeľa cez rok –  12.8.2018

Oznamy na dva týždne

Liturgické spomienky:

St:15.8.  prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Pia: 24.8. sviatok sv. Bartolomeja, apoštola

 

Poznámky : Dnes v našej farnosti slávime hody. Všetkým Vám i Vašim drahým prajem ich radostné prežitie. Po sv. omšiach je farská ofera. Za Vaše dary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať. Keďže od polovice týždňa čerpám pár dní dovolenku, zastupuje ma Vdp. Imrich Dočolomanský.

 

Oznamy sv. omší  13.8. - 26.8.2018

Po: 13.8.    o 18.0       + Martin a Antónia Kattneroví a syn Martin

St: 15.8.     o 17.00     + Matej a Božena Letavskí, syn Eduard, nevesta Hanka a ob. rod.

Ne: 19.8.   o  11.00    + Tomáš Kožuch

Št:23.8.       o  18.00    + Ján Drahoš, + rod. Pavol a Rozália a st. rod.

Pia: 24.8.    o 18.00     + c.s. Viridiána

So:25.8.       o   7.00    na úmysel

o 15.00   sobášna:  Liďák - Kožuchová

Ne :   o 8.00         + Štefan a Mária Kákoni, syn Ľuboš a ob. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Nanútená viera je najkratšou cestou k nevere.“

 

21. nedeľa cez rok – 26.8.2018

PDF Tlačiť E-mail

 

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

St: spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

So: fatimská sobota

 

Poznámky:

V sobotu sa v kostole budeme o 7.15 modliť fatimský ruženec.

O týždeň v nedeľu, pred druhou sv. omšou bude vzývanie Ducha Svätého – Veni Sancte – o pomoc pre našich školákov v nasledujúcom školskom roku. Taktiež budú deti predškolského veku a prvého stupňa ZŠ dostávať nové dochádzkové slovníčky.

 

Oznamy sv. omší  27.8. - 2.9.2017

Po: -------

Ut: o 18.00     + rod. Jozef a Terézia Hudecoví, synovia Peter a Juraj a st. rod.

St:  o  18.00    o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

o 18.45     + Ján Klain –1 výr.

Št:  o  18.00    + Rudolf a Hermína Trúchliví  a brat Milan

Pia:  o 18.00   + Arnold a rodičia a st. rod.

o 18.45   + Štefan a Helena Šteffekoví, brat Ján a st. rod.

So:   o   8.00      za spásu  + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratva

Ne :   o 8.00       o Božie požehnanie pre rodinu

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Cesta viery je niekedy tmavá, ale vždy vedie k jasnému cieľu.“

 

18. nedeľa cez rok – 5.8.2018

PDF Tlačiť E-mail

Liturgické spomienky:

Po: sviatok Premenenie Pána

St: spomienka sv. Dominika, kňaza

Št: sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučeníčky, patrónky Európy

Pia: sviatok sv. Vavrinca , diakona a mučeníka

So: spomienka sv. Kláry, panny

 

Poznámky : O týždeň slávime v našej farnosti hody. Je to slávnosť nášho kostolného patrocínia, tj. Nanebovzatie Panny Márie. Prežime naše hody najprv kresťansky, až potom ,,slovensky“. Preto budem spovedať denne pred sv. omšami a v piatok od 17.00 do 18.00. Na slávnostnú sv. omšu pozývam Vás všetkých, vašich drahých, i vašich hostí, zvlášť našich krojovaných, ktorých účasť vždy ozdobí naše farské spoločenstvo. Na hody po sv. omšiach je farská ofera. Za vaše dary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať a požehnaj.

 

Oznamy sv. omší  6.8. - 12.8.2018

Po: o 18.00 + rod. Hačundoví, manželia Hudkovičoví a ich rodičia

Ut: ------------------

St:  o  18.00    + Albert a Anna Angelmayeroví, dcéra Mária a + z rodiny

Št:  o  18.00    + manžel František Dobrovský  a ob. rod.

Pia:  o 18.00   + Ján a Helena Želibskí, syn Ladislav a ob. st. rod.

So:   o   7.00      + Anton Lieskovec, + rodičia a súrodenci

Ne :   o 8.00      na úmysel

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Veriť Kristovi, znamená neveriť poverám.“

 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej > Koniec >>

Stránka 6 z 43