Farnosť Rohožník
Main Menu
Home

Vitajte na stránke farnosti Rohožník

P Ú T N I C K É P O Ľ S K O

PDF Tlačiť E-mail

Czestochowa -  Krakow – Lagiewniki - Zakopane (Poľská Fatima)
farská púť Rohožník

Termín:      27.9.-30.9.2018                          Cena:     185,- € lux bus

V cene je zahrnuté: autokarová doprava, duchovný doprovod, sprievodca, duchovný doprovod, 3 x ubytovanie  s polpenziou (raňajky a večere), komplexné cestovné poistenie.

Program zájazdu:

1.deň:
Odchod ráno do jedného z najväčších  mariánskych pútnických  miest -  Czestochowej. Toto miesto  ročne navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie najväčšie pútnické mesto v Európe. Dejiny mesta sú úzko spojené s kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť,  preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho  iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.  Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Náboženský program, ubytovanie, večera. O 21.00 hod. možnosť účasti na pobožnosti zakrývania /zastierania/ zázračnej ikony „Apel Jasnogorski“.

2.deň:
O 05.30 hod. možnosť účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Nepoškvrnenému  počatiu Panny Márie v kaplnke Zázračného obrazu Matky Božej, odkrytie obrazu. Raňajky, svätá omša, osobné modlitby. Krakow - mesto, ktoré bolo desaťročia späté so životom Karola Wojtylu. Prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie - Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými stredovekými domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukiennice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa. Za Sukienicou sa nachádza budova Radničnej veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska sa dostaneme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu - nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva, postavenej v arabskom štýle.   Lagiewniki - centrum apoštolátu Božieho milosrdenstva. Tu v kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sv. Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Prehliadka areálu. Účasť na pobožnosti Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.  v kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustíny, alebo v Bazilike Božieho milosrdenstva, svätá omša. Návšteva Sanktuária sv. Jána Pavla II. Odchod na ubytovanie, večera.

3.deň:
Po raňajkách odchod do Zakopaného, náboženský program v pútnickom areáli Sanktuária Matky Božej Fatimskej. V Zakopanom - v Krzseptówkach, oproti  vrchu Giewont, je postavený nádherný nový kostol „ Sanktuarium Matky Božej Fatimskej“ , ktorý je známy vo svete pod názvom „ Poľská Fatima“. Kostol Poliaci dňa 13.5.1981 - v deň atentátu na pápeža Jána Pavla II., sľúbili postaviť, ak sa pápež uzdraví, za čo sa aj intenzívne dennodenne modlili v blízkej kaplnke . Kostol bol postavený a vysvätený v r. 1992, a pri návšteve pápeža v Zakopanom tam pápež 7.6.1997 slúžil svätú omšu. Prehliadka mesta – nákupnej ulice Krupowka. Ubytovanie, večera.

4.deň:
Po raňajkách oddych v Zakopanom, ktoré je najväčším turistickým centrom našich severných susedov. Pri prechádzke mestom vás očarí goralská kultúra, lebo mesto je vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch vám ponúknu prehliadku z voza ťahaného koníkom, na promenáde Krupówky nájdete typické kaviarničky s vyše100 ročnou tradíciou s originálnymi poľskými špecialitami, obchodíky s tradičnou ponukou výrobkov z kože, vlny či dreva, butiky svetoznámych značiek. V poobedňajších hodinách odchod na Slovensko.

Sprievodca púte: o. Marian Ondrejka

 

Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – 1.4.2018

PDF Tlačiť E-mail

Poznámky: Dnes slávime najväčšie víťazstvo Božej lásky nad ľudskou vinou. Slávime Veľkú noc. Po oboch sv. omšiach je tradičná veľkonočná ofera. Za Vaše dary vyslovujem Pán Boh zaplať. Tiež po sv. omšiach požehnávam jedlá. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí asistovali pri slávnostných obradoch. Zvlášť ďakujem kostolníkom, pánu organistovi, miništrantom, hasičom, ženám, ktoré zdobili kostol, mládežníckemu spevokolu a všetkým Vám. O týždeň je nedeľa Božieho milosrdenstva. Kto sa za obvyklých podmienok pomodlí pred obrazom Božieho milosrdenstva, môže získať úplné odpustky. V utorok sv. omša nebude. V piatok po sv. omši pozývam deti na faru.

 

 

Oznamy sv. omší  2.4 - 8.4.2018

Po: o 9.00     + Pavol a Mária Šidlíkoví, + deti a ob. rod.

Ut:                  ---

St:  o  18.00    + Jaroslav a Ján a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Ján a Antónia Fuksoví

Pia:  o 18.00   o Božie požehnanie pre rodinu

So:   o   7.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva (Fatimský ruženec sa pomodlíte samy po sv. omši)

Ne :   o 8.00     + Vavrinec a Alžbeta Malecoví, rod. a súrodenci

o 10.30    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Komu žiari svetlo Kristovej lásky, toho nepomýlia bludičky pochybností.“

 

5. pôstna nedeľa – 18.3.2018

PDF Tlačiť E-mail

Liturgické spomienky:

Po: slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

 

Poznámky : Dnes je zbierka na prenasledovaných kresťanov, za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať. O 14:00 poobede je krížová cesta. Vo štvrtok od 9.00 chodím spovedať chorých po domoch. Tí, u ktorých som bol pred prvým piatkom, tým platí sv. spoveď aj k Veľkej noci.

Vo štvrtok pri sv. omši udelím pomazanie chorých. V piatok sa pomodlite o 17.00 hod. krížovú cestu samy, nakoľko ja spovedám. O týždeň je kvetná nedeľa, kedy pri sv. omšiach požehnám ratolesti. Tiež pripomínam, že od 14:30 – 17:00 je v kostole predveľkonočná sv. spoveď.

Taktiež pripomíname, že v noci zo soboty na nedeľu (25.3.) sa mení čas na letný. Tj. hodiny si posunieme o hodinu dopredu (napr. z 2.00 na 3.00)

Oznamy sv. omší  19.3. - 25.3.2018

Po: o 18:00    + Anton a Tekla Chváloví a syn Anton

o 18:45     + rod. Ján a Mária Stenhauseroví a ob. st. rod

Ut: --------------

St:  o  18.00    + z rodiny Dubíkovej a Tomšovej

Št:  o  18.00    + Jozef a Mária Hassoví, + rodičia a súrodenci

Pia:  !!!! o 7.00   + František a Mária Slámoví

So:   o   7.00      + Michal a Mária Gurinoví a ich rodičia

Ne :   o 8.00       + Anna Drahošová

!!!   o 16.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Náš jazyk je ovládaný našim srdcom.“

 

Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána 25.3.2018

PDF Tlačiť E-mail

Poznámky : Dátumovo 25. marec – slávnosť Zvestovania Pána sa prekladá na 9. apríla.

Dnes poobede od 14:30 do 17:00 je predveľkonočná sv. spoveď. Prosím, pozvite aj Vašich drahých. Na Veľký piatok o 8.00 bude v kostole krížová cesta a o 21.00 uložím Oltárnu sviatosť.  Na Bielu sobotu o 9.00 vyložím oltárnu sviatosť.

Začíname Veľký týždeň, pripomínam, že na Veľký piatok je prísny pôst. Cez Veľkonočné trojdnie je možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Na Bielu sobotu o 9.00 bude vystavená Oltárna sviatosť ku poklone. Na Veľkonočnú vigíliu, aj po prvej sv. omši v nedeľu požehnám jedlá. O týždeň slávime liturgicky najväčší sviatok Veľkú noc -  Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Na Veľkú noc je tradičná veľkonočná ofera. Za každý Váš dar vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  26.3. - 1.4.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     na poďakovanie a prosba o Božie požehnanie k narodeninám pátra Petra

St:  o  18.00    k úcte Pána Ježiša na hore Olivovej

Št:  o  18.00    O B R A D Y Zeleného  štvrtka

Pia:  o 17.00   O B R A D Y Veľkého piatku

So:   o  19.00  O B R A D Y Veľkonočnej vigílie

Ne :   o 8.00    na úmysel

o 10.30     o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Keby človek poznal svoju cenu, nikdy by sa hriechom nezapredal.“

 

4. pôstna nedeľa – 11.3.2018

PDF Tlačiť E-mail

Poznámky : O týždeň je zbierka na prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov. Za Vaše príspevky Pán Boh zaplať.

 

Oznamy sv. omší  12.3. - 18.3.2018

Po: ------------

Ut: o 18.00     + František Fuksa, syn Vladimír, Viktor Martinček, + manželka a rodičia

St:  o  18.00    + Karol a Mária Kočišoví a syn Milan

Št:  o  18.00    + Urban a Jozefína Drahošoví a rod.

o 18.45      + rod. Jozef a Františka Drahošoví, + brat a st. rodičia

Pia:  o 18.00   + manžel Anton – 5. výr. a ob. rod.

So:   o   7.00   o zdravie požehnanie pre Patrika a celú rodinu

Ne :   o 8.00         o  Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30         + Erika Chmelová

 

Myšlienka na týždeň: ,,Niekedy pre vlastné slzy, nevidíme rany druhých.“

 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej > Koniec >>

Stránka 10 z 43